7-01 ZKÁZA PANCÉŘOVÉ LODI MAINE

7-01 ZKÁZA PANCÉŘOVÉ LODI MAINE

Podrobné vylíčení události na rejdě kubánské Havany 15. února 1898, jež přímo předcházela americko-španělské válce. V pojednání si všímáme nejen lodi MAINE, ale i její úlohy v americko-španělských vztazích, avšak hlavní pozornost samozřejmě soustřeďujeme na událost samotnou, kterou zapříčinil zřejmě výbuch munice v lodi, a její přímé následky a důsledky. Následně podrobně líčíme práce na vraku, jež měly objasnit příčinu výbuchu, a sledujeme i jeho závěrečný osud. PŘIPRAVUJEME, avšak text je hotov.