5-08 // FERDINAND MAX – TRAGICKÉ DOBRODRUŽSGVÍ V MEXIKU (1.)

5-08 // FERDINAND MAX – TRAGICKÉ DOBRODRUŽSGVÍ V MEXIKU (1.)

DOBA ZAČÁTKU: Maxmiliánovo dětství a mládí, vstup do manželství, politický nezdar v Itálii, přemlouvání velkovévody francouzským císařem Napoleonem III. k vládnutí v Mexiku, jednání s mexickými legáty, Maxmiliánům souhlas, odplutí z Rakouska. Připlutí do Mexika. PŘIPRAVUJEME, text je hotov.