________________________________________________________________________________________________________________________

Vítejte na stránkách o publikacích NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918, věnovaných epoše paroplachetních a parních válečných lodí, lidem, kteří na nich sloužili, a událostem, s nimiž se jejich osudy provázaly. Většina témat těchto pojednání v rozsahu menších knih byla u nás takto zpracována poprvé, do vzácných podrobností, vydáváme je tedy pro nejáročnější a nejzvídavější příznivce námořní historie uvedeného období.

NÁMOŘNÍ HISTORII 1815–1918  tvoří (se spoluautory), rediguje a vydává Mgr. Milan Jelínek. Na jazykovou i věcnou správnost těchto publikací, vydaných od září 2016, dohlíží Mgr. Milan Koudelka (k upřímné vděčnosti autorů a vydavatele).

Dotazy a objednávky přijímáme na adrese jelinmi@seznam.cz. Objednávky publikací vyřizujeme do 10 dnů od potvrzení objednávky. Historii objednávek evidujeme.  

NYNÍ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME NOVOU NABÍDKU

první tituly uvedeme 1.10.2018

______________________________________________________________________________________________________________________

NAVŠTIVTE TAKÉ NÁŠ ROZSÁHLÝ SOUBOR

NÁMOŘNÍ ENCYKLOPEDIE 1815–1918

s výkladem stovek pojmů z oblasti námořního vojenství

______________________________________________________________________________________________________________________

O NÁMOŘNÍ HISTORII 1815-1918

V 19. století a v prvních dvou desetiletích 20. věku se na oceánech a mořích odehrálo velké množství významných, ba dramatických událostí, v onom období také lodě plachetní byly téměř zcela nahrazeny loděmi s lodními kolesy a vrtulemi, hnanými parními stroji (pak turbínami)  po lodích dřevěných se začaly stavět lodě ze železa respektive oceli a zkraje šedesátých let 19. století se na nich objevily novodobé pancíře, lodní děla-předovky nahradily zadovky, a to i nevídaných ráží, od sedmdesátých let se ujímala torpédová výzbroj, nemluvě o dalších novinkách, jakými byly např. světlomety, radiotelegrafická zařízení, rychlopalné zbraně, dálkoměry… Vzhledem k menšímu počtu českých zájemců o námořní historii, natož do r. 1918, je zájem nakladatelství o nevýhodonou nízkonákladovou produkci titulů s touto tematikou v podstatě nulový, a tak jsme vytvořili vlastní projekt – těmto velmi zajímavým, u nás bohužel už zapomínaným tématům byla zasvěcena ediční řada "Námořní žurnál historický". Tyto publikace obsahovaly (iobsahují) mnoho až unikátních podrobností, z nichž mnohé ještě nebyly v české maritimní literatuře publikovány a řadu z nich nenajdeme podrobně zpracované ani na českém internetu. Jsou to tedy práce pro ty, kteří mají vpravdě hluboký zájem o historii námořního vojenství v 19. století respektive do r. 1918.

S vydáváním těchto prací jsme začali někdy v r. 2003. Tehdy byly formátu A5, jako ediční řada „Válečné lodě v dějinách“, ale s touto malou verzí byly u dodavatele potíže, a tak jsme přešli na A4, změnili grafiku a tiskárnu a začali realizovat "Námořní žurnál historický", od léta 2016 spolupracujeme s profesionálním jazykovým korektorem (a nutno uvést, že bez nezištné pomoci p. Mgr. M. Koudelky, jemuž jsme nekonečně vděční,  bychom se spuštění nového projektu soutva odvážili)... Nevýhodou papírových publikací ovšem je, že je nelze doplňovat či jinak upravovat, ledaže by vzniklo to které vydání znovu, draze zaplaceno v tiskárně a opětovně uhrazeno čtenářem. Proto jsme se v létě 2017 rozhodli přejít na ediční řadu NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815-1918 – elektronickou verzi "Námořních žurnálů", která takové změny bez dodatečných finančních nákladů za tisk publikací a poštovné umožňuje.

