5-09 // FERDINAND MAX – TRAGICKÉ DOBRODRUŽSGVÍ V MEXIKU (2.)

5-09 // FERDINAND MAX – TRAGICKÉ DOBRODRUŽSGVÍ V MEXIKU (2.)

DOBA KONCE: Život monarchy. Bazaineovo francouzské vojsko v Mexiku. Opozice. První velké potíže. Postoj a jednání císařovny Charlotty. Odchod francouzské armády z Mexika. Maxmiliánovo stažení do Querétara. Porážka, soud a poprava.

„Návrat“ do vlasti. Jiné osudy. PŘIPRAVUJEME, text je hotov.