Archiv článků

Z

27.06.2013 14:22
Zábradlí lodní – viz Pažení. Zadní vaz - viz Vaz zadní. Zadolodí = na válečných lodích v pojednávaném období (1860-1918) zadní část lodního trupu, od přechodu z plného tvaru lodního boku ve středolodí k zadnímu vazu, až 1/5 lodního trupu. Nahrazuje obecný výraz záď, kterou je však samotný...

U

14.06.2013 15:31
Ubytovací lodě = v pojednávaném období (1860-1918) vyřazené, odstrojené a odzbrojené válečné lodě, jejichž trupy byly po palubách rozděleny na ubikace. Většinou sloužily k přechodnému ubytování účastníků některého speciálního kursu pro námořníky a poddůstojníky (kursy dělostřelecký,...

V

14.06.2013 15:31
Válčení na moři = v pojednávaném období (1860-1918) určovalo jeho etapní charakter zavádění nových bojových a technických prostředků na válečné lodě a vznikání nových lodních kategorií. Nový směr dalo námořnímu váleční na přelomu padesátých a šedesátých let 19. století zavedení pancířů na...

J

14.06.2013 13:49
Jachta (od hol. jacht, angl. yacht) = (1) menší lehká loď s výtlakem 60 až100 t, v dobách plachetních a paroplachetních lodí jednostěžňová, s malým parním strojem, později spalovacím motorem, s luxusním vybavením, pro rekreační nebo sportovně-rekreační účely, (2) větší loď s výtlakem do 4000...

Třída? Typ?

09.06.2013 08:31
Třída? Typ? (Nad českým škatulkováním válečných lodí.) Před několika lety proběhla na stránkách ruského odborného tisku s námořní tematikou polemika na téma, co je v případě válečných plavidel lodní třída a co lodní typ. Plně jsme dali zapravdu těm, kteří upozornili, že při přejímání...

PSANÍ NÁZVŮ JAPONSKÝCH LODÍ

08.06.2013 22:37
V mnoha článcích tuzemských nadšených webových autorů statí o námořním vojenství týkajících se i japonského válečného námořnictva často nacházíme názvy historických japonských lodí zapsané anglicky (MUSASHI, YAMATO, KATSURAGI, HASHIDATE…). Což je chyba vzniklá většinou neznalostí nebo ignorací...

PSANÍ NÁZVŮ ČÍNSKÝCH LODÍ

08.06.2013 21:29
I na českém internetu přibývá článků věnovaným některým kapitolám dějin čínského válečného námořnictva nebo čínským plavidlům, což je dobře. Většina těchto prací je však poznamenána míšením názvů čínských lodí (ale i třeba jmen osob, místopisných názvů apod.) v jejich různých verzích -...

T

07.06.2013 22:24
Takeláž = původně souhrnné označení části výstroje plachetních lodí sloužící k pohonu lodi, kdy takeláž tvořily stěžně, všechny druhy ráhen na nich, všechny druhy hnacích plachet, všechny druhy lanoví, které sloužily k upínání stěžňů a ovládání ráhen a plachet, lanoví k vykládání a...

S

07.06.2013 22:23
Salva lodní = v námořním vojenství pojednávaného období (1860-1918) současný výstřel všech lodních děl jednoho boku, namířených na společný cíl nebo aspoň stejným směrem, nebo hromadný výstřel všech děl jedné baterie (baterii tvořila nejméně dvě děla) nebo plutongu (obdoba baterie – viz...

R

07.06.2013 22:22
Radiotelegrafická navigace = způsob určování polohy lodi případně směru plavby lodi pomocí různě rozestavených radiotelegrafických lodních, lépe však pobřežních stanic.   Radiotelegrafie na lodích = v námořnictví způsob vzdušného předávání informací převedených na soustavu...
Záznamy: 1 - 10 ze 27
1 | 2 | 3 >>