0 / PORT ARTUR 1904-1905 - vzestup a pád pevnosti

Autor. Milan Jelínek (původně s B. Tesárkem)

Vydal AKCENT Třebíč, 2010-2012.

Tři velmi obsáhlé knihy o dobývání ruské námořní pevnosti-základny loďstva (Tichooceánské eskadry) přinášejí myriády velmi vzácných podrobností nejen o nesmírně dramatických a krvavých, čtenářsky velmi zajímavých bojích na poloostrově Kuan-tung na východní Číně a na Žlutém a Japonské moři za rusko-japonské války na počátku 20. století, ale seznamjí zájemce i s u nás téměř neznámými skutečnosti tehdejšího pozemního i námořního vojenství, s opevněním Port Arturu, bojích na obranné linii a životě v pevnosti... Přitom knihy jsou napsané tak, aby jejich text nevnímal čtenář jako obvyklou snůšku faktů, ale byl zaujat i jejich podáním.

Díly:

1. díl: VÁLKA ZAČALA NA MOŘI
Politické příčiny rusko-japonské války. Zábor Port Arturu a jeho opevňování Ruskem po r. 1898
Port Artur jako základna ruské Tichooceánské eskadry - podrobný popis města a pevnosti,
výčet výzbroje. Ruské a japonské námořní síly (vývoj, složení, lodě a zbraně).
Zahájení války - nenadálý japonský útok na ruské lodě u Port Arturu a Čemulpcha.

2. díl: PORÁŽKY A ÚSTUPY
Další ruské ztráty na moři. Nájezdy japonských barážních parníků na přístavní průliv do Port Arturu.
1. Tichooceánská eskadra za adm. Makarova. Černé dny japonského Spojeného loďstva.
Ruské a japonské armádní síly (složení, kvalita, zbraně). Vylodění japonské 3. armády na Liao-tungu.
Bitva u Ťin-čou. Vylodění japonské 2. armády a její postup Kuan-tungem k Port Arturu.

3. díl: ZÁNIK ESKADRY, PÁD PEVNOSTI
Bombardování Port Arturu z pevniny. Popis ruských opevnění na pozemní obranné linii.
Velké námořní bitvy u Šan-tungu a Ulsanu. Pozemní bitva u Va-fang-kchou. Čtyři velké útoky na pevnost.
Činnost obléhacích 280mm houfnic, dobytí Vysoké, další japonské útoky a hroucení obrany pevnosti.
Zkáza eskadry. Kapitulace Port Arturu a její důsledky.