PSANÍ NÁZVŮ ČÍNSKÝCH LODÍ

08.06.2013 21:29

I na českém internetu přibývá článků věnovaným některým kapitolám dějin čínského válečného námořnictva nebo čínským plavidlům, což je dobře. Většina těchto prací je však poznamenána míšením názvů čínských lodí (ale i třeba jmen osob, místopisných názvů apod.) v jejich různých verzích - mezinárodních a národních. Nejčastěji používají autoři nikoliv české tvary názvů čínských lodí, nýbrž verze čínských názvů uváděné v anglosaské literatuře, k nimž někdy přidávají v závorkách názvy dle mezinárodního hláskového systému pchin-jin, někdy to prohodí a připletou do toho jmenné tvary v českém převodu, většinou opět bohužel nesprávně utvořené. Tak vznikají bizarní směsice nesprávných pojmenování jednotlivých plavidel, nota bene zbytečných, protože stačí uvádět jen český zápis čínského názvu. Bohužel, mnozí naši autoři nevědí, že takové odlišnosti existují, nebo je prostě ignorují a spoléhají na obecnou neznalost pravidel zápisu čínských názvů a jmen do našeho mateřského jazyka, a ti, kteří by v tom rádi měli jasno, těžko hledají příslušné informace. Někdy si však stačí pomoci aspoň běžně dostupnými zdroji, třeba do češtiny přeloženou knihou Johna F. Fairbanka „Dějiny Číny“ (Praha, 1998), v jejíž zadní části je „Tabulka čínských slabik v přepisu pchin-jin a v českém standardním přepisu“, ale nejlepší je názvy čínských lodí – když už jsme u nich – konzultovat s odborníky.

Pro vysvětlení: pchin-jin (pinyin) je čínská mezinárodní hlásková abeceda. Nejde o transkripci, natož anglickou; tato abeceda, zavedená v Číně a přijatá v celém světě koncem osmdesátých let 19. století, je užívána pro zápis čínštiny formou latinky tam, kde by užití čínských znaků bylo složité, ba nesrozumitelné. Co se týče názvů lodí, používají pchin-jin i autoři námořnických pojednání v jiných státech, vždy však upřednostňují domácí zásady zápisu, a nutno dodat, že tyto verze – anglické, francouzské, německé… - jsou samozřejmě ve vzájemném porovnání až velmi rozdílné. Jelikož čeští maritimní autoři nejčastěji čerpají z anglosaské literatury a internetu, používají samozřejmě nejčastěji anglické verze názvů lodí, aniž vědí, že chybují a že existuje česká forma zápisu názvů čínských lodí, utvořené podle systému české orientalistiky.

Proto uvádíme následující přehled, vypracovaný dlouholetým pracovníkem býv. československé ambasády v Pekingu. Přehled má napomoci při řešení uvedeného nedostatku, byť se týká jen čínských lodí druhé poloviny 19. století. Jsou v něm vpředu na každém řádku uvedeny názvy ve standardním českém zápisu, v závorce v anglickém zápisu, jak jej nacházíme (bohužel nejednotně) v anglické literatuře; nejsou zde verze v pchin-jin, neboť jejich uvádění - jak už podotknuto - je u nás zbytečné, byť „dělá dojem“. Názvy lodí nejsou řazeny abecedně, nýbrž chronologicky – podle období vzniku lodí. Jednotlivé lodní typy uvádí typová loď označené hvězdičkou (tj. lodě uvedené pod touto typovou jednotkou náležejí do téže typové skupiny).

 

PŘEHLED

BITEVNÍ OBRNĚNCE:

ŤING-JÜEN (KING YUEN nebo TING YUEN)

ČCHEN-JÜEN (CHEN YUEN)

PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY

*ŤIN-JÜEN (KIN YUAN)

LAJ-JÜEN  (LAI YUAN)

LODĚ POBŘEŽNÍ OBRANY

*PING-JÜEN (PING YUEN)

CHRÁNĚNÉ A NECHRÁNĚNÉ křižníkY:

*ČCHIANG-CU (CHIANG TZU)

*FU-PO (FU PO)

AN-LAN (AN LAN)

