PSANÍ NÁZVŮ JAPONSKÝCH LODÍ

08.06.2013 22:37

V mnoha článcích tuzemských nadšených webových autorů statí o námořním vojenství týkajících se i japonského válečného námořnictva často nacházíme názvy historických japonských lodí zapsané anglicky (MUSASHI, YAMATO, KATSURAGI, HASHIDATE…). Což je chyba vzniklá většinou neznalostí nebo ignorací našich principů zápisu japonských výrazů do češtiny, někdy bohužel i kvůli primitivnímu upřednostňování angličtiny před češtinou, a asi nejčastěji je příčinou bezduché opisování z anglických pramenů, při malé znalosti věci. Přitom jazykoví činitelé každého národa podržují formy přepisu cizích slov podle vlastních, většinou dlouhodobě utvářených zásad, což platí i pro zápis názvů japonských lodí, takže např. ve francouzských, německých, italských... maritimních textech na vyšší odborné úrovni anglické verze názvů japonských lodí nenajdeme. U nás umožňují je obejít zásady české orientalistiky. - Zajímavé ovšem je, že se v našich poměrech mnohé japonské názvy a jména zapisují a vyslovují stále  v přirozené české podobě, alespoň vzdáleně se blížící fonetice japonské výslovnosti těchto výrazů - třeba běžně se u nás přece píše Micubiši (a ne Micubishi), Fudži (a ne Fuji), Šimonoseki (a ne Shimonoseki), Hirošima (a ne Hiroshima)…, takže proč by to nešlo u názvů lodí? Jistě, ani české názvosloví týkající se japonských lodí plně nevystihuje výslovnost a fonetiku těchto pojmenování, např. Japonci neznají „ž“, „č“, „š“…, a místo nich užívají přibližně „czi“, „dzi“, „czu“…, a třeba i „f“ má v jejich jazyce jinou zvukovou podobu a je užíváno jen ve spojení „fu“, takže česká verze názvu lodi např. ČIJÓDA by v japonštině zněla přibližně „ťijóda“, ŠIKIŠIMA přibližně „cikicima“ apod., ale to zajisté není důvod k přejímání anglického způsobu zápisu! Některým autorům ovšem bohužel určitě připadá zajímavější, světáčtější a jaksi „in“ anglická podoba. (Ale nelze se příliš divit – jako Češi zřejmě skousneme i takové nesmyly v národním jazykovém potenciálu, jako třeba „české“ televizní názvy Family, Cool, Zoom, Love… i až hrozné slovesné vyjadřování mnoha televizních a rozhlasových redaktorů.) Tedy anglickou podobu zápisu japonských názvu lodí, osobních jmen, názvů měst… je třeba v českém jazykovém prostoru odmítat, neboť je zde nesprávná. - Samozřejmě, že tento krátký článek s tímto problémem „nepohne“, ale – upozornění na něj neuškodí.