----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítejte na stránkách o publikacích NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ, věnovaných paroplachetním a parním válečným lodím z let 1815-1918, lidem, kteří na nich sloužili a událostem, s nimiž se jejich osudy provázaly. Většina témat v těchto knihách byla u nás takto zpracována poprvé, navíc do vzácných podrobností. Vydáváme je jako bibliofilie, zejména pro příznivce s hlubším zájmem o historii námořního vojenství v uvedeném období, jimž nestačí informace z českých webových stránek a populárních knížek s velkými obrázky a malými odstavci.  Publikace mají formát A4 (to kvůli podrobným plánkům, schématům apod.), rozsah základní řady je 48–56  stran a cena je jednotná (130 Kč/výtisk), rozsahy i ceny speciálů různé.

Níže uvádíme přehled titulů NÁMOŘNÍHO ŽURNÁLU HISTORICKÉHO a možnosti jejich získání.

NÁMOŘNÍ ŽURNÁLY HISTORICKÉ tvoří (se spoluautory), rediguje a vydává Mgr. Milan Jelínek. Na jazykovou správnost těchto publikací, vydaných od září 2016, dohlíží Mgr. Milan Koudelka (s upřímným poděkováním vydavatele).

______________________________________________________________________________________

Navštivte také tyto stránky:

ENCYKLOPEDIE NÁMOŘNÍHO VOJENSTVÍ 1860-1918

Výklad stovek námořnických pojmů. Konzultativní projekt, který i Vy můžete doplňovat a upřesňovat.

Kontakt: jelinmi@seznam.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připravujeme:

Vážení přátelé „Námořního žurnálu historického“! Dovolujeme si Vám oznámit, že „papírová fáze“ této tiskoviny skončí 31. října 2017; po tomto datu už ji prodávat nebudeme, nabídka zmizí, malou rezervu zachováme jen pro pražský KRAKATIT…

Což ovšem neznamená zánik „Námořního žurnálu“!

Naše vyprávění o námořním vojenství v epoše parních strojů potažmo za Velké války, pojednání o lodích, námořních událostech, loděnicích, osobnostech námořnického života… budete mít možnost číst nadále, avšak v elektronické podobě, ve formátu .PDF, pod titulem NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918! Časopisecká forma prací (40–50 stran A4) zůstane zachována. Ba co víc! Tyto statě budou k volnému stažení, tedy zdarma, a jejich šíření nebráníme! Seznam titulů zveřejníme na této stránce 1. prosince 2017 a zároveň některé už nabídneme k převodu do Vašeho počítače, jiné přibudou později. - Papírová vydání se možná stanou sběratelkou raritou, avšak elektronická verze dá našim pracím nový život. Tož pěkný podzim. Milan Jelínek

 

Zdovřilé upozornění: Vážení přátelé námořní historie, slušnost mi velí odpovídat na každý e-mail. Nyní však trávím většinu času na venkově, v místě, kde bohužel není dostupné připojení k internetu. Proto se omlouvám, že na některé dopisy, vzkazy, dotazy... nemohu reagovat okamžitě, nýbrž až po návratu. Avšak odpovím určitě. Děkuji za pochopení. Milan Jelínek 

_______________________________________________________________________________________

SOUPIS TITULŮ

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 23 // 130,-

VÁLKA NA JADRANU V - závěrečná část: Jadranské finále bylo pro Rakousko-Uhersko kruté – po celou válku si c. a k. Válečné námořnictvo v boji s mnohem početnějším nepřítelem vedlo skutečně zdatně, ale v roce 1918 je poznamenala velká vzpoura na lodích v boce Kotorské, ztráta nejnovější bitevní lodi...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 22 // 130,-

VÁLKA NA JADRANU IV: Rok 1917 už byl pro Rakousko-Uhersko kritický, a to jak vojensky, tak ekonomicky. Sice se slibně vyvíjela situace na východní frontě, kde ruské jednotky kladly stále menší odpor a v drtivé ofenzívě ovládla německo-rakouská armáda severní Itálii až k Piavě, jinak však se...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 21 // 130,-

