003 / PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J.V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA

Památné události Jeho Veličenstva válečného námořnictva“ je reprint ojedinělé práce, která dokumentaristicky připomíná známé, ale i téměř zapomenuté významné, většinou mimořádně dramatické děje, jak je prožily posádky rakouských a rakousko-uherských válečných lodí v 19. století. Kniha byla v původní německé verzi, za podpory námořní sekce ministerstva války Rakouska-Uherska, vydána v r. 1898 v Pulji (česká verze v Praze v r. 1913) a jsou v ní využita oficiální hlášení o vylíčení oněch dramatických událostí i osobní vzpomínky důstojníků císařské a královské maríny, předkládané však rovněž se strohou věcností, bez stylistických příkras. Jednotlivé kapitoly tak vynikají strhující věrností vylíčení a dávají nahlédnout na detaily obtížné služby na plachetních a paroplachetnících lodích císařství a zároveň obdivuhodně oceňují tvrdou službu příslušníků válečného námořnictva za řádění přírodních živlů i v bojových akcích… A tak si lze znovu připomenout záhubu brigy DALMATO (1820), boje rakouských lodí s námořními lupiči, boje u El Araiš (1828) a St. Jean D´Acre a dobytí Saidy (1840), záhubu kolesového parníku MARIA ANNA (1852) a další a další události, dnes už zapomenuté. I když bylo třeba poněkud upravit už velmi antikvární, soudobě těžko přijatelný styl vyprávění obsaženého v této knize, drsné kouzlo „starých námořních časů“ text knihy evokuje věru s mimořádnou intenzitou a přesvědčivostí.

Apendixem práce je pojednání o jadranském přístavu Terst, jak vypadal v r. 1905 - seznámíte se s popisem města, plavebními podmínkami, místními loděnicemi..., připojeny jsou tabulkové přehledy, fotografie... 

Obrázek titulní strany desek nového vydání zatím není k dispozici