------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítejte na stránkách o elektronických publikacích NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918, věnovaných epoše paroplachetních a parních válečných lodí, lidem, kteří na nich sloužili, a událostem, s nimiž se jejich osudy provázaly. Většina témat těchto pojednání v rozsahu menších knih byla u nás takto zpracována poprvé, do vzácných podrobností, vydáváme je tedy pro náročnější a nejzvídavější příznivce námořní historie uvedeního období. –  NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918 je elektronickou mutací i pokračováním publikací NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ, jejichž vydávání skončilo v létě 2017... Pokud dojde k úpravě už vydané publikace, její novou e-verzi zdarma zašleme majitelům verze předchozí. Ceny originálů publikací jsou uvedeny u jejich anotací. 

Jelikož však řada našich čtenářů upřednostňuje papírové verze, dále připravovat i sešitové publikace, avšak s někdejšími "bílými" deskami, tj. bez atraktivních potisků. Cena takovýchto sešitů je ovšem více než dvojnásobná oproti ceně .pdf verzí, a nutno příčíst cenu balného a poštovného (dohodou, podle soudobě platných ceníků České pošty). Lhůty dodání těchto sešitů jsou delší, na oznámení.

Publikace NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918 mají velikost A4 (to kvůli podrobným plánkům, schématům, mapám  apod.), rozsahy okolo 35–60 stran a jsou ve formátu PDF; předsazena je barevná titulní strana. Proporčně jsou upraveny tak, aby je bylo možné tisknout i např. na domácím zařízení, do podoby časopisu.

Objednávku každého vydání .pdf NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815-1918 považujeme i za čestný slib objednatele-odběratele, že tuto e-publikaci nebude ze svého počítače dále šířit; každý exemplář je určen jen jednomu majiteli a má skrytý identifikační kód. 

NÁMOŘNÍ HISTORII 1815–1918  tvoří (se spoluautory), rediguje a vydává Mgr. Milan Jelínek. Na jazykovou i věcnou správnost těchto publikací, vydaných od září 2016, dohlíží Mgr. Milan Koudelka (k upřímné vděčnosti autorů a vydavatele).

OBJEDNÁVKY: Dotazy a objednávky přijímáme na adrese jelinmi@seznam.cz. Koupi jednotlivých titulů lze předem, po potvrzení objednávky, uhradit na účet 670 100 - 2208559638 / banka 6210 (mBank). Prosím, nepřevádějte úhadu dříve, než potvrdíme přijetí objednávky. Publikace zasíláme nejpozději po 10 dnech od úhrady objedávky, a to přes ÚSCHOVNU. Objednávky evidujeme. Majitel originální verze publikace obdrží každé její doplněné či opravené vydání zdarma.  

Těšíme se na Váš zájem!

Ale raději byste nejdříve ukázku? Dobře, stáhněte si zdarma "HOOD", odtud: 

______________________________________________________________________________________

Navštivte také tyto stránky:

ENCYKLOPEDIE NÁMOŘNÍHO VOJENSTVÍ 1860-1918

Výklad stovek námořnických pojmů. Konzultativní projekt, který i Vy můžete doplňovat a upřesňovat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABÍDKOVÝ SOUPIS HOTOVÝCH I PLÁNOVANÝCH TITULŮ

NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918

Tučně a podtrženě jsou vyznačeny tituly, které nabízíme k distribuci, jen tučně jsou vyznačeny hotové tituly, avšak k distribuci zatím neuvolněné, ostatní tituly jsou v tematickém plánu. Na kliknutí, anebo níže najdete publikace s vyobrazeními titulních stran a krátkými anotacem. Publikace NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918 mají spíše monotematický obsah, NÁMOŘNÍ SBORNÍKY HISTORICKÉ (oddíl 10) mají spíše obsah polytematický.

TÉMATA:

Soupis neustále aktualizujeme!

1 - VELKÁ BRITÁNIE

1-01 // LODNÍ DĚLOSTŘELECTVO V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ

1-02 // LODNÍ PARNÍ STROJE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ

1-03 // KOLESA VERSUS LODNÍ ŠROUBY A VRTULE

1-04 // PARNÍ STROJE NA ŘADOVÝCH KORÁBECH!

1-05 // BRITSKÉ PAROPLACHETNÍ ŘADOVÉ LODĚ

1-06 // BRITSKÉ KOLESOVÉ A VRTULOVÉ FREGATY A KORVETY

1-07 // BRITŠTÍ STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ I.

1-08 // BRITŠTÍ STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ II.

1-09 // BRITŠTÍ STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ III.

1-10 // BRITSKÉ BATERIOVÉ OBRNĚNCE I.

1-11 // BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE I.

1-12 // BRITSKÉ BATERIOVÉ OBRNĚNCE II.

1-13 // BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE II.

1-14 // BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE III.

1-15 // BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE IV.

1-16 // BRITSKÉ BARBETOVÉ OBRNĚNCE I.

1-17 // BRITSKÉ BARBETOVÉ OBRNĚNCE II.

1-18 // ANATOMIE BITEVNÍ LODI ROKU 1900 (I.)

1-19 // ANATOMIE BITEVNÍ LODI ROKU 1900 (II.)

1-20 // ANATOMIE BITEVNÍ LODI ROKU 1900 (III.)

1-21 // BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ I.

1-22 // BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ II.

1-23 // BRITSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY I.

1-24 // BRITSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY II.

1-25 // BRITSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘŽIŽNÍKY III.

1-26 // NÁMOŘNICTVO ZA POVSTÁNÍ BOXERŮ V ČÍNĚ 1900-1901

1-27 // BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ III. (JAK VZNIKAL DREADNOUGHT)

1-28 // BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ IV. (DREADNOUGHTY)

1-29 // BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ V. (SUPERDREADNOUGHTY I.)

1-30 // BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ VI. (SUPERDREADNOUGHTY II.)

1-31 // BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (I.)

1-32 // BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (II.)

1-33 // BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (III.)

1-34 // BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (IV.) "HOOD"

1-35 // MALÁ VÍTĚZSTVÍ, VELKÉ PORÁŽKY I.

1-36 // MALÁ VÍTĚZSTVÍ, VELKÉ PORÁŽKY II.

2 - FRANCIE

2-01 // ZROZENÍ OBRNĚNCE („GLOIRE“)

2-02 // FRANCOUZSKÁ NÁMOŘNÍ MOC 1870-1890

2-03 // FRANCOUZSKÉ BARBTEOVÉ OBRNĚNCE

2-04 // FRANCOUZSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY 1895–1911

2-05 // TORPÉDOVKY FRANCOUZSKÉ MLADÉ ŠKOLY

3 – NĚMECKO

3-01 // TIRPITZOVA OCELOVÁ SÍLA

3-02 // OLDENBURG, TYP BRANDENBURG, BLÜCHER

3-03 // NĚMECKÉ BITEVNÍ LODĚ 1910–1916 (I.)

3-04 // NĚMECKÉ BITEVNÍ LODĚ 1910–1916 (II.)

3-05 // NĚMECKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (I.)

3-06 // NĚMECKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (II.)

3-07 // NĚMECKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY III.

3-08 // VZESTUP A PÁD PEVNOSTI TSINGTAU (I.)      

3-09 // VZESTUP A PÁD PEVNOSTI TSINGTAU (II.)

3-10 // NĚMECKÁ NÁMOŘNÍ VÁLKA

3-11 // NĚMECKÁ NÁMOŘNÍ VÁLKA

3-12 // NĚMECKÉ PONORKY 1906-1918

3-13 // ANATOMIE U-BOOTŮ (1.)