VÁLKA NA JADRANU III.: V r. 1916 se válka na Jadranu sice dostala do nové fáze, např. proto, že Rakousko-Uhersko vtrhlo do Albánie,  nicméně její charakter se nezměnil - v akcích byly hlavně lehké křižníky, torpédoborce, torpédovky a ponorky, nyní však přibylo dopravních parníků. I tak však se...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 20 // 130,-

VÁLKA NA JADRANU II.: První část našeho vyprávění o rakousko-uherské účasti v námořním soupeření na Jadranu v l. 1914–1918 jsme věnovali střetnutím s francouzskými a britskými středomořskými námořními silami, ale díl jsme zakončili vylíčením zrady Itálie, jež namísto, aby pomohla...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 19 // 130,-

VÁLKA NA JADRANU I.: O tom, jak si za Velké války počínalo c. a k. Válečné námořnictvo Rakouska-Uherska, u nás vzniklo poměrně málo, navíc převážně jen stručných knižních prací. O to větší byla naše zvědavost podívat se na jadranské události v l. 1914–1918 také a přinést českému čtenáři i řadu...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 18 // 130,-

PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY VELKÉ BRITÁNIE II.: Po ukončení série ORLANDO (viz I. díl této práce - NŽH 17), tj. d konce osmdesátých let 19. století britské Královské námořnictvo si nové pancéřové křižníky téměř deset let nepořizovalo a věnovalo se vývoji malých a velkých křižníků chráněných. Avšak poté, co...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 17 // 130,-

PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY VELKÉ BRITÁNIE I.: Původní pancéřové křižníky (často řečené i obrněné) vznikaly jako levnější, konstrukčně jednodušší varianty řadových obrněnců, tedy nesly lehčí výzbroj a pancéřování redukované na pás v oblasti vodní čáry, kasematu a slabou pancéřovou palubu. Sporné je,...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 16 // 130,-

BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE II.: Tohle téma jsme započali v NÁMOŘNÍM ŽURNÁLU HISTORICKÉM č. 8, v tomto sešitě se budeme věnovat následovníkům ROYAL SOVEREIGNU, MONARCHU, CAPTAINU… Zajímavé je, že nový krok ve vývoji britských (a evropských) věžových lodí byl v sedmdesátých letech 19....

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 15 // 130,-

BRITSKÉ BATERIOVÉ PANCÉŘNÍKY II.: V 7. svazku jsme představili všechny bočně-bateriové obrněnce Královského námořnictva Velké Británie, v tomto sešitě si všímáme jejich pokračovatelů – lodí centrálně-bateriových. I ty byly reprezentanty mírného technického pokroku ve vojensko-lodním...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 14 // 130,-

MALÁ VÍTĚZSTVÍ, VELKÉ PORÁŽKY: Druhé krátké ohlédnutí za literárním líčením vojensko-námořních příběhů francouzského autora z první poloviny 20. století Paula Chacka (viz i NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ č. 13 a 10). Nyní Vám nabízíme k přečtení kapitoly „Pět bitev, které se nekonaly“ a...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 13 // 130,-

MALÁ VÍTĚZSTVÍ, VELKÉ PORÁŽKY: Ve dvacátých letech 20. století francouzský námořní důstojník Paul Chack sepsal mj. několik knih, v nichž velmi poutavým způsobem vylíčil některé významné námořní události za Velké války, především s účastí francouzských námořníků. Šest těchto knih vyšlo...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 12 // 130,-

VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI 2 – konstrukce a příběhy: Také tento sešit stojí za přečtení, protože obsahuje (1) podrobné pojednání o legendě CONSTITUTION, jež nás vrátí hluboko do americké námořní minulosti a skončí v současnosti, (2) o boji legendárního, dodnes zachovaného chilského monitoru...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 11 // 130,-

VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI 1 – konstrukce a příběhy: Obsah sešitu Vás zavede do let šedesátých 19. století a dovíte se z něj, (1) jaké osudy měl malý pancéřník STONEWALL, který si v r. 1864 nechal americký Jih postavit ve Francii do války se Severem, dále (2) jak to bylo s ruskými...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 10 // 130,-

PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J. V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA II.:  Obsah této publikace navazuje na statě v NÁMOŘNÍM ŽURNÁLU HISTORICKÉM č. 9 – vzácný soubor líčení dramatických chvil na palubách různých rakouských válečných lodí v 19. století, zde letech 1866-1886, jak byly zapsány do úředních...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 09 // 130,-

PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J. V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA I.: Námořní příběhy zrozené v konkrétních historických událostech vždy patřily k čtenářsky nejvyhledávanějším. Tato práce Vám nabízí vzácný soubor líčení dramatických chvil na palubách různých rakouských válečných lodí v letech 1820–1866,...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 08 // 130,-

BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE I.: Epochální souboj jižanského srubového obrněnce VIRGINIA se seveřanským věžovým pancéřníkem MONITOR 8. března 1862 na amerických Hampton Roads naznačil, že otočné a pancéřované dělostřelecké stanoviště na obrněné lodi má budoucnost. Ve Velké Británii jí zasvětil...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 07 // 130,-

BRITSKÉ BATERIOVÉ OBRNĚNCE I.: Když se v r. 1860 hrdě představila veřejnosti první širomořská pancéřová loď světa, francouzská fregata GLOIRE, Britové už měli ve stavbě podobné bočně-bateriové lodě, avšak – na rozdíl od dřevěné GLOIRE – železné, větší, mnohem vyzbrojenější i rychlejší. Jejich...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 06 // odloženo

BRITSKÉ ŽELEZNÉ KOLESOVÉ FREGATY:  Jestliže jsme ve III. dílu práce „Než vypluly obrněnce“ vylíčili vývoj dřevěných kolesových válečných lodí, převážně britských, a popsali jejich konstrukce a výzbroj, nemůžeme nechat bez povšimnutí ani kolesové lodě železné, opět britského Královského...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 05 // 130,-

BRITSKÉ PAROPLACHETNÍ ŘADOVÉ LODĚ: Příznivci klasických plachetních válečných lodí je nemají rádi, protože parní stroje, jimiž se řadové koráby, fregaty i korvety od čtyřicátých let 19. století začaly osazovat, byly činitelé vskutku cizorodí. A příznivcům parních lodí zase vadí ty plachty… Přesto...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 04 // 130,-

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE IV.: Závěrečná část čtyřdílné práce se věnuje zavádění parních strojů na řadové plachetní lodě („blockships“, NAPOLÉON, AGAMEMNON, SANS PAREIL…), ale sleduje také nástup pancéřových plovoucích baterií, které se poprvé objevily za krymské války u Kinburnu v ústí Dněpru. Od nich...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 03 // 130,-

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE III.: V tomto pojednání sledujeme vývoj ke kolesové válečné lodi od prvních exemplářů (RISING STAR aj.) i zápolení mezi zastánci lodních kolesa a lodního šroubu potažmo lodní vrtule jako – po plachtoví – nejvhodnějších pohonných lodních prvků první poloviny 19. století....

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 02 // 130,-

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE II.: Práce sleduje vývoj parního stroje od jeho prvopočátků (Papin, Savery, Newcomen… Watt) a snahy o jeho využívání k pohonu lodí, podrobně probírá život a technické dílo R. Fultona, až se dostává k popisu hlavních parostrojních soustav využívaných k pohonu...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 01 // 130,-

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE I.: V první polovině 19. století vojensko-lodní stavitelství významně ovlivnil rozvoj námořního dělostřelectva. To sestávalo hlavně z předovek, ale objevily se i první prakticky využitelné zadovky, pak už s rýhovanými hlavněmi, zdokonalovaly se výbušné střely…...

ANATOMIE U-BOOTŮ (speciál) // 220,-

Konstrukce německých válečných ponorek 1906-1918. – Ještě nikdy u nás nevyšla publikace, jejíž obsah by se plně a do podrobností věnoval konstrukcím německých ponorek, které bojově zasáhly do první světové války. Toto vydání NÁMOŘNÍHO ŽURNÁLU HISTORICKÉHO se tedy pokouší zaplnit i tuto mezeru na...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODÁNÍ:

Objednávky prosím písemně (e-mailem, dopisem).

