________________________________________________________________________________________________________________________

Vítejte na stránkách o publikacích NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918, věnovaných epoše paroplachetních a parních válečných lodí, lidem, kteří na nich sloužili, a událostem, s nimiž se jejich osudy provázaly. Většina témat těchto pojednání v rozsahu menších knih byla u nás takto zpracována poprvé, do vzácných podrobností, vydáváme je tedy pro nejáročnější a nejzvídavější příznivce námořní historie uvedeného období.

NÁMOŘNÍ HISTORII 1815–1918  tvoří (se spoluautory), rediguje a vydává Mgr. Milan Jelínek. Na jazykovou i věcnou správnost těchto publikací, vydaných od září 2016, dohlíží Mgr. Milan Koudelka (k upřímné vděčnosti autorů a vydavatele).

Dotazy a objednávky přijímáme na adrese jelinmi@seznam.cz. Objednávky publikací vyřizujeme do 10 dnů od potvrzení objednávky. Historii objednávek evidujeme.  

______________________________________________________________________________________________________________________

NAVŠTIVTE TAKÉ NÁŠ ROZSÁHLÝ SOUBOR

NÁMOŘNÍ ENCYKLOPEDIE 1815–1918

s výkladem stovek pojmů z oblasti námořního vojenství

______________________________________________________________________________________________________________________

KNIHY, KTERÉ MŮŽETE ČÍST, STAČÍ SI JE OBJEDNAT:

ZROZENÍ NÁMOŘNÍHO OBRNĚNCE - 174 strany A4 / 180 Kč

BRITŠTÍ STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ 1837–1905 - 126 stran A4 / 130 Kč

BRITSKÉ BATERIOVÉ OBRNĚNCE 1861–1880 - 102 strany / 110 Kč

BRITSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY 1897–1905 - 100 stran A4 / 100 Kč

ZROZENÍ BITEVNÍ LODI - ANATOMIE PREDREADNOUGHTU - 190 stran / 190 Kč

BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY 1908–1917 - 130 stran A4 / 130 Kč

NĚMECKÁ NÁMOŘNÍ MOC 1871–1908 - 126 stran A4 / 130 Kč

ZAPOMENUTÉ VÁLČENÍ NA DALEKÉM VÝCHODĚ - 170 stran A4 / 170 Kč

ANATOMIE U-BOOTŮ 1906-1918 - (nabídka zrušena, práce vyjde v r. 2019 knižně)

NĚMECKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY 1911–1918 - 126 stran A4 / 130 Kč

VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 - 196 stran A4 / 200 Kč

VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA 1867–1918 - 206 stran / 210 Kč

PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J. V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA 1820–1886 - 147 stran A4 / 150 Kč

VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 - (nabídka zrušena, práce v r. 2019 vyjde knižně)

LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY 1904–1905 - I. ČÁST: RUSKO - 212 stran A4 / 220 Kč

LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY 1904–1905 - II. ČÁST: JAPONSKO - 174 strany A4 / 180 Kč

Další tituly připravujeme!

______________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAKOUPENÍ KNIH Z EDICE "NÁMOŘNÍ HISTORIE":

- na e-mailovou adresu jelinmi@seznam.cz pošlete prosím soupis titulů publikací, které objednávte,

- po potvrzení objednávky převedete na účet 670100-2208559638 / banka 6210 celkovou úhradu,

- po přijetí úhrady na našem účtu Vám do tří dnů nebo po dohodě termínu publikace zašleme,

- zásilku obdržíte přes ÚSCHOVNU

Úhradu prosím nepřevádějte před potvrzením objednávky a dohodou a dodacím termínu. 

Jiné částky než ty, které jsou uvedeny u titulů, nehradíte. Každoiu Vaši objednávku evidujeme. 

Pokud v některé publikaci učiníme dodatečné opravy, obdržíte zdarma její novou verzi

Těšíme se na Vás fandovský zájem.