FEJ LAN (FEI LAN)

ČCHIN-AN (CHIN AN)

JÜEN-KCHAI (YUAN K´AJ)

TCEHNG-JING-ČCHEN (TENG YING CHEN)

TAJ-AN (TA´ AN)

*WON-KCHAP (WON CAP)

*CHAJ-AN (HAI AN)

JÜ-JÜEN (YU YUEN)

*WEJ-JÜEN (WEI YUEN)

ČCHAO-WU (CHAO WU)

KANG-ČCHI (KANG CHI)

TENG-ČCHING (TENG CH´ING)

*PING-ČCHIN-CHAO (PING CHIN HAO)

PING-ČCHING (PING CHING)

*ČCHAO-JUNG (CHAO YUNG) – 1880

JANG-WEI (YANG WEI) - 1881

*JANG-PCHAO (YANG PAO) - 1882

*ČCH-JÜEN (CHE YUAN) - 1883

*KCHAJ-ČCH  (KAI CHE) - 1882

*ŤING-ČCHING (KING CH´ING) - 1886

CHUAN-TCHAI (HUAN T´AI) - 1886

*PAO-MIN (PAO MIN)

*NAN-ŤIN (NAN THIN)

NAN-ŠUEJ (NAN SHUIN)

FU-ČCHING (FU CH´ING)

*ČCHING-JÜEN (CHING YUAN)

ČCHENG-JÜEN (CHENG YUAN)

*ŤING-ČCHING (KING CHING)

*FU-ČOU (FOO TSCHOU)

*CHUANG-TCHAI (HUANG TAI)

*ŤIE-ŠING (YE SING)

*CHENG-CHAJ (HENG HAI)

*KUANG-JI (KUANG YI)

KUANG-ŤING (KUANG KING)

*HAJ-JUNG (HAI YUNG)

HAJ-ČCHOU (HAI CHOU)

HAJ-ČCHEN (HAI CHEN)

*KUANG-PING (KUANG PING)

*TUNG-čCHI (TUNNG CHI)

FU-AN (FU AN)

DĚLOVÉ ČLUNY

*TCHIEN-ČCHIOU (TIEN TSIW)

TUN-ČCHIN CHAI (TUN CHIN HAI)

*SUEJ-ČCHING (SUI CHING)

*ČCH-ŤING (CHI KING)

ČCHEN-SUEJ (CHEN SUI)

*KUANG-TUNG (KWAN TUNG)

ŠAN-TUNG (SHAN TUNG)

ČCHEN-TAO (CHEN TAO)

*LI-ČCHIEN (LI CHIEN)

KCHAJ-PAN (KAI PAN)

ČCHUAN-TAO (CHUAN TAO)

*KEN-ČCH (KEN CHE)

ČCHING-PO (CHING PO)

ČCHING-ČCHING (CHING TSING)

ČCHIN-OU (CHIN HU nebo CHIN O´)

*KUANG-AN (KUANG AN)

ČCHIN-AN (CHIN AN)

*ČCHUNG-TUNG (CHIN TONG)

SAJ-ČCHING (SAI CHING)

*ŤIUNG-ŠING (TIONG SING)

ČCHIN-OU (CHIN HU nebo CHIN O´)

*MEI-JÜEN (MEI YUAN)

FU-ŠING (FOO HSING)

*LIENG-ČCH (LIENG CHI)

*PCHENG-ČCHAO-CHAJ (PENG CHAO HAI)

*ČCHAO-ŤIANG (CHAO KIANG)

ČCHEN-CHAJ (CHEN HAI)

ČCHI-JÜEN (CHIH YUAN)

ČCHEN-WEJ (CHEN WEI)

*CHAJ-ČCHAN ČCHING (HAI CHAN CHING)

*CHEJ-ČCHING (HEI CHING)

ČCHEN-TAO (CHEN TO)

*LUNG-ČCHANG (LUNG CHANG)

CHOU-WEI (HO WEI)

*FEJ-TCHING (FEI TING)

C-TCHIEN (TSE TIEN)

*ČCHIEN-ŠENG (CHIEN SHANG)

FU-ŠENG (FOO SHANG)