Odběr poštou nebo osobně, po dohodě termínu. Poštou rozesíláme (A) doporučeně (jen po platbě předem), nebo (B) na dobírku.

Úhrady expedičních poplatků (balné, poštovné) za odeslání jednotlivých titulů :

     (A) Při platbě předem na účet nebo složenkou na adresu dodavatele činí expediční poplatek:

           za 1–3 výtisky  70 Kč

           za 4–6 výtisků  80 Kč

           za 7–9 výtisků  100 Kč

           za 10 a více vtisků 140 Kč nebo dohodou (nad 2 kg jde o ceninu)

     (B) Při zaslání na dobírku činí expediční poplatek:

            za 1–3 výtisků 110 Kč

            za 4–6 výtisků 130 Kč

            za 7–9 výtisků 150 Kč

            za 10 a více výtisků 160 Kč nebo dohodou (nad 2 kg jde o ceninu)

Možnost změny podle ceníku České pošty vyhrazena.

Dodání do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky e-mailem. Prosím, neposílejte platby před potvrzením objednávky.

Platba předem na účet: 670 100 - 2208559638 - banka 6210

Nebo na adresu: Milan Jelínek, Pouchovská 747, Hradec Králové - 500 03

Publikace, jsou-li dostupné, lze zakoupit i v knihkupectví KRAKATIT, Jungmannova 14, Praha 1 (110 00).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NÁMOŘNÍM ŽURNÁLU HISTORICKÉM 1815-1918

V 19. století a v prvních dvou desetiletích 20. věku se na oceánech a mořích odehrálo velké množství významných a dramatických událostí, v onom období také lodě plachetní téměř zcela nahradily lodě hnané parními stroji (pak i turbínami) respektive lodními kolesy a vrtulemi, lodě dřevěné postupně vystřídaly lodě ze železa respektive oceli a zkraje šedesátých let 19. století se na nich objevily novodobé pancíře, lodní děla-předovky nahradily zadovky, a to i nevídaných ráží, od sedmdesátých let se ujímala torpédová výzbroj, nemluvě o dalších novinkách, jakými byly např. světlomety, radiotelegrafie, rychlopalné zbraně, dálkoměry… Právě těmto velmi zajímavým, u nás bohužel už zapomínaným tématům je zasvěcena ediční řada publikací NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ. Obsahují mnoho až unikátních podrobností, z nichž mnohé ještě nebyly v české maritimní literatuře publikovány a většinu z nich nenajdeme podrobně zpracované ani na českém internetu. Jsou to tedy práce pro ty, kteří mají vpravdě hluboký zájem o historii námořního vojenství v 19. století respektive do r. 1918.

S vydáváním těchto prací jsme začali někdy v r. 2003. Tehdy byly formátu A5, jako ediční řada „Válečné lodě v dějinách“, ale s touto malou verzí byly u dodavatele potíže, a tak jsme přešli na A4, změnili grafiku a tiskárnu, od léta 2016 spolupracujeme s profesionálním jazykovým korektorem... Naší snahou je prostřednictvím NÁMOŘNÍCH ŽURNÁLŮ HISTORICKÝCH poskytnout zájemci o dějiny námořního vojenství podrobný přehled o technickém a situačním vývoji vojenského námořnictví v 19. století respektive do r. 1918, zejména v Evropě. Tuto řadu doplňují samostatné knižní práce "Slavné bitvy admirála Tegetthoffa - Helgoland 1864 a Vis 1866" o posledních bojích paroplachetních pancéřníků a nástupu evropských "věžníků", sborník "V bojích a bouřích" a velmi obsáhlá, třídílná "Port Artur 1904-1905" (spoluautor B. Tesárek), která obsahuje i líčení námořní fáze rusko-japonské války, v níž jedinkrát v historii se v dominantní roli námořních  válečníků projevily pre-dreadnoughty a pancéřové křižníky; "Port Artur 1904-1905" podává dokonalý, do detailů propracovaný obraz ruského a japonského pozemního i námořního vojenství dané doby, ba zčásti tehdejšího vojenství obecně. Všechny uvedené knižní práce vyšly péčí nakladatelství Akcent.