3-14 // ANATOMIE U-BOOTŮ (2.)

3-15 // PŘÍBĚHY U-BOOTŮ 1914-1918 (I.)

3-16 // PŘÍBĚHY U-BOOTŮ 1914-1918 (II.)

4 – RUSKO

4-01 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY (I.)

4-02 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY (II.)

4-03 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY (III.)

4-04 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY (IV.)

4-05 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY (V.)

4-06 // DĚLOSTŘELECTVO LODÍ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY

5 – RAKOUSKO-UHERSKO

5-01 // VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA (I.)

5-02 // VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA (II.)

5-03 // VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA (III.)

5-04 // VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA (IV.)

5-05 // VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA (V.)

5-06 // PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J. V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA (I.)

5-07 // PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J. V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA (II.)

5-08 // FERDINAND MAX – TRAGICKÉ DOBRODRUŽSGVÍ V MEXIKU (1.)

5-09 // FERDINAND MAX – TRAGICKÉ DOBRODRUŽSGVÍ V MEXIKU (2.)

5-10 // VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 (1.) rok 1914/1915

5-11 // VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 (2.) rok 1915

5-12 // VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 (3.) rok 1916

5-13 // VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 (4.) rok 1917

5-14 // VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 (5.) rok 1918

6 – ITÁLIE

6-01 // VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (I.)

6-02 // VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (II.)

6-03 // VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (III.)

6-04 // VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (IV.)

6-05 // VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (V.)

7 –  SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

7-01 ZKÁZA PANCÉŘOVÉ LODI "MAINE"

8 – JAPONSKO

8-01 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY VI.

8-02 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY VII.

8-03 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY VIII.

8-04 // JAPONSKÉ NÁMOŘNÍ PROGRAMY 1870–1918

9 – OSTATNÍ STÁTY

9-01 // ĆÍNSKÉ VÁLEČNÉ LODĚ 1860–1895

9-02 // ČÍNSKO-JAPONSKÁ VÁLKA 1894–1895 / BOJE NA MOŘI I.

9-03 // ČÍNSKO-JAPONSKÁ VÁLKA 1894–1895 / BOJE NA MOŘI II.

9-04 // ČÍNSKO-JAPONSKÁ VÁLKA 1894–1895 / BOJE NA MOŘI III.

9-05 // ČÍNSKO-JAPONSKÁ VÁLKA 1894–1895 / BOJE NA MOŘI IV.

(budeme doplňovat)

10 – NÁMOŘNÍ SBORNÍKY HISTORICKÉ

(budeme doplňovat)

Následuje soubor nabídek našich publikací s vyobrazením jejich titulních stran a anotacemi.

VELKÁ BRITÁNIE

1-01 // LODNÍ DĚLOSTŘELECTVO V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE 1. Úvod knihy je věnován vylíčení evropského světa v r. 1815 a stavu námořních sil velmocí po napoleonských válkách. Publikace dále pojednává o vývoji konstrukcí válečných lodí za přechodu od dřeva k železu, zabývá se vývojem lodní artilerie a munice, a to i v souvislosti s rusko-tureckou bitvou u Sinope v r. 1853 a jejími důsledky. Preferuje se pohled na Královské námořnictvo Velké Británie. - 39 stran / cena 40,- Kč.

1-02 // LODNÍ PARNÍ STROJE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE 2. Publikace vypráví o vývoji lodního parního stroje a představuje hlavní aktéry tohoto procesu - vynálezce britské, americké, francouzské, ruské... Samozřejmě věnujeme velkou pozornost strojům Jamese Watta, ale nejen jim, představujeme i první lodě hnané parním strojem. Rozsáhlá stať patří Robertu Fultonovi a uzavíráme popisem jeho dělové kolesové lodi DEMOLOGOS, jež se stala prvním parostrojním, děly vyzbrojeným plavidlem dějin. Kdo se zajímá o historickou lodní techniku, bude prací zaujat. - 42 strany / cena 40 Kč.

1-03 // KOLESA VERSUS LODNÍ ŠROUBY A VRTULE

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE 3. Po Fultonově katamaránu DEMOLOGOS vypluly další kolesové válečné lodě, opět se seznámíte s nejvýznamnějšími. Zároveň se činily pokusy nahradit kolesa šroubovými či vrtulovými propelery, a opět máte možnost číst o prvních válečných lodích osazených těmito hnacími prvky. Velkou pozornost věnujeme i Johnu Ericssonovi, plavbám prvních vrtulových lodí ve Velké Británii, Paříži… Přečtete si, jak to bylo s přetahovanou vrtulového RATTLERU s kolesovou lodí ALECTO. – 38 stran / 40 Kč.

1-04 // PARNÍ STROJE NA ŘADOVÝCH KORÁBECH!

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE 4. Nadešla epocha železných, pak ocelových námořních lodí, na čemž měli zásluhu pánové Wilkinson, Manby, Napier... Potíže s kompasy na železných lodích začal řešit pan Airy. Představíme vám NEMESIS – první železnou válečnou loď. A co lodní parní stroje? Britové jimi osadili vyřazené, ale upravené koráby a poslaly je na Anglický kanál, ale pak se šlo ještě dál a parní stroje dostaly už i dvou- a třípalubové řadové lodě: francouzský NAPOLÉON, britské SANS PAREIL, AGAMEMNON… Čtěte! - 38 stran / 40 Kč.

1-05 // BRITSKÉ PAROPLACHETNÍ ŘADOVÉ LODĚ

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE 5. Britských paroplachetních řadových lodí, mezi nimi i dělostřelecky velmi mocných v padesátých letech 19. století rychle přibývalo a šedesátých letech už jich byly desítky, jenže pak začala éra pancéřníků… V této práci se vracíme k charakteristice parostrojních řadových lodí, načež uvádíme kompletní výčet britských parostrojních řadových lodí s uvedením jejich technických vlastností, kariér… A učinili jsme tak rádi, protože i na tyto lodě se u nás zapomíná, ač byly věru pozoruhodné. – 52 strany / 50 Kč

1-06 // BRITSKÉ KOLESOVÉ A VRTULOVÉ FREGATY A KORVETY

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE 6. V pojednání „Než vypluly obrněnce 3“ jsme vylíčili, jak to byl se vznikem kolesových válečných lodí, s jejich konstrukcí, pohonem, výzbrojí. Od dvacátých do šedesátých let 19. století velmoci takových lodích uvedly do námořní služby desítky, nejvíce Velká Británie. Které to byly? Čtěte soupis britských kolesových a vrtulových válečných fregat a korvet z oné doby s uvedením jejich technických hodnot a kariér. Jelikož i na toto lodě se u nás zapomíná, bylo nutné takový soubor připravit. - 42 strany / 40 Kč – dosud neuvolněno k distribuci

1- 07 // BRITŠTÍ STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ I.

Bohužel jen ojediněle si některý autor pojednání s námořní tematikou všimne míst, na nichž vznikaly lodě – loďařství potažmo loděnic. Pro české čtenáře se snažíme to částečně napravit! V této publikaci poskytujeme přehled státních (královských) a soukromých loďařství, jež ve viktoriánském období pro Královské námořnictvo válečné lodě stavěly a uvádíme i jejich historii. V I. dílu pojednáváme o Královských loděnicích Portsmouth, Devonport, Woolwich, Chatham, Sheerness a Pembroke, jimž ale začala konkurovat soukromá loďařství... – 42 strany / 40 Kč 

1-08 // BRITŠTÍ STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ II.