Jinak platí už dříve uvedené: Naší snahou je prostřednictvím NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918 poskytnout zájemci o dějiny námořního vojenství podrobný přehled o technickém a situačním vývoji vojenského námořnictví v 19. století respektive do r. 1918, zejména v Evropě. Tuto řadu doplňují samostatné knižní práce "Slavné bitvy admirála Tegetthoffa - Helgoland 1864 a Vis 1866" o posledních bojích paroplachetních pancéřníků a nástupu evropských "věžníků", sborník "V bojích a bouřích" a velmi obsáhlá, třídílná "Port Artur 1904-1905", která líčí i námořní fázi rusko-japonské války a podává dokonalý, do detailů propracovaný obraz ruského a japonského námořního i (pozemního) vojenství oné doby, ba zčásti tehdejšího vojenství obecně. Všechny uvedené knižní práce vyšly péčí nakladatelství Akcent.

Vážení přátelé – „námořníci“, velmi Vám děkujeme za přízeň i za zájem o staré lodě i NÁMOŘNÍ HISTORII 1815–1918 a upřímně rádi uvítáme každý další kontakt s Vámi.

Milan Jelínek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NÁS

Tyto stránky založil a rediguje Mgr. Milan Jelínek (Hradec Králové).

O autorovi stránek - autorovi NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918:

Mgr. Milan Jelínek (1947) vystudoval fakultu žurnalistiky UK v Praze (předtím Střední průmyslovou školu strojnickou v Hradci Králové) a většinu svého produktivního života pracoval jako redaktor v rozhlase, televizi a internetových novinách, praxi završil na Univerzitě Hradec Králové. O námořní vojenství hlavně druhé poloviny 19. století - s nezbytnými přesahy - se zajímá od mládí. Od léta 1959, kdy si jako dvanáctiletý kluk přečetl Novikovovu-Pribojovu "Cušimu", se nepřestal zabývat námořní fází rusko-japonské války v l. 1904–1905. Vrcholem tohoto zájmu je třídílná kniha "Port Artur 1904-1905" (Akcent, Třebíč, 2010-2012), na níž zpočátku spolupracoval s Bohuslavem Tesárkem (zemřel v r. 2003). Věnoval se však i dalším tématům, obsaženým např. v knize "V bojích a bouřích" (Akcent, 2015) i námořním bojům rakouských lodí v l. 1864 a 1866 ("Slavné bitvy admirála Tegetthoffa" (Akcent 1913), s oblibou vrací do současnosti staré, zapomenuté literárně-maritimní práce, viz zejména obnovené uvedení některých kapitol z Chackových knih ve svazku "Malá vítězství, velké porážky", oficiózní soubor záznamů o činnosti rakouských válečných lodí a jejich posádek v 19. století "Památné  události Jeho Veličenstva válečného námořnictva" či převyprávěná Plivierova práce "Císařovi kuliové" s novým titulem "Německá námořní válka". Čistě literárním počinem byla Jelínkova knížka sci-fi povídek "Poselství z Deneboly" (Kruh, Hradec Králové, 1989), neodolal vytvoření publicistické rekonstrukce největšího železničního neštěstí u nás "Tragédie u Stéblové" (Akcent, 2014), napsal řadu samostatných rozhlasových povídek, fejetonů a populárně-naučných pojednání.  

Jelikož autor těchto stránek považuje 19. století s přesahem do r. 1918 za období politicky, společensky, technicky, kulturně... i námořnicky velmi zajímavé, vydával papírové publikace "Válečné lodě minulosti" a "Námořní žurnál historický", vystřídané na podzim 2017 elektronickmi publikacemi  NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918, v nichž prezentuje veškerou svoji tvorbu věnovanou námořnímu vojenství v l. 1860–1918. Články v jednotlivých vydáních vznikaly po r. 1990, ba některé i dříve, řada z nich je precizovanou a doplněnou podobou kapitol vybraných z Jelínkových knih. Snad tato pojednání dobře poslouží všem, kteří stejně upřímně jako jejich autor mají rádi svět parních námořních "kolesáků", "šroubáků" a "vrtuláků", na které se bohužel už zapomíná a pro které v edičních plánech různých nakladaleství už není místo.