6-01 // VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (I.)

6-01 // VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (I.)

Starší pancéřové lodě. PŘIPRAVUJEME, text je hotov.