*S-ČCHOU (HSI CHEW)

*ČCHEN-PEJ (CHEN PEI)

ČCHEN-TUNG (CHEN TUNG)

ČCHEN-HSI (CHEN HSI)

ČCHEN-NAN (CHEN NAN)

CHAJ-TCHING-ČCHING (HAI TING CHING)

ČCHEN-ČCHUNG (CHEN CHUNG)

ČCHEN-PIEN (CHEN PIEN)

*CHAJI-TUN SUNG (HAI TON SON)

CHAJ-TUN CHUNG (HAI TON HUNG)

*ŤIN-AO (KIN AU)

*KUANG-LI (KUANG LI)

KUANG-CHENG (KUANG HENG)

KUANG-ČCHEN (KUANG CHEN)

KAN-LAN (NGAN LAN) Gan Lan

ČCHEN-TAO (CHEN TAO)

*KUANG-JÜEN (KUANG YUEN)

KUANG-SING (KUANG HSING)

KUANG-KUEJ (KUANG KUEI)

KUANG-KANG (KUANG KANG)

*KUANG-WU (KUANG WU)

KUANG-ČCH (KUANG CHI)

*KUANG-KENG (KUANG KENG)

*KUANG-ŤI (KUANG SHI)

KUANG-TCHING (KUANG TING)

TORPÉDOVÉ JEDNOTKY

*JI (I)

ER (ERH)

*TCHING-JÜEN-JI (TING JUAN I)

TCHING-jÜEN-ER (TING JUAN ERH)

ČCHEN-jÜEN JI (CHEN YUAN I)

ČCHEN-JÜEN ER (CHEN YUAN ERH)

ČCHUNG-TCHUEI-JI-CHAO (CHUNG TUI I HAO)

ČCHUNG-TCHUEI-ČCHIA-CHAO (chung tui chia hao)

*CCHU-ER (TSO ERH)

CCHU-SAN (TSO SAN)

LEJ-KUNG (LEI LUNG)

LEJ-ChU (LEI HU)

JÜ-JI (IU I)

JÜ-ER (IU ERH)

JÜ SAN

HSIA-LEI (HSIA LEI)

ŠOU-LEI (SHOU LEI)

*LEJ-ČCHIEn (LEI CHIEH)

LEJ-kCHAN (LEI K´AN)

LEJ-KCHUN (LEI K´UN)

LEJ-LI (LEI LI)

LEJ-SUN (LEI SUN)

LEJ-TCHUEJ (LEI TUI)

LEJ-ČCHIEN (LEI CHIEN)

LEJ-ČCHUNG (LEI CHUNG)

LEJ-ČCHEN (LEI CHEN)

LEJ-TAO (LEI TAO)

*FU-LUNG (FU LUNG)

*FEI-TCHING (FEI TING)

*ČCH-JI (TSO Y)

AVIS A ŠALUPY

WAN-NIEN-ČCHING (WAN NIEN CHING)

JANG-WU (YANG WOO)

WEJ-ČCHING (WEI CHING)

JÜEN-KCHAJ (YUEN KAI)

TCHaJ-AN (T´A AN)

ČCHAO-ŤIANG (TSAO KIANG)

KUANG-ČCHIA (KUANG CHIA)

ČCHAN-ČCHIANG (TSAN CHIENG)

OZBROJENÉ PARNÍKY

WANG-KCHAO (WANG KAO)

TCHIEN-ČCHI (TIEN CHI)

CHAJ-ČCHING (HAI CHING)

ČCHEN-CHANG (CHENG HANG)

CHAJ-ČCHING (HAI CHING)

JANG-PAO (YAN PAO)

TA-JA (TA YA)

ČCHENG-ČCHANG (CHENG CHANG)

TCHENG-JING-ČCHOU (TENG YING CHOU)

JI-HSÜN (YI HSIN)

ČCHAO-WU (CHAO WU)

KCHUNG-C (KONG TZI)

KCHUNG-PIN (KONG BIN)

KCHUNG-CHAJ (KONG HAI)

JIANG-ČCH (KIANG CHI)

CHAI-TONG JÜEN (HAI TONG)