Britské královské loděnice nemohly programy posilování floty Královského námořnictva v druhé pol. 19. století zvládnout, válečné lodě proto začala dodávat i nestátní loďařství. V této publikaci se věnujeme jim, připojena jsou i stručná vylíčení osudů těchto podniků, konkrétně soukromých loďařství a dodavatelů lodních parních strojů v Londýně (Ditchburn & Mare, Thames Iron Works, Samuda Bros, J. & W. Dudgeons, Thronycroft, Yarrow…, Maudslay, Penn, Humphrys & Tennant…) a na jižním pobřeží Anglie (White) – 44 strany / 40 Kč

1-09 BRITŠTÍ STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ III.

V této práci uzavíráme rozsáhlý přehled státních a soukromých firem, jež ve viktoriánském období stavěly lodě pro Královské námořnictvo, uvádíme i vylíčení osudů těchto podniků. Ve III. dílu si všímáme soukromých loďařství na východním pobřeží Anglie (Armstrong, kteréžto firmě věnujeme obzvláštní pozornost, Earle, Hawthorn & Leslie, Palmers…), na západním pobřeží Anglie (Barrow Shipbuilding, Laird…) a na skotské Clyde (Napier, Scott, J. & G. Thomsons, Elder…). I tato práce v Čechách dosud velmi chyběla. – 44 strany / 40 Kč.

1-10 // BRITSKÉ BATERIOVÉ OBRNĚNCE I.

První širomořské pancéřové lodě z počátku šedesátých let 19. stol. byly fregaty, zde představujeme ty britské, jejichž řada začala u WARRIORU - odpovědí Královského námořnictva na francouzskou GLOIRE. Do vzácných konstrukčních detailů tu však pojednáváme také o lodích BLACK PRINCE, DEFENCE, RESISTANCE, ROYAL OAK, HECTOR, VALIANT, ACHILLES, PRINCE CONSORT, CALEDONIA, OCEAN, LORD CLYDE, LORD WARDEN, MINOTAUR, AGINCOURT a NORTHUMBERLAND. – 52 stran / 50 Kč

1-11 // BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE I.

Také v této práci podrobně, ba do vzácných detailů, pojednáváme o lodích Královského námořnictva, tentokrát o prvních britských pancéřnících, osazených dělovými věžemi Colesova typu: ROYAL SOVEREIGN, PRINCE ALBERT, SCORPION & WIVERN,  MONARCH a CAPTAIN, přičemž MONARCH byl vůbec první širomořskou kapitální lodí této třídy. Věnujeme se hlavně vzniku, konstrukčnímu provedení, výzbroji, pancéřování a pohonu lodí a připojujeme stručné kariérní výčty. – 50 strany / 50 Kč

1-12 // BRITSKÉ BATERIOVÉ OBRNĚNCE II.

1-12 // BRITSKÉ BATERIOVÉ OBRNĚNCE II. Práce o centrálně-bateriových jednotkách navazuje na naše vyprávění o britských bočně-bateriových obrněncích. Tentokrát tu opět podrobně, do vzácných konstrukčních detailů pojednáváme o lodích RESEARCH, ENTERPRISE, FAVORITE, ZEALOUS, PALLAS, BELLEROPHON, ROYAL ALFRED, PENELOPE), HERCULES, REPULSE, AUDACIOUS, INVINCIBLE, IRON DUKE, VANGUARD, SULTAN, SWIFTSURE, TRIUMPH, ALEXANDRA a SUPERB, uvádíme konstrukční popisy, schémata, kariéry… 52 strany / 50 Kč

1-13 // BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE II.

I tentokrát podrobně, do vzácných konstrukčních detailů, pojednáváme o britských pancéřnících osazených dělovými věžemi, jejich kariérách…, nyní však už o jednotkách, které byly koncepčním východiskem projektů pozdějších britských bitevních lodí. Seznamte se tedy s loděmi monitorové třídy, redutovými obrněnci CERBERUS, MAGDALA, ABYSSINIA, DEVASTATION, THUNDERER, DREADNOUGHT, CYCLOPS, GORGON, HECATE a HYDRA, připojeno je i pojednání o dodatečné odkoupené lodi NEPTUNE. – 52 stran / 50 Kč.

1-14 // BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE III.

PUBLIKACE SE PŘIPRAVUJE I tentokrát do konstrukčních detailů pojednáme o britských pancéřnících, osazených dělovými věžemi, nyní olodích  INFLEXIBLE, AJAX, AGAMEMNON, EDINBURGH a COLOSSUS

1-15// BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE IV.

PUBLIKACE SE PŘIPRAVUJE I tentokrát v ní podrobně pojednáme o dalších těžkých lodích Královského námořnictva, a to CONQUEROR, HERO, VICTORIA, SANS PAREIL, TRAFALGAR, NILE a HOOD, jež byly přímými předchůdci prvních britských bitevníků, vrcholných predreadnoughtů z druhé poloiny devadesátých let 19. století.

1-16 // BRITSKÉ BARBETOVÉ OBRNĚNCE I.

PUBLIKACE SE PŘIPRAVUJE Budeme se v ní věnovat paroplachetnímu barebetovému-bateriovému panácéřníku TEMERAIRE (mj. jeho těžká děla se před nabitím sklápěla pod úroveň vrchní paluby) a barebtovým obrněncům tzv. admirálské třídy COLLINGWOOD, ANSON, CAMPERDOWN, HOWE, RODNEY a BENBOW.

1-17 // BRITSKÉ BARBETOVÉ OBRNĚNCE II.

PUBLIKACE SE PŘIPRAVUJE V této práci najdete podrobné vyprávění o konstrukcích barbetových lodí typové skupiny ROYAL SOVEREIGN (náležely do ní EMPRESS OF INDIA, RAMILLIES, RESOLUTION, REVENGE, ROYAL OAK a ROYAL SOVEREIGN), jež se častí označují jako první britské bitevní lodě (později se jim bude říkat predreadnouighty, přesněji vrchopné pderedadnoughty). Leč strpení...  

1-18 // ANATOMIE BITEVNÍ LODI ROKU 1900 (I.)

Predreadnought byla každá kapitální loď, kterou poháněl už výhradně parní stroj (tj. neměla ani pomocné plachty) a její primární výzbroj tvořily těžké zadovky (tj. ráže větší než 210 mm). Prvním britským predreadnoughtem byl tedy COLOSSUS (1886), posledním CORNWALLIS (1904), avšak v jiných státech vznikaly predreadnoughty i po r. 1906, tj. po uvedení britského DREADNOUGHTU do služby. Česká maritimní literatura se na ně nezaměřuje, pokusíme se tedy představit je jako konstrukce. PŘIPRAVUJEME

1-19 // ANATOMIE BITEVNÍ LODI ROKU 1900 (II.)

Predreadnoughtům, jména britským, se věnujeme v samostatných publikacích, a to značně důkladně, přesto se v oněch výkladech nemůžeme pouštět do podrobností, jež by umožnily poznat konstrukční detaily, zbraně, osazení a materiálové složení pancířů, části a činnost jednotlivých mechanismů… do detailu. Napravujeme to i v druhé části tohoto pojednání o prvních bitevních lodích, později zv. predreadnoughty. O kapitolách v jednotlivých dílech viz ve třetí anotaci, avšak každá část textu těchto publikací umožňuje věru detailní náhledy. PŘIPRAVUJEME -  

1-20 // ANATOMIE BITEVNÍ LODI ROKU 1900 (III.)