ANOTACE KNIŽNÍCH TITULŮ

ZROZENÍ NÁMOŘNÍHO OBRNĚNCE

Vyprávění o vývoj parních válečných lodí do r. 1860 - Úvod této velmi obsáhlé knihy pro přátele s hlubším zájmem o historii námořního vojenství je věnován vylíčení evropského světa v r. 1815 a stavu námořních sil velmocí po napoleonských válkách. Dále se Čtenář může se seznámit s vývojem konstrukcí válečných lodí za přechodu od dřeva k železu, s vývojem lodní artilerie a munice, a to i v souvislosti s rusko-tureckou bitvou u Sinope v r. 1853 a jejími důsledky. Publikace podrobně vypráví také o genezi lodního parního stroje a představuje hlavní aktéry tohoto procesu – vynálezce...

STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ VE VELKÉ BRITÁNII 1837–1905

Bohužel jen ojediněle si některý autor pojednání s námořní tematikou všimne míst, na nichž vznikaly válečné (a obchodní aj.) lodě – ano, loděnice trvale zůstávají stranou zájmu zdejších autorů i čtenářů. Pro ty, kterým, tato mezera v  nabídce vojensko-námořní literatury chybí, se snažíme to částečně napravit! V této knize poskytujeme vyprávění britských státních (královských) a nestátních loďařstvích, jež ve viktoriánském období stavěly válečné lodě pro Královské námořnictvo. V I. části pojednáváme o Královských loděnicích Portsmouth, Devonport, Woolwich, Chatham, Sheerness a Pembroke,...

BATERIOVÉ OBRNĚNCE VELKÉ BRITÁNIE 1861–1880

První širomořské pancéřové lodě z počátku šedesátých let 19. stol. byly fregaty, zde představujeme ty britské, jejichž řada začala u WARRIORU - odpovědí Královského námořnictva na francouzskou GLOIRE. Do vzácných konstrukčních detailů tu však pojednáváme také o lodích BLACK PRINCE, DEFENCE, RESISTANCE, ROYAL OAK, HECTOR, VALIANT, ACHILLES, PRINCE CONSORT, CALEDONIA, OCEAN, LORD CLYDE, LORD WARDEN, MINOTAUR, AGINCOURT a NORTHUMBERLAND. Následuje výčet centrálně-bateriových jednotek, a také tentokrát líčíme příčiny vzniku lodí, uvádíme jejich kariéry a podrobně – s použitím plánků,...

BRITSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY 1877–1909

Pancéřové křižníky pozornosti příznivců námořní historie přelomu 19./20. století unikají – byly méně významné než bitevní lodě a ještě méně než bitevní křižníky. Upozornily na sebe za rusko-japonské války v l. 1904-1905, a to bylo z jejich slávy nadlouho vše, pak se ještě připomněly bojovou účastí německých lodí GNEISENAU a SCHARNHORST v r. 1914… A tak si jich všímáme, zde těch britských. Opět podrobně, do vzácných konstrukčních detailů, tu pojednáváme o původu vzniku, konstrukci, výzbroji… V první části práce se věnujeme britským pancéřovým křižníkům označovaným za...

ZROZENÍ BITEVNÍ LODI - ANATOMIE PREDREADNOUGHTU

Predreadnought byla každá kapitální loď, kterou poháněl už výhradně parní stroj (tj. neměla ani pomocné plachty) a její primární výzbroj tvořily těžké zadovky (tj. ráže větší než 210 mm). Prvním britským predreadnoughtem byl tedy COLOSSUS (1886), posledním CORNWALLIS (1904), avšak v jiných státech vznikaly predreadnoughty i po r. 1906, tj. po uvedení britského DREADNOUGHTU do služby. Česká maritimní literatura se na ně nezaměřuje, pokusíme se tedy představit je jako konstrukce… Nejprve však v publikaci líčíme vývoj kapitálních lodí, zvaných do té doby různě: bočně bateriové,...

BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY 1908–1917

Ještě nikdy u nás nevyšla práce, podrobně se zabývající bitevními křižníky. A tak jsme se rozhodli se zaměřit i na ně, nejprve na ty britské, ostatně vznikaly dříve než jejich konkurenti – bitevní křižníky německé (kromě Japonska je ostatní státy nestavěly, ruský pokus v podobě čtyř lodí typu BORODINO vyšel vniveč). První část práce obsahuje charakteristiku bitevních křižníků, načež se věnujeme prvním typům, s primárními děly ráží 305 mm jmenovitě lodím INDOMITABLE, INFLEXIBLE, INVINCIBLE, INDEFATIGABLE, AUSTRALIA, NEW ZEALAND. Pojednání přináší mnoho fotografií, plánků a schémat,...

NĚMECKÁ NÁMOŘNÍ MOC 1871–1908

Jak to vlastně bylo se vznikem německé námořní moci, jež kulminovala v prvních letech Světové války? Jaký byl podíl politiků (Jindřicha Pruského, Hollmanna, Büllowa… a samozřejmě i císařských vladařů – Viléma I. a Viléma II.) na úsilí, které inicioval adm. A. von Tirpitz a jež vnuklo německému národu pocit potřeby vybudovat pro říši nové válečné loďstvo ku podmanění „půli světa“? A jak to bylo s pověstnými „námořními zákony“ (zákony o loďstvu) z přelomu 19./20. století. Odpovědi tu nabízíme: V této práci sledujeme vývoj německého Císařského námořnictva, započatého hned po...

ZAPOMENUTÁ VÁLČENÍ NA DALEKÉM VÝCHODĚ

Dvě knihy v jedné: NÁMOŘNICTVO ZA POVSTÁNÍ BOXERŮ V ČÍNĚ V R. 1900 a VZESTUP A PÁD PEVNOSTI TSINGTAO, obě na témata, která nás byla po r. 1945 zpracována jen na úrovni publicistických článků. I. NÁMOŘNICTVO ZA POVSTÁNÍ BOXERŮ V ČÍNĚ V R. 1900 Je to už téměř zapomenutá událost, ale na přelomu 19./20. století jí žil celý svět. Jati především odporem k pronikání západního kapitálu, techniky, kultury a náboženství do Číny, začaly se k organizovanému odporu vůči „bílým ďáblům“ z Evropy a USA zvedat nejdříve lidové masy čínského obyvatelstva. Toto dění...

ANATOMIE U-BOOTŮ 1906-1914

Německé ponorky nasazené za Světové války v l. 1914-1915 samozřejmě nebyly vrcholnými projevy technického pokroku v oboru plavby pod hladinou, přesto do nich jejich projektanti, konstruktéři a stavitelé vložili mnoho výtečných nápadů a fortelnosti, takže vznikla plavidla na svoji dobu až výtečná! U nás s o u-bootech ví mnohé, vyšlo i několik knih o operacích německých ponorek za Světové války, avšak málokterý (či spíše žádný) český autor se do podrobností nevěnoval také konstrukcím u-bootů, výzbroji, výstroji, pohonným a řídícím soustavám… Tuto mezeru v nabídce naší...

NĚMECKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY 1911–1918

Kdo je do hloubky námořní historie zvídavý a rád seznává válečné lodě jako technická díla do co největších podrobností, libuje si v technických výkresech válečných lodí, porovnávacích tabulkách, konstrukčních vyobrazeních…, ani tentokrát nebude zklamán. Nikdy u nás nevyšla podrobná technická práce věnovaná o německých bitevních křižnících, a nyní je možnost ji získat! Německé bitevní křižníky byly koncepčně odlišné od britských, přesněji vzato, mnoho společného s nimi neměly. Především nebyly tak rychlé, protože je chránilo mnohem silnější pancéřování, oproti britským typům nesly slabší...

VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918

U nás zatím unikátní přehled všech významných válečných lodí, jež sloužily v Královském námořnictvu Itálie v l. 1861–1918. Po obsáhlém úvodu obeznamujícím s historií Královského námořnictva uvádíme iniciaci jejich vzniku, konstrukční charakteristiky, kariéry, technicko-taktická data, plánky, fotografie, porovnávací tabulky…, a to jak starších a novějších pancéřových lodí, tak bitevních lodí a dreadnoughtů, starších křižovacích lodí, pancéřových křižníků, chráněných a lehkých křižníků, vůdčích torpédoborců a torpédoborců, torpédovek, člunů PN a člunů MAS, dělových člunů, monitorů a...

VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA 1867–1918

Přehled všech významných válečných lodí, jež sloužily v c. a k. Válečném námořnictvu v l. 1867–1918. Uvádíme iniciaci jejich vzniku, konstrukční charakteristiky, kariéry, technicko-taktická data, plánky, fotografie, porovnávací tabulky… Jmenovitě můžete číst o lodích KAISER, DRACHE (I.), SALAMANDER, KAISER MAXIMILIAN, PRINZ EUGEN (I.), JUAN DE AUSTRIA, FERDINAND MAX, HABSBURG (I.), LISSA, ERZHERZOG ALBRECHT, CUSTOZA, TEGETTHOFF/MARS, KRONPRINZ ERZH. RUDOLF, KRONPRINZESSIN ERZH. STEFANI, K. U. K. MARIA THERESIA, MONARCH, WIEN, BUDAPEST, KAISER KARL VI. HABSBURG, ÁRPÁD, BABENBERG, SANKT...

PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J. V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA 1820–1886

Připomenutí stejnojmenné knihy s oficiálními záznamy příběhů posádek rakouských a rakousko-uherských válečných lodí v 19. století. Její text nehýří dobovým květnatým, mnohomluvným, tedy „pomalým“ literárním stylem, nýbrž velmi plasticky, autenticky i pozoruhodně dynamicky a věcně i zasvěceně reflektuje dávné dramatické chvíle v životě rakouských respektive rakousko-uherských námořníků – řadových důstojníků, dělostřelců i plavců, přičemž tu mj. lze vysledovat kariérní nitky ve službě mužů, kteří se později stanou význačnými osobnostmi monarchistického válečného námořnictva. Kniha je...

VÁLKA NA JADRANU 1914–1918

Zájemce o historii námořního vojenství a o kapitoly z historie rakousko-uherského c. a k. Válečného námořnictva má zde možnost získat u nás zatím nejobsáhleji a nejpodrobněji sepsané dílo o námořních událostech na moři mezi Itálií a Rakouskem-Uherskem za Velké války, již se říkalo Světové a pak první světová… Není třeba obsáhlé charakteristicky knihy, stačí přehled kapitol: ROZEHRANÁ PARTIE. POTOPENÍ KŘIŽNÍKU ZENTA. VÝPADY DO OTRANTSKÉHO PRŮLIVU. ZAČÁTEK PONORKOVÉ VÁLKY. OSTŘELOVÁNÍ Z BOPKY KOTORSKÉ (BOJ O LOVČEN). TRAGÉDIE PONORKY CURIE. ÚTOK NA DREADNOUGHT JEAN BART. MINY. NIOVÉ...

LODĚ RUSKO JAPONSKÉ VÁLKY 1904–1905 – I. DÍL: RUSKO

Namísto toho, aby byla zapomínána, se zájem o rusko-japonskou válku (1904–1905) mezi českými příznivci vojensko-námořní historie zvyšuje. Ano, lze to pochopit – byla zajímavá a pro politický vývoj na Dalekém Východě do r. 1941 i významná… Leckteří čtenáři obeznalí s  knihami o rusko-japonské válce, které u nás vyšly (Klecandovy opusy, Thiessova „Tragédie u Cušimy“, Štěpanovův beletristický „Port Artur“, Jelínkův třídílný „Port Artur 1904–1905“, „Cušima“ Novikova-Priboje a „Cušima“ Kovaříka), proto začali pátrat po bližších literárních či publicistických pohledech na tuto tématiku, mnohé...

