I

24.05.2013 21:38

Iluminátor = kulaté okénko v lodním trupu (viz Okno lodní).

Impregnace technická = v námořnictví technické sycení dřeva, plachet, lan, textilií pracovních oděvů apod. látkou, která měla prodloužit jeho životnost respektive zvýšit jeho odolnost vůči vodě a vodním párám, ale též ohni… V pojednávaném období (1860-1918) se v námořním vojenství impregnovalo přírodními oleji vč. dehtových a roztoky soli, avšak už jen omezeně, např. protisluneční a lekážní plachty, ucpávkové materiály a pracovní oděvy (stále více se však používaly gumové nebo pogumované části a oděvy), na lodích, které dosud měly stěžně, se impregnovaly i plachty větrné.   

Inch - viz Palec

Inklinace - viz Deprese

Invaze (od z lat. invasio – vniknutí) = v námořním vojenství ofenzivní akce provedená námořními jednotkami na velkém území, většinou ve spolupráci s armádními složkami, se záměrem na dlouhou dobu obsadit cizí pobřežní území, většinou jako východisko k dalšímu postupu námořní pěchoty a armádních složek. Je však třeba rozlišovat mezi invazí jako velkou námořně-pobřežní operací za podpory bojových prostředků a vyloděním jako malou operací tohoto druhu (i jako součást invaze), často bez použití zbraní. - V námořním vojenství 19. století měly invazní operace podstatně jednodušší strukturu než pozdější. Invazi přecházelo plánování místa invaze a jeho podrobný průzkum (konfigurace a kvality terénu, mořského dna u pobřeží, obvyklých povětrnostních podmínek…), určení množství a taktického nasazení námořních a pozemních sil, stanovení termínu, shromažďování těchto sil; námořní část invaze sestávala z plavby bojových a vyloďovacích lodí k místu invaze, dělostřelecké přípravy místa invaze, vyloďování zajišťovacích a ženijních jednotek, vyloďování pěších, dělostřeleckých jednotek a bojových zásob, zřizování záchytných postavení, vysílání průzkumných jednotek, další vyloďování, často v několika vlnách, přísun posil, munice a dalšího technického materiálu. Ne vždy však nepřítel kladl odpovídající odpor. - V 19. století byla velká invaze provedena za krymské války – v polovině září 1854 se u Javpatorie bez potíží vylodil expediční sbor 28 000 francouzských, 27 000 britských a 7000 tureckých vojáků a zahájil postup na Sevastopol. Ve 20. století bylo první námořní invazí v květnu 1904 vylodění japonské 2. armády (gen. Óku) u malého přístavu Pchi-c´-wo (rus. Picevo či Bidzivo) na Liaotungském poloostrově ve Žlutém moři, jemuž se Rusové ani nesnažili bránit, takže si Japonci otevřeli postup na poloostrov Kuan-tung s námořní základnou Port Artur, v němž kotvila silná ruská Tichooceánská eskadra. Za Velké války měla být největší invazí operace na poloostrově Gallipoli v r. 1915, s následným cílem Britů a Francouzů dobýt Dardanely a tak zabránit jejich obsazení Ruskem, které mělo na počátku války úspěchy na Kavkaze, a eliminovat Turecko, které spojencům překáželo v Malé Asii a Egyptě. Invazi předcházelo těžké a dlouhé ostřelování pevností a baterií v oblasti Dardanel námořními silami, následovat měl námořní útok na Istanbul, ale jelikož tato část invaze v zimních měsících r. 1915 neuspěla, došlo v březnu t. r. vylodění 60 000 vojáků na západním pobřeží Gallipoli, s cílem z pevniny dobýt turecké pevnosti hájící Dardanely a tak otevřít válečným lodím cestu k hlavnímu městu Turecka. Jenže operace skončila na přelomu r. 1915/1916 fiaskem spojenců a jejich ztrátou 150 000 mužů, 6 starých bitevních lodí a 7 ponorek.             

Izobatha, hloubnice (z řec., angl. isobath, v obecné češtině izobáta) = na námořní mapě čára spojující místa stejných hloubek – hloubková vrstevnice.

Ironclads (angl.) - viz Pancéřníky