1-20 // ANATOMIE BITEVNÍ LODI ROKU 1900 (III.) Kapitoly: Zadání a výpočty.Teoretický výkres. Generální plán lodi a plány stavební. Loděnice. Konstrukční materiály. Stavba lodi. Základy konstrukce válečné lodi. Lodní páteř. Lodní vazy. Lodní žebra. Lodní paluby. Lodní přepážky. Spuštění lodi na vodu. Lodní parní kotle. Uhlí na válečných lodích. Lodní parní stroj. Lodní hřídel. Lodní vrtule. Lodní pancéřování a jeho výroba Lodní dělo. Lodní dělostřelecká věž. Torpédomety. Lodní a palubní nástavby. Kormidelní soustava. Čluny na velkých válečných lodích. PŘIPRAVUJEME

1-21 // BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ (I.)

Publikace obsahuje mongrafii typu MAJESTIC (CAESAR, HANNIBAL, ILLUSTRIOUS, JUPITER, MAJESTIC. MAGNIFICENT, MARS, PRINCE GEORGE, VICTORIOUS) a monografii typu OCEAN (ALBION, CANOPUS, GLORY, GOLIATH, OCEAN, VENGEANCE). PŘIPRAVUJEME

1-22 // BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ (II.)

Publikacve obsahuje monografii tyou FORMIDQABLE (FORMIDABLE, IRRESISTIBLE, IMPLACABLE) a monografii typu LONDON (LONDON, DUNCAN, EXMOUTH, MONTAGU, RUSSELL). PŘIPRAVUJEME.

1-23 // BRITSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY I. (1877–1889)

Pancéřové křižníky pozornosti příznivců námořní historie přelomu 19./20. století unikají. Ano, byly a znamenaly méně než bitevní lodě a ještě méně než bitevní křižníky. Upozornily na sebe za rusko-japonské války v l. 1904-1905, a to bylo z jich slávy nadlouho vše, pak se ještě připomněly bojovou účastí německých lodí GNEISENAU a SCHARNHORST v r. 1914… A tak si jich všímáme, zde těch britských. Opět podrobně, do vzácných konstrukčních detailů, pojednáváme o původu vzniku, konstrukci, výzbroji….prvních britských pancéřových křižníků, označovaných i za obrněné, tehdy pojímaných hlavně jako koloniální, menší verze kapitálních lodí. Poznáte lodě NELSON, NORTHAMPTON, IMPERIEUSE,...

1-24 // BRITSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY II. (1901-1905)

První britské pancéřové křižníky byly lodě obrněné, opásané („belted), tedy jinak koncipovaní, vzdálení předchůdci pozdějších lodí toto kategorie v Královském námořnictvu. Ty ostatně vznikly až o více než deset let později, na základě jiného zadání, jako odpověď na francouzskou výstavbu velmi početné flotily pancéřových křižníků Mladé školy – lovců britských obchodních parníků na mořích a oceánech. Ale i nová generace britských pancéřových křižníků se významně vyvíjela, až vznikly dvě koncepčně odlišné řady – jedny křižníky, ty první, byly „lovci“ francouzských predátorů britské obchodní plavby, druhé,ty pozdější, podle intencí adm. J. Fishera, měly spolupracovat s bitevními...

1-25 // BRITSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY III. (1906–1909)

V této publikaci se věnujeme britským pancéřovým křižníkům II. generace, které – jako konstrukční vrcholy této třídy všeobecně – byly určeny pro spolupráci s bitevními jádry loďstva. Tedy v tomto sešitě opět do vzácných konstrukčních detailů, pojednáváme o původu vzniku, konstrukci, výzbroji… britských pancéřových křižníků ANTRIM, ARGYLL, CARNARVON, DEVONSHIRE, HAMPSHIRE, ROXBURGH, DUKE OF EDINGURGH, BLACK, ACHILLES, COCHRANE, NATAL, WARRIOR, DEFENCE, MINOTAUR a SHANNON. Mezitím sledujeme zásadní vliv adm. J. A. Fishera na modifikaci britské třídy těchto lodí, jež vyústil vznikem prefinální koncepce bitevního křižníku Můžete číst o vzniku lodí a jejich provedení, nabízíme...

1-26 // NÁMOŘNICTVO ZA POVSTÁNÍ BOXERŮ V ČÍNĚ 1900-1901

V obsahem ojedinělé publikaci si všímáme hlavně podílu vojenského námořnictev spojenců na potlačení jednoho z největších povstání v Číně (větší bylo jen povstání tchajpchingů v l. 1854–1860). Stručně pojednáváme o příčinách vzniku povstání, ale pak už se do u nás málo známých podrobností věnujeme přípravě mocností na zásah na západním pobřeží Žlutého moře, tažení expedičních jednotek pod velením britského adm. Seymoura na Peking, dobytí pevnostní soustavy Ta-ku, tiencinským událostem a obraně a osvobození vyslanecké čtvrti v čínské metropoli. PŘIPRAVUJEME

1-26 // BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ III. (JAK VZNIKAL DREADNOUGHT)

V této publikaci si všímáme posledních britských vrcholných predreadnoughtů respektive semidreadnoughů typu KING EDWARD VII (lodě AFRICA, BRITANNIA, COMMONWEALTH, DOMINION, HIBERNIA, HINDUSTAN, KING EDWARD VII, NEW ZEALAND) a mohotných sesterských "all-big-gun bnattleships" LORD NELSON a AGAMEMNON, ale také přechodu od nich k bitevní lodi primárně vyzbrojené už deseti těkými děly stejné ráže(!), a žádnou sekundární artilerií - DREADNOGHTU. Podrobně probereme i jeho konstrukci, výzbroj, pancéřování, pohon..., připojíme technické nákresy, fotografie... PŘIPRAVUJEME

1-27 // BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ IV. (DREADNOUGHTY)

Podrobně vás seznámíme s dreadnoughty BELLEROPHON, SUPERB, TEMARAIRE, dále COLLINGWOOD, ST. VINCENT, VANGUARD, dále NEPTUNE a nakonec poublikace s loděmi COLOSSUS, HERCULES. PŘIPRAVUJEME

1-28 // BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ V. (SUPERDREADNOUGHTY I.)

V této publikaci se věnujeme lodím ORION, CONQUEROR, MONARCH, THUNEDER, dále lodím  KING GEORGE V, CENTURION, AUDACIOUS, AJAX, dále lodím IRON DUKE, MARLBOROUGH, BENBOW, EMPEROR OF INDIA a nakonec lodi CANADA. PŘIPRAVUJEME

1-29 // BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ VI. (SUPERDREADNOUGHTY II.)

V tétu publkaci budeme vyprávět o lodích ERIN a AGINCOURT, dále o lodích QUEEN ELISABETH, WARSPITE, VALIANT, BARHA, MALAYA a nakonec o lodích RAMILLIES, RESOLOUTION, REVENGE, ROYAL OAK, ROYAL SOVEREIGN,avšak jen o jejich vzniku a počátcích kariér. 

1-30 // BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (I.)

Ještě nikdy u nás nevyšla práce, podrobně se zabývající bitevními křižníky. A tak jsme se rozhodli se zaměřit i na ně, nejprve na ty britské, ostatně vznikaly dříve než jejich konkurenti – bitevní křižníky německé (kromě Japonska je ostatní státy nestavěly, ruský pokus v podobě čtyř lodí typu BORODINO vyšel vniveč). První část práce věnujeme prvním typům, s primárními děly ráží 305 mm jmenovitě lodím INDOMITABLE, INFLEXIBLE, INVINCIBLE, INDEFATIGABLE, AUSTRALIA, NEW ZEALAND. Pojednání přináší mnoho fotografií, plánků a schémat a samozřejmě i vyprávění o podílu adm. J. A. Fishera na vytvoření koncepce bitevního křižníku a zavedení těchto lodí do Královského námořnictva, podrobně...