LODĚ RUSKO JAPONSKÉ VÁLKY 1904–1905 – II. DÍL: JAPONSKO

Vznikla-li obsáhlá kniha o lodích ruských Tichooceánských eskader, činných za rusko-japonské války v l. 1904–1905, musela samozřejmě vzniknout podobná práce, věnovaná jednotkám japonského Spojeného loďstva, které za uvedené války nakonec, zejména po drtivých vítězstvích nad ruským protivníkem v generálních bitvách u Šan-tungu a Cušimy, dálněvýchodní moře opanovalo. Japonským lodím se věnujeme stejným způsobem, jako v předchozím díle lodím ruským, tedy uvádíme podrobné konstrukční popisy, datové přehledy a kariérní výčty, a texty jsme proložili bohatou obrazovou dokumentací...

O NÁMOŘNÍ HISTORII 1815-1918

V 19. století a v prvních dvou desetiletích 20. věku se na oceánech a mořích odehrálo velké množství významných, ba dramatických událostí, v onom období také lodě plachetní byly téměř zcela nahrazeny loděmi s lodními kolesy a vrtulemi, hnanými parními stroji (pak turbínami)  po lodích dřevěných se začaly stavět lodě ze železa respektive oceli a zkraje šedesátých let 19. století se na nich objevily novodobé pancíře, lodní děla-předovky nahradily zadovky, a to i nevídaných ráží, od sedmdesátých let se ujímala torpédová výzbroj, nemluvě o dalších novinkách, jakými byly např. světlomety, radiotelegrafická zařízení, rychlopalné zbraně, dálkoměry… Vzhledem k menšímu počtu českých zájemců o námořní historii, natož do r. 1918, je zájem nakladatelství o nevýhodonou nízkonákladovou produkci titulů s touto tematikou v podstatě nulový, a tak jsme vytvořili vlastní projekt – těmto velmi zajímavým, u nás bohužel už zapomínaným tématům byla zasvěcena ediční řada "Námořní žurnál historický". Tyto publikace obsahovaly (iobsahují) mnoho až unikátních podrobností, z nichž mnohé ještě nebyly v české maritimní literatuře publikovány a řadu z nich nenajdeme podrobně zpracované ani na českém internetu. Jsou to tedy práce pro ty, kteří mají vpravdě hluboký zájem o historii námořního vojenství v 19. století respektive do r. 1918.

S vydáváním těchto prací jsme začali někdy v r. 2003. Tehdy byly formátu A5, jako ediční řada „Válečné lodě v dějinách“, ale s touto malou verzí byly u dodavatele potíže, a tak jsme přešli na A4, změnili grafiku a tiskárnu a začali realizovat "Námořní žurnál historický", od léta 2016 spolupracujeme s profesionálním jazykovým korektorem (a nutno uvést, že bez nezištné pomoci p. Mgr. M. Koudelky, jemuž jsme nekonečně vděční,  bychom se spuštění nového projektu soutva odvážili)... Nevýhodou papírových publikací ovšem je, že je nelze doplňovat či jinak upravovat, ledaže by vzniklo to které vydání znovu, draze zaplaceno v tiskárně a opětovně uhrazeno čtenářem. Proto jsme se v létě 2017 rozhodli přejít na ediční řadu NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815-1918 – elektronickou verzi "Námořních žurnálů", která takové změny bez dodatečných finančních nákladů za tisk publikací a poštovné umožňuje.

