008 / FRANCOUZSKÁ MLADÁ ŠKOLA

O neformální skupině francouzských admirálů a vysokých důstojníků, která se začala utvářet koncem sedmdesátých let 19. století, se někde lze dočíst i jako o „lobby fantastů“. Omyl! Byli to velmi inteligentní pánové, kteří však spoléhali na existenci tehdy nové, mimořádně hrozivé námořní zbraně – torpéda a jeho nosiče, torpédovky, a přecenili vliv námořní obchodní války, tj. ničení dopravních lodí nepřítele pancéřovými křižníky. Idea vznikla na základě skutečnosti, že vzhledem k ekonomickému stavu Francie si stát nemohl pořizovat takový počet „lodí pro generální bitvy“, tj. drahých řadových pancéřníků, kolik jich dostával největší soupeř – Královské námořnictvo Velké Británie. A tak na operačních schopnostech torpédovek a křižníků tato skupina založila námořní doktrínu, jíž se od osmdesátých letech 19. století říkalo Mladá škola a jejímž hlavními představiteli byli adm. Aube (mj. krátkodobě ministr námořnictva) a jeho věrný druh novinář Charmer. Nauka Mladé školy ovlivňovala kategoriální vývoj francouzského válečného námořnictva do začátku 20. století, ač už dlouho bylo zřejmé, že jde o linii vedoucí do slepé uličky, neboť na moři nadále rozhodovaly těžké lodě, jimž se od devadesátých let 19. století říkalo bitevní. Co učení Mladé školy obsahovalo a jakými peripetiemi tato teorie procházela, kdo se za ni stavěl a kdo byl proti ní, píšeme v této práci. K ní náleží i kompletní přehled francouzských pancéřových křižníků a torpédových lodí z přelomu 19./20. století a v poslední části se můžete seznámit se vznikem nosičů torpédovek, z nichž nejznámějšími se staly ruský VELIKIJ KŇAZ KONSTANTIN a odvozené, mnohem větší britský VULCAN a francouzská FOUDRE.

Rozsah 90 stran A4 + příloha, mnoho fotografií, plánků, tabulek… Autor: Milan Jelínek.