1-31 // BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (II.)

  Vývoj britských bitevních křižníků se v druhé dekádě ubíral k jednotkám co nejvyzbrojenějším a nejrychlejším, byť na další úkor pancéřování, takže vznikly exempláře s až absurdními kombinacemi technických-taktických hodnot. Tentokrát se věnujeme dalším z nich, mohutným lodím LION, PRINCESS ROYAL. QUEEN MARY a TIGER, a opět se zaměřujeme na konstrukční podrobnosti, detaily výzbroje, pohonných soustav... a uvádíme kariéry lodí. V českých končinách nikdy tak podrobná práce na toto téma nevznikla (viz i anotaci práce „Britské bitevní křižníky I.“). – 44 stran / 40 Kč.

1-32 // BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (III.)

Posledními bitevními křižníky, které si Královské námořnictvo v době první světové války objednalo, byly RENOWN, REPULSE, COURAGEOUS, GLORIOUS a FURIOUS, pak ještě HOOD. Jemu věnujeme samostatnou část… Pojednání o jednotlivých monstrech, jež dodnes budí obdiv, ač vlastně byly jednoúčelovými jednotkami k ostřelování pobřeží, a jejichž osudy se pak velmi různily, přináší opět detailní vylíčení jejich vzniku a popisy konstrukcí, zbraní, pohonných soustav…, mnoho fotografií, plánků a schémat… V českých končinách nikdy tak podrobná práce na toto téma nevznikla, takže uspokojí každého Čtenáře se skutečně hlubším zájmem o historické válečné lodě. – 36 stran / 40 Kč.

1-33 // BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (IV.) - HOOD

Poslední díl našeho vyprávění musí patřit HOODU. Jeho osud se sice uzavřel za druhé světové války, ale započínal v době, kdy ještě žil „otec bitevních křižníků“ adm. J. A. Fisher, takže byť už téma HOOD značně přesahuje námětový rámec edice NÁMOŘNÍ HISTORIE, nelze se mu v naší sérii publikací nevěnovat. I v tomto textu tedy uvádíme podrobné popisy konstrukce lodi, pancéřování, zbraní a pohonné soustavy, výstroje a vybavení… HOODU, nechybějí plánky fotografie a tabulky. – 24 stran / 30 Kč.

1-34 // MALÁ VÍTĚZSTVÍ, VELKÉ PORÁŽKY (I.)

Pohled na námořní válčení v l.1914–1915 francouzského autora Paula Chacka - výběr kapitol z jeho knih. Dramatická vylíčení některých střetnutí námořních sil Velké Británie a Německa, tentokrát u Coronelu a Falkland, při stíhání německé Východoasijské eskadry adm. M. von Spee. Obsah: Proč Chack (předmluva). Tahiti. Coronel. Falklandy. PŘIPRAVUJEME, text je hotov, vyjde brzy.

1-35 // MALÁ VÍTĚZSTVÍ, VELKÉ PORÁŽKY (II.)

Další pohledy na námořní válčení v l.1914–1915 francouzského autora Paula Chacka, tentokrát jednak na některé události na Severním moři po ostřelování několika měst na západním pobřeží Anglii německými bitevními křižníky, jednak a honby korzárského křižníku. Obsah: Pět bitev, k nimž nedošlo. KÖNIGSBERG – konec v pralese. PŘIPRAVUJEME, text je hotov, vyjde brzy.

FRANCIE

2-01 // ZROZENÍ OBRNĚNCE („GLOIRE“)

V našem obsáhlém souboru „Než vypluly obrněnce“ jsme se zabývali vývojem lodního dělostřelectví, lodních pohonných soustav, lodních konstrukcí, pancířů… až do šedesátých let 19. století. Tehdy se na širých mořích objevily i první pancéřové lodě – fregata GLOIRE a její sestry, téměř současně...

2-02 FRANCOUZSKÁ NÁMOŘNÍ MOC 1870-1890

Francie, ač přední námořní velmoc, se po napoleonských válkách se co do kvantity nikdy nedokázala zmoci na tak silné válečné loďstvo, jaké by se alespoň vyrovnalo mohutné síle válečného loďstva Velké Británie. Navíc toto loďstvo za německo-francouzské války (1870–1871) zklamalo, čemuž věnujeme...

2-03 // FRANCOUZSKÉ BAREBTEOVÉ OBRNĚNCE

2-03 // FRANCOUZSKÉ BAREBTEOVÉ OBRNĚNCE Říkalo se jim i „obrněnce Mladé školy“, jenž vlivní přívrženci tohoto námořně-doktrinálního učení mocně vyzbrojené, silně pancéřované, ale pomalé kapitální obrněnce zavrhovali a preferovali pancéřové křižníky a torpédovky v několika modifikacích....

2-04 // FRANCOUZSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY 1895–1911

V osmdesátých letech 19. stol. francouzská Mladá škola (adm. H. Aube) plánovala realizaci snad až dvou set pancéřových křižníků, jež smetou britskou obchodní plavbu s moří, čímž přivodí hospodářský potažmo úhrnný kolaps Spojeného království. První z těchto křižníků, DUPUY DE LÔME, byl...

2-05 // FRANCOUZSKÉ TORPÉDOVKY MLADÉ ŠKOLY

V osmdesátých letech 19. věku francouzská Mladá škola (adm. H. Aube) plánovala realizaci snad až dvou set pancéřových křižníků k ničení britské námořní obchodní plavby a k nim přibližně stejného množství torpédovek k obraně francouzského pobřeží,l dílem i k námořním útokům...

NĚMECKO

3-01 // TIRPITZOVA OCELOVÁ SÍLA

3-01 // TIRPITZOVA OCELOVÁ SÍLA V této práci sledujeme vývoj německého Císařského námořnictva, započatého hned po vzniku společného Německa v r. 1871, všímáme si loděnic, dodavatelů zbraní, výstroje a vybavení německých válečných lodí, přinášíme přehled lodí, jak přibývaly do stavu...

3-02 // OLDENBURG, TYP BRANDENBURG, BLÜCHER

Tři rozdílné typy německých válečných lodí, ale každý z nich byl pro Německo i Císařské námořnictvo nadějí. Uvádíme jejich podrobné konstrukční popisy, seznamujeme s jejich výzbrojí… a v případě lodí série BRANDENBRUG (aut. R. Košák) přidáváme i kariérní výčty. PŘIPRAVUJEME, ale...

3-03 // NĚMECKÉ BITEVNÍ LODĚ 1910–1916 (I.)

Seznámení s loděmi typů NASSAU a HELGOLAND. PŘIPRAVUJEME

3-04 // NĚMECKÉ BITEVNÍ LODĚ 1910–1916 (II.)

Seznámení s loděmi typů KAISER, KÖNIG a BAYERN. PŘIPRAVUJEME

3-05 // NĚMECKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (I.)

Německé bitevní křižníky byly koncepčně odlišné od britských, přesněji vzato, mnoho společného s nimi neměly. Především: nebyly tak rychlé, protože je chránilo mnohem silnější pancéřování, oproti britským typům nesly slabší primární výzbroj, ale značně silnější výzbroj sekundární a celkově...

3-06 // NĚMECKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (II.)

