6-04 // VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (IV.)

6-04 // VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (IV.)

Torpédovky. Čluny PN. Čluny MAS. Dělové čluny.  PŘIPRAVUJEME, text je hotov.