004 / FERDINAND MAX: TRAGICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ V MEXIKU

Tato publikace bude vyhovovat čtenáři, zabývajícímu se historií rakouského respektive rakousko-uherského válečného námořnictva. Ostatně osobnost velkovévody Ferdinanda Maxmiliána – bratra císaře Františka Josefa I., „veselého Maxe“, jak se velkovévodovi na vídeňském dvoře také říkalo, je všeobecně známá a je známé i jeho přátelství s proslulý kapitánem a později admirálem adm. W. von Tegetthoffem… Maxmilián jako místodržící v l.  1857-1859 v nepokojném Lombardsku-benátsku (se sídlem v Miláně) sice neuspěl, ale jako vrchnímu veliteli rakouského válečného námořnictva se mu poměrně dařilo, ač se nutně musíme ptát, jak podíl viny měl na ubohé připravenosti rakouského válečného námořnictva před r. 1866… Avšak hnán vlastní ctižádostí - neboť se vedle svého bratra cítil „druhořadý“ - i ctižádostí své ženy, belgické princezny Charlotty, nechal se přemluvit francouzským císařem Napoleonem III. k přijetí císařské koruny v dalekém, vnitřně rozháraném, hospodářsky slabém a hlavně Maxmiliánovi neznámém Mexiku. A tak v r. 1862 manželský pár s početným doprovodem opustil svůj útulný zámek Miramare nedaleko Terstu a v r. 1864 odplul na fregatě NOVARA za oceán… Velkovévodův sen být vladařem velkého státu však vzal za své! Ferdinand Max jako císař Maxmilián I. Mexický, obklopen nedůvěryhodnými dvořany a ministry zemi nedokázal řídit a nad jeho síly bylo i vojenské soupeření s prezidentem B. Juárezem, jenž s pomocí vlastní armády a později podporován USA, usiloval o svržení císařství a ustavení Mexické republiky. A když pak Maxmilián ztratil vojenskou podporu Francie, kterou mexická avantýra ekonomicky i politicky přetěžovala, navíc v době, kdy stoupal vliv USA ve Střední Americe a kdy vyvstalo nebezpečí války Francie s Pruskem, byl Maxmiliánovým ambicím konec. Charlotta sice odjela do Evropy vyprosit si pomoc u Napoleona III. a papeže, ale neuspěla a její psychické přepětí se změnilo v šílenství; už svého muže nespatřila a dožila na zámku Bouchot v Belgii (1927). - V r. 1867 císařské vojsko republikánský nepřítel rozbil do několika malých, izolovaných skupin, a s jednou z nich se Maxmilán držel ve městě Querétaro. Zradou se pak dostal do rukou republikánů... Přes přímluvy řady významných osobností o zachování jeho života byl Maxmilián I. na Juárezův příkaz popraven 19. června 1867. Autor: Milan Jelínek, Václav Řezníček.

Obrázek titulu desek nového vydání nyní není k dispozici.