Ani s vývojem německých bitevních křižníků nedocházelo k zásadním změnám k v koncepcích jejich výzbroje, pancéřování a pohonu. Všeobecně jsou považovány za vyspělejší než jejich britské pandány. V této části našeho pojednání se věnujeme lodím MOLTKE, GOEBEN a SEYDLITZ....

3-07 // NĚMECKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (III.)

Němci postavili méně bitevních křižníků než Britové, ale jejich poslední exempláře – byť i ony nesly primární děla ráže jen 305 mm - představovaly konstrukční vrcholy této třídy a jejich koncepce ovlivnila i poválečný vývoj bitevních lodí (jak víme, washingtonská konference třídu bitevních křižníků...

3-08 // VZESTUP A PÁD PEVNOSTI TSINGTAU (I.)

3-08 // VZESTUP A PÁD PEVNOSTI TSINGTAU (I.)        Jelikož pro rozšiřování německého nevelkého koloniálního panství nebylo v devadesátých letech 19. století mnoho možností, zaměřil Berlín pozornost na Daleký Východ, jmenovitě východní Čínu. Tam v r. 1897...

3-09 // VZESTUP A PÁD PEVNOSTI TSINGTAU (II.)

V druhé části práce od dobývání Tsingtau koncem r. 1914 se věnujeme spojeneckému útoku (Japonců a Britů) na základnu, líčíme jednotlivé boje včetně několika prvních leteckých akcí a námořního ostřelování základny, všímáme si i osudu rakousko-uherského chráněného křižníku KAISERIN ELISABETH… a...

3-10 // NĚMECKÁ NÁMOŘNÍ VÁLKA (1.)

Soudobá maritimní historiografická literatura se stává výčtovým sumářem technických a dějových dat. Nic proti tomu, ostatně např. popis konstrukce válečné lodi nelze činit jaksi umělecky. Nicméně nechybí v té záplavě textů, která se na nás valí z internetu, také pohled na lidi, kteří lodě...

3-11 // NĚMECKÁ NÁMOŘNÍ VÁLKA (2.)

Pokračování vyprávění o službě německých vojských plavců na lodích Císařského námořnictva za Světové vílky 1914–1918 (anotaci viz u titulu 3-10). PŘIPRAVUJEME, text je hotov. 

3-12 // NĚMECKÉ PONORKY 1906-1918

Přehled všech německých u-bootů uvedeného období s krátkými kariérními výčty a uvedením jejich velitelů. PŘIPRAVUJEME

3-13 // ANATOMIE U-BOOTŮ (1.)

Podrobné seznámení s konstrukcemi, výzbrojí, pohonnými soustavami, výstrojí a vybavením německých ponorek z l. 1906–1918. PŘIPRAVUJEME, doplněný text je hotov.

3-14 // ANATOMIE U-BOOTŮ (2.)

Pokračování podrobného seznámení s konstrukcemi, výzbrojí, pohonnými soustavami, výstrojí a vybavením německých ponorek z l. 1906–1918. PŘIPRAVUJEME, doplněný text je hotov.

3-15 // PŘÍBĚHY U-BOOTŮ 1914-1918 (I.)

Vybrané kapitoly ze služby německých ponorek za první světové války. PŘIPRAVUJEME.  

3-16 // PŘÍBĚHY U-BOOTŮ 1914-1918 (II.)

Pokračování vyprávění vybraných kapitol ze služby německých ponorek za první světové války. PŘIPRAVUJEME

RUSKO

4-01 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY (I.)

Historie a organizace ruského-válečného loďstva před r. 1904. Detailní popisy bitevních lodí I. Tichooceánské eskadry POLTAVA, SEVASTOPOL, PETRPAVLOSK, POBĚDA, PERESVĚT, RETVIZAN a CESAREVIČ. PŘIPRAVUJEME, text je hotov.

4-02 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY (II.)

V této publikaci rovněž do podrobností popisujeme bitevní lodě ruské II. Tichooceánské eskadry: IMPERATOR NIKOLAJ I., NAVARIN, SISOJ VELIKOJI, OSLJABJA, OREL, BORODINO, IMPERATOR ALEXANDR III. a KŇAZ SUVOROV. PŘIPRAVUJEME, text je hotov.

4-03 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY (III.)

Pancéřové křižníky I. Tichooceánské eskadry: RJURIK, GROMOBOJ, ROSSIJA, BAJAN. Pancéřové křižníky II. Tichooceánské eskadry: VLADIMIR MONOMACH, DMITRIOJ DONSKOJ, ADMIRAL NACHIMOV. Pancéřové lodě pobřežní obrany v 2. Tichooceánské eskadře: ADMIRAL UŠAKOV, ADMIRAL SENJAVIN, GENĚRAL-ADMIRAL GRAF...

4-04 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY (IV.)

Chráněné a nechráněné křižníky I. Tichooceánské eskadry: (chráněné) DIANA, PALLADA, ASKOLD, BOJARIN, NOVIK, BOGATYR, (nechráněné) DŽIGIT, RAZBOJNIK, ZABIJAKA. Chráněné křižníky II. Tichooceánské eskadry: (chráněné) AURORA, SVĚTLANA, ŽEMČUG, IZUMRUD, OLEG, (nechráněný) ALMAZ. PŘIPRAVUJEME, text je...

4-05 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY (V.)

Torpédové-dělové čluny. Minonosce (AMUR, JENISEJ, ALEUT). Pomocné křižníky. Torpédoborce. Torpédové čluny a torpédovky. Dělové čluny (SIVUČ, BOBR, MANDŽUR, KOREJEC, OTVAŽNYJ, GREMJAČIJ, GILJAK). Ozbrojené a neozbrojené pomocné lodě v II. Tichooceánské eskadře. PŘIPRAVUJEME, text je hotov,.

4-06 // DĚLOSTŘELECTVO LODÍ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY

Obecný úvod. Děla ruských lodí. Děla japonských lodí. PŘIPRAVUJEME

RAKOUSKO-UHERSKO

5-01 // VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA (I.)

I staré lodě tvořily námořní historii posledních desetiletí Rakouska-Uherska, a tak jsme naši řadu o jednotkách c. a k. Válečného námořnictva museli zahájit právě jimi. Poznejte pancéřníky KAISER, DRACHE (I.), SALAMANDER, KAISER MAXIMILIAN, PRINZ EUGEN (I.), JUAN DE AUSTRIA, FERDINAND MAX, HABSBURG...

5-02 // VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA (II.)

Chcete blíže poznat pancéřové křižníky a bitevní lodě c. a k. Válečného námořnictva? Jedinečná možnost se vám nabízí zde, v této práci se totiž věnujeme všem nominálně nejvýznamnějším rakousko-uherským válečným lodím K. U. K. MARIA THERESIA, MONARCH, WIEN, BUDAPEST, KAISER KARL VI. HABSBURG, ÁRPÁD,...

5-03 // VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA (III.)

Korvety, fregaty, lehké křižníky (PANTHER, LEOPARD, TIGER/LACROMA, KAISER FRANZ JOSEPH I, KAISERIN ELISABETH, ZENTA, ASPERN, SZIGETVÁR, ADMIRAL SPAUN, SAIDA, HELGOLAND, NOVARA. Opět si tu všímáme iniciace staveb lodí, konstrukcí, výzbroji, ochranným prvkům... a uvádíme parametry, kariéry...,...

5-04 // VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA (IV.)

Torpédovky. Iniciace stavby, konstrukce, parametry, kariéry. Torpédovek si c. a k. Válečné námořnictvo pořídilo velmi mnoho, ostatně byly to pro Jadran velmi příhodné bojové prostředky a za Světové války přišly velmi vhod: provázely dopravní lodě a ponorky, hlídkovaly, kladly miny, ostřelovaly...