Jinak platí už dříve uvedené: Naší snahou je prostřednictvím NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918 poskytnout zájemci o dějiny námořního vojenství podrobný přehled o technickém a situačním vývoji vojenského námořnictví v 19. století respektive do r. 1918, zejména v Evropě. Tuto řadu doplňují samostatné knižní práce "Slavné bitvy admirála Tegetthoffa - Helgoland 1864 a Vis 1866" o posledních bojích paroplachetních pancéřníků a nástupu evropských "věžníků", sborník "V bojích a bouřích" a velmi obsáhlá, třídílná "Port Artur 1904-1905", která líčí i námořní fázi rusko-japonské války a podává dokonalý, do detailů propracovaný obraz ruského a japonského námořního i (pozemního) vojenství oné doby, ba zčásti tehdejšího vojenství obecně. Všechny uvedené knižní práce vyšly péčí nakladatelství Akcent.

Vážení přátelé – „námořníci“, velmi Vám děkujeme za přízeň i za zájem o staré lodě i NÁMOŘNÍ HISTORII 1815–1918 a upřímně rádi uvítáme každý další kontakt s Vámi.

Milan Jelínek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NÁS

Tyto stránky založil a rediguje Mgr. Milan Jelínek (Hradec Králové).

O autorovi stránek - autorovi NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918:

Mgr. Milan Jelínek (1947) vystudoval fakultu žurnalistiky UK v Praze (předtím Střední průmyslovou školu strojnickou v Hradci Králové) a většinu svého produktivního života pracoval jako redaktor v rozhlase, televizi a internetových novinách, praxi završil na Univerzitě Hradec Králové. O námořní vojenství hlavně druhé poloviny 19. století - s nezbytnými přesahy - se zajímá od mládí. Od léta 1959, kdy si jako dvanáctiletý kluk přečetl Novikovovu-Pribojovu "Cušimu", se nepřestal zabývat námořní fází rusko-japonské války v l. 1904–1905. Vrcholem tohoto zájmu je třídílná kniha "Port Artur 1904-1905" (Akcent, Třebíč, 2010-2012), na níž zpočátku spolupracoval s Bohuslavem Tesárkem (zemřel v r. 2003). Věnoval se však i dalším tématům, obsaženým např. v knize "V bojích a bouřích" (Akcent, 2015) i námořním bojům rakouských lodí v l. 1864 a 1866 ("Slavné bitvy admirála Tegetthoffa" (Akcent 1913), s oblibou vrací do současnosti staré, zapomenuté literárně-maritimní práce, viz zejména obnovené uvedení některých kapitol z Chackových knih ve svazku "Malá vítězství, velké porážky", oficiózní soubor záznamů o činnosti rakouských válečných lodí a jejich posádek v 19. století "Památné  události Jeho Veličenstva válečného námořnictva" či převyprávěná Plivierova práce "Císařovi kuliové" s novým titulem "Německá námořní válka". Čistě literárním počinem byla Jelínkova knížka sci-fi povídek "Poselství z Deneboly" (Kruh, Hradec Králové, 1989), neodolal vytvoření publicistické rekonstrukce největšího železničního neštěstí u nás "Tragédie u Stéblové" (Akcent, 2014), napsal řadu samostatných rozhlasových povídek, fejetonů a populárně-naučných pojednání.  

Jelikož autor těchto stránek považuje 19. století s přesahem do r. 1918 za období politicky, společensky, technicky, kulturně... i námořnicky velmi zajímavé, vydával papírové publikace "Válečné lodě minulosti" a "Námořní žurnál historický", vystřídané na podzim 2017 elektronickmi publikacemi  NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918, v nichž prezentuje veškerou svoji tvorbu věnovanou námořnímu vojenství v l. 1860–1918. Články v jednotlivých vydáních vznikaly po r. 1990, ba některé i dříve, řada z nich je precizovanou a doplněnou podobou kapitol vybraných z Jelínkových knih. Snad tato pojednání dobře poslouží všem, kteří stejně upřímně jako jejich autor mají rádi svět parních námořních "kolesáků", "šroubáků" a "vrtuláků", na které se bohužel už zapomíná a pro které v edičních plánech různých nakladaleství už není místo.