NÁMOŘNÍ ŽURNÁLY HISTORICKÉ připravujeme takřka výhradně podle cenných zahraničních knižních zdrojů. Práce je to nesmírně zajímavá, což potvrdí každý historik, jenž tisíckrát poznal, co je to nikoliv opisovat prameny, nýbrž se virtuálně nořit do hluboké studny historie, objevovat v ní fakta a vynášet je na povrch současnosti. Satisfakcí pak je, když vše, co se podaří o tématu zjistit a zpracovat do podoby publikace, její čtenář přijme a je za to vděčný, neboť sám nemá možnosti vlastních hlubokých historiografických vhledů do minulosti.

Vážení přátelé – „námořníci“, velmi Vám děkujeme za přízeň i za zájem o staré lodě i NÁMOŘNÍ ŽURNÁLY HISTORICKÉ a upřímně rádi uvítáme každý další kontakt s Vámi.

Milan Jelínek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NÁS

Tyto stránky založil 4. března 2011 a rediguje Mgr. Milan Jelínek (Hradec Králové).

O autorovi stránek - autorovi NÁMOŘNÍCH ŽURNÁLŮ HISTORICKÝCH:

Mgr. Milan Jelínek (1947) vystudoval fakultu žurnalistiky UK v Praze (předtím Střední průmyslovou školu strojnickou v Hradci Králové) a většinu svého produktivního života pracoval jako redaktor v rozhlase, televizi a internetových novinách, praxi završil na Univerzitě Hradec Králové. O námořní vojenství hlavně druhé poloviny 19. století - s nezbytnými přesahy - se zajímá od mládí. Od léta 1959, kdy si jako dvanáctiletý kluk přečetl Novikovovu-Pribojovu "Cušimu", se nepřestal zabývat námořní fází rusko-japonské války v l. 1904-1905. Vvrcholem tohoto zájmu je třídílná kniha "Port Artur 1904-1905" (Akcent, Třebíč, 2010-2012), na níž zpočátku spolupracoval s Bohuslavem Tesárkem (zemřel v r. 2003). Věnoval se však i dalším tématům, obsaženým např. v knize "V bojích a bouřích" (Akcent, 2015) i námořním bojům rakouských lodí v l. 1864 a 1866 ("Slavné bitvy admirála Tegetthoffa" (Akcent 1913), s oblibou vrací do současnosti staré, zapomenuté literárně-maritimní práce, viz zejména obnovené uvedení některých kapitol z Chackových knih ve svazku "Malá vítězství, velké porážky" nebo oficiózní soubor záznamů o činnosti rakouských válečných lodí a jejich posádek v 19. století "Památné  události Jeho Veličenstva válečného námořnictva". Čistě literárním počinem byla Jelínkova knížka sci-fi povídek "Poselství z Deneboly" (Kruh, Hradec Králové, 1989), neodolal vytvoření publicistické rekonstrukce největšího železničního neštěstí u nás "Tragédie u Stéblové" (Akcent, 2014), napsal řadu samostatných rozhlasových povídek, fejetonů a populárně-naučných pojednání.  

Jelikož autor těchto stránek považuje 19. století s přesahem do r. 1918 za období politicky, společensky, technicky, kulturně... i námořnicky velmi zajímavé, vydává NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 1815-1918, v němž prezentuje veškerou svoji tvorbu věnovanou námořnímu vojenství v l. 1860-1918. Články v jednotlivých vydáních vznikaly po r. 1990, řada z nich je precizovanou a doplněnou podobou kapitol vybraných z Jelínkových knih. Snad tato pojednání dobře poslouží všem, kteří stejně upřímně jako jejich autor mají rádi svět parních námořních "kolesáků", "šroubáků" a "vrtuláků", na které se bohužel už zapomíná.