5-05 // VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA (V.)

V této publikaci, poslední s řady o jednotkách c. a k. Válečného námořnictva, se věujeme torpédovým-dělovým lodím, torpédoborcům, které, ač jich Rakousko-Uhersko nemělo velký počet a nebyly prvotřídních kvalit, za Světové války sloužily výtečně. To platí i o rakousko-uherských ponorkách: bylo jich...

5-06 // PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J. V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA (I.)

Oficiálně zaznamenané příběhy posádek rakouských a rakousko-uherských válečných lodí v 19. století. Kapitoly: 1820 – ZÁHUBA J. V. BRIGY „DALMATO“. 1820–1822 – CESTA J. V. FREGATY „CAROLINY“ DO ČÍNY. 1822 – UDEŘENÍ BLESKU DO J. V. FREGATY „LIPSIE“. 1824–1826 – ZÁPASY S NÁMOŘNÍMI LUPIČI A...

5-07 // PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J. V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA (II.)

Oficiálně zaznamenané příběhy posádek rakouských a rakousko-uherských válečných lodí v 19. století. Kapitoly: 1866 – BITVA U VISU – str. 5 (z knihy M. Jelínka „Slavné bitvy admirála Tegetthoffa“, Akcent 2013). 1869 – VĚRNÍ DRUZI – zkáza J. V. fregaty „radetzky“. 1869 – Cesta J. V. císaře a...

5-08 // FERDINAND MAX – TRAGICKÉ DOBRODRUŽSGVÍ V MEXIKU (1.)

DOBA ZAČÁTKU: Maxmiliánovo dětství a mládí, vstup do manželství, politický nezdar v Itálii, přemlouvání velkovévody francouzským císařem Napoleonem III. k vládnutí v Mexiku, jednání s mexickými legáty, Maxmiliánům souhlas, odplutí z Rakouska. Připlutí do Mexika....

5-09 // FERDINAND MAX – TRAGICKÉ DOBRODRUŽSGVÍ V MEXIKU (2.)

DOBA KONCE: Život monarchy. Bazaineovo francouzské vojsko v Mexiku. Opozice. První velké potíže. Postoj a jednání císařovny Charlotty. Odchod francouzské armády z Mexika. Maxmiliánovo stažení do Querétara. Porážka, soud a poprava. „Návrat“ do vlasti. Jiné osudy. PŘIPRAVUJEME, text je...

5-10 // VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 (1.) rok 1914/1915

Kapitoly: ROZEHRANÁ PARTIE. POTOPENÍ KŘIŽNÍKU ZENTA. VÝPADY DO OTRANTSKÉHO PRŮLIVU. ZAČÁTEK PONORKOVÉ VÁLKY. OSTŘELOVÁNÍ Z BOPKY KOTORSKÉ (BOJ O LOVČEN). TRAGÉDIE PONORKY CURIE. ÚTOK NA DREADNOUGHT JEAN BART. MINY. NIOVÉ ÚTOKY NA ANTIVARI. ZKÁZA PANCÉŘOVÉHO KŘIŽNÍKU LÉON GAMBETTA. „POŠLETE...

5-11 // VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 (2.) rok 1915

Kapitoly: ITALSKÉ NÁMOŘNÍ SÍLY. PRVNÍ (A POSLEDNÍ) TĚŽKÝ ÚDER. SPOJENCI NASTUPUJÍ. BOJE O OSTROVY PELAGOSA, POTOPENÍ PANCÉŘNÍKU GIUSEPPE GARIBALDI. „NEUSTANEME!“ – NOVÝ ÚDER NA ITALSKÉ POBŘEŽÍ. ZKÁZY PONOREK NEREIDE, U12 A U3. POSLEDNÍ BOJE O OSTROVY PELAGOSA, POTOPENÍ LODI BENEDETTO BRIN. TRAGÉDIE...

5-12 // VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 (3.) rok 1916

SRBSKÁ VÁLKA A EVAKUACE (přelom l. 1915/1916). NOVÉ OSTŘELOVÁNÍ LOVČENU. RAKOUSKO-UHERSKÝ VPÁD DO ALBÁNIE. JADRANSKÁ DRUHÁ VÁLEČNÁ ZIMA POKRAČUJE. OHROŽENÍ PONORKY U14. U4 A U14 UDEŘÍ SPOLEČNĚ! DALŠÍ UDÁLOSTI – PŘEDJAŘÍ 1916. ZÁNIK „U6“. POTOPENÍ PARNÍKU „STURA“. NÁSTUP ČLUNŮ M.A.S. ZÁNIK PARNÍKU...

5-13 // VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 (4.) rok 1917

Kapitoly: 1917. OD ZIMY DO JARA. VELKÝ BOJ KŘIŽNÍKŮ NA JIŽNÍM JADRANU. NEŠTĚSTÍ NA PONORCE U5. ZNIČENÍ HLÍDKOVÉ LODI ITALIA. U4: POTOPNÍ PARNÍKŮ CORBIÈRE A CEFIRA. U4: POSLEDNÍ ÚLOVEK. POSLEDNÍ AKVIZICE PONORKOVÉ A TORPÉDOVÉ FLOTILY. DEZERCE POSÁDKY TB11. VÁLEČNÝ ROK 1917. DALŠÍ ÚDERY NA OTRANTSKOU...

5-14 // VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 (5.) rok 1918

Kapitoly: 1918. PONORKY POKRAČUJÍ. POVSTÁNÍ NA LODÍCH V BOCE KOTORSKÉ. HORTHY. DALŠÍ UDÁLOSTI, POTOPENÍ PARNÍKU LINZ. JINÉ UDÁLOSTI. GRILLO V AKCI. POTOPENÍ DREADNOUGHTU SZENT ISTVÁN. ZTRÁTA U20. OHROŽENÍ PONORKY U10. DALŠÍ UDÁLOSTI. POTOPENÍ PONORKY CIRCÉ. DURAZZSKÁ OPERACE. …UŽ JEN ZÁVĚR....

ITÁLIE

6-05 // VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (V.)

Monitory a dělové prámy, Avisa. Nosič letadel, Minonosky. Ponorky. Organizace italských námořních sil v l. 1915–1918. PŘIPRAVUJEME, text je hotov.

6-04 // VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (IV.)

Torpédovky. Čluny PN. Čluny MAS. Dělové čluny.  PŘIPRAVUJEME, text je hotov.

6-03 // VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (III.)

Starší křižovací lodě. Chráněné a lehké křižníky. Vůdčí torpédoborce. Torpédoborce. PŘIPRAVUJEME, text je hotov.

6-02 // VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (II.)

Novější pancéřové lodě. Bitevní lodě a dreadnoughty. Pancéřové křižníky. PŘIPRAVUJEME, text je hotov.

6-01 // VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (I.)

Starší pancéřové lodě. PŘIPRAVUJEME, text je hotov.

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

7-01 ZKÁZA PANCÉŘOVÉ LODI MAINE

Podrobné vylíčení události na rejdě kubánské Havany 15. února 1898, jež přímo předcházela americko-španělské válce. V pojednání si všímáme nejen lodi MAINE, ale i její úlohy v americko-španělských vztazích, avšak hlavní pozornost samozřejmě soustřeďujeme na událost samotnou, kterou...

JAPONSKO

8-04 // JAPONSKÉ NÁMOŘNÍ PROGRAMY 1870–1918

Zveme vás na procházku slavnou fázi námořní historie obnoveného Japonského císařství. Převzetí moci od šógunátu, drtivá vítězství ve válkách s Čínou (1894–1895) a Ruskem (1904–1905) a nevelká, ale úspěšná účast japonských námořních sil v první světové válce jsou ovšem jen části dění, jež...

8-03 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY VII.

Torpédové lodě a dělové čluny.

8-02 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY VII.

  Japonské chráněné křižníky. PŘIPRAVUJEME, avšak text je hotov.

8-01 // LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY VI.

Japonské bitevní lodě a pancéřové křižníky. PŘIPRAVUJEME, avšak text je hotov.

Jiné státy

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

NÁMOŘNÍ SBORNÍKY HISTORICKÉ

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

O NÁMOŘNÍ HISTORII 1815-1918

V 19. století a v prvních dvou desetiletích 20. věku se na oceánech a mořích odehrálo velké množství významných, ba dramatických událostí, v onom období také lodě plachetní byly téměř zcela nahrazeny loděmi s lodními kolesy a vrtulemi, hnanými parními stroji (pak turbínami)  po lodích dřevěných se začaly stavět lodě ze železa respektive oceli a zkraje šedesátých let 19. století se na nich objevily novodobé pancíře, lodní děla-předovky nahradily zadovky, a to i nevídaných ráží, od sedmdesátých let se ujímala torpédová výzbroj, nemluvě o dalších novinkách, jakými byly např. světlomety, radiotelegrafická zařízení, rychlopalné zbraně, dálkoměry… Vzhledem k menšímu počtu českých zájemců o námořní historii, natož do r. 1918, je zájem nakladatelství o nevýhodonou nízkonákladovou produkci titulů s touto tematikou v podstatě nulový, a tak jsme vytvořili vlastní projekt – těmto velmi zajímavým, u nás bohužel už zapomínaným tématům byla zasvěcena ediční řada "Námořní žurnál historický". Tyto publikace obsahovaly (iobsahují) mnoho až unikátních podrobností, z nichž mnohé ještě nebyly v české maritimní literatuře publikovány a řadu z nich nenajdeme podrobně zpracované ani na českém internetu. Jsou to tedy práce pro ty, kteří mají vpravdě hluboký zájem o historii námořního vojenství v 19. století respektive do r. 1918.

S vydáváním těchto prací jsme začali někdy v r. 2003. Tehdy byly formátu A5, jako ediční řada „Válečné lodě v dějinách“, ale s touto malou verzí byly u dodavatele potíže, a tak jsme přešli na A4, změnili grafiku a tiskárnu a začali realizovat "Námořní žurnál historický", od léta 2016 spolupracujeme s profesionálním jazykovým korektorem (a nutno uvést, že bez nezištné pomoci p. Mgr. M. Koudelky, jemuž jsme nekonečně vděční,  bychom se spuštění nového projektu soutva odvážili)... Nevýhodou papírových publikací ovšem je, že je nelze doplňovat či jinak upravovat, ledaže by vzniklo to které vydání znovu, draze zaplaceno v tiskárně a opětovně uhrazeno čtenářem. Proto jsme se v létě 2017 rozhodli přejít na ediční řadu NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815-1918 – elektronickou verzi "Námořních žurnálů", která takové změny bez dodatečných finančních nákladů za tisk publikací a poštovné umožňuje. A dovoluje nám to rovněž majitelům papírových "Námořních žurnálů historických" i nových titulů NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918 v elektronické podobě (.pdf) posílat jejich aktualizované e-verze zdarma! 

Jinak platí už dříve řečené: Naší snahou je prostřednictvím NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918 poskytnout zájemci o dějiny námořního vojenství podrobný přehled o technickém a situačním vývoji vojenského námořnictví v 19. století respektive do r. 1918, zejména v Evropě. Tuto řadu doplňují samostatné knižní práce "Slavné bitvy admirála Tegetthoffa - Helgoland 1864 a Vis 1866" o posledních bojích paroplachetních pancéřníků a nástupu evropských "věžníků", sborník "V bojích a bouřích" a velmi obsáhlá, třídílná "Port Artur 1904-1905", která líčí i námořní fázi rusko-japonské války a podává dokonalý, do detailů propracovaný obraz ruského a japonského námořního i (pozemního) vojenství oné doby, ba zčásti tehdejšího vojenství obecně. Všechny uvedené knižní práce vyšly péčí nakladatelství Akcent.

Vážení přátelé – „námořníci“, velmi Vám děkujeme za přízeň i za zájem o staré lodě i NÁMOŘNÍ HISTORII 1815–1918 a upřímně rádi uvítáme každý další kontakt s Vámi.

Milan Jelínek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NÁS

Tyto stránky založil a rediguje Mgr. Milan Jelínek (Hradec Králové).

O autorovi stránek - autorovi NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918:

Mgr. Milan Jelínek (1947) vystudoval fakultu žurnalistiky UK v Praze (předtím Střední průmyslovou školu strojnickou v Hradci Králové) a většinu svého produktivního života pracoval jako redaktor v rozhlase, televizi a internetových novinách, praxi završil na Univerzitě Hradec Králové. O námořní vojenství hlavně druhé poloviny 19. století - s nezbytnými přesahy - se zajímá od mládí. Od léta 1959, kdy si jako dvanáctiletý kluk přečetl Novikovovu-Pribojovu "Cušimu", se nepřestal zabývat námořní fází rusko-japonské války v l. 1904–1905. Vrcholem tohoto zájmu je třídílná kniha "Port Artur 1904-1905" (Akcent, Třebíč, 2010-2012), na níž zpočátku spolupracoval s Bohuslavem Tesárkem (zemřel v r. 2003). Věnoval se však i dalším tématům, obsaženým např. v knize "V bojích a bouřích" (Akcent, 2015) i námořním bojům rakouských lodí v l. 1864 a 1866 ("Slavné bitvy admirála Tegetthoffa" (Akcent 1913), s oblibou vrací do současnosti staré, zapomenuté literárně-maritimní práce, viz zejména obnovené uvedení některých kapitol z Chackových knih ve svazku "Malá vítězství, velké porážky", oficiózní soubor záznamů o činnosti rakouských válečných lodí a jejich posádek v 19. století "Památné  události Jeho Veličenstva válečného námořnictva" či převyprávěná Plivierova práce "Císařovi kuliové" s novým titulem "Německá námořní válka". Čistě literárním počinem byla Jelínkova knížka sci-fi povídek "Poselství z Deneboly" (Kruh, Hradec Králové, 1989), neodolal vytvoření publicistické rekonstrukce největšího železničního neštěstí u nás "Tragédie u Stéblové" (Akcent, 2014), napsal řadu samostatných rozhlasových povídek, fejetonů a populárně-naučných pojednání.  

Jelikož autor těchto stránek považuje 19. století s přesahem do r. 1918 za období politicky, společensky, technicky, kulturně... i námořnicky velmi zajímavé, vydával papírové publikace "Válečné lodě minulosti" a "Námořní žurnál historický", vystřídané na podzim 2017 elektronickmi publikacemi  NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918, v nichž prezentuje veškerou svoji tvorbu věnovanou námořnímu vojenství v l. 1860–1918. Články v jednotlivých vydáních vznikaly po r. 1990, ba některé i dříve, řada z nich je precizovanou a doplněnou podobou kapitol vybraných z Jelínkových knih. Snad tato pojednání dobře poslouží všem, kteří stejně upřímně jako jejich autor mají rádi svět parních námořních "kolesáků", "šroubáků" a "vrtuláků", na které se bohužel už zapomíná a pro které v edičních plánech různých nakladaleství už není místo.