----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítejte na stránkách o publikacích NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 1815-1918, věnovaných paroplachetním a parním válečným lodím z let 1815-1918, lidem, kteří na nich sloužili a událostem, s nimiž se jejich osudy provázaly. Většina témat v těchto knihách byla u nás takto zpracována poprvé, navíc do vzácných podrobností. Vydáváme je jako bibliofilie, zejména pro ty příznivce historie námořního vojenství v uvedeném období, jimž nestačí informace z českých webových stránek a populárních knížek s velkými obrázky a malými odstavci.  Publikace mají formát A4 (kvůli podrobným plánkům, schématům apod.), rozsah základní řady je 48–56  stran a cena  je jednotná (120 Kč/výtisk), rozsahy i ceny speciálů různé. - Na této stránce Vám nabízíme přehled jednotlivých titulů NÁMOŘNÍHO ŽURNÁLU HISTORICKÉHO a možnosti jejich získání.

NÁMOŘNÍ ŽURNÁLY HISTORICKÉ tvoří (se spoluautory), rediguje a vydává Mgr. Milan Jelínek. Na jazykovou správnost publikací NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ vydaných od září 2016 dohlíží Mgr. Milan Koudelka, technické konzultace Ing. Štěpán Luňák (s upřímným poděkováním vydavatele).

______________________________________________________________________________________

Navštivte také tyto stránky:

ENCYKLOPEDIE NÁMOŘNÍHO VOJENSTVÍ 1860-1918

Výklad stovek námořnických pojmů. Konzultativní projekt, který i Vy můžete doplňovat a upřesňovat.

Kontakt: warships@seznam.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strpeníčko: Vážení Čtenáři a Přátelé, slušnost mi velí odpovídat na každý mail. Nyní však trávím hřejivé časy také na chalupě, do níž bohužel nelze zavést internet, a tak vyřizuji poštu vždy po návratu. Tudíž pokud ode mě nedostanete odpověď do jednoho dne, prosím o strpení, ale odpovím určitě!! V naléhavém případě mi lze zavolat na 737705826. Děkuji za pochopení i shovívavost a nadále se těším na Váš čtenářský zájem. MJ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V listopadu 2016 vyjdou:

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL 11   (STONEWALL, ruské eskadry v USA, první ruské monitory, bitva u Jasmundu 1864...)

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL 15 - BRITSKÉ BATERIOVÉ OBRNĚNCE II. (od RESEARCHu po ALEXANDRU a SUPERB)

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL 16 - BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE II. (DEVASTATION, THUNDERER, DREADNOUGHT)

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL 17 - BRITSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY I (typ NELSON, typ IMPERIEUSE a typORLANDO)

SOUPIS TITULŮ

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 15 // v přípravě

BRITSKÉ BATERIOVÉ PANCÉŘNÍKY II.: V 7. svazku jsme představili všechny bočně-bateriové obrněnce Královského námořnictva Velké Británie, v tomto sešitě si všímáme jejich pokračovatelů – lodí centrálně-bateriových. I ty byly reprezentanty mírného pokroku, neboť se na nich objevily silnější pancéře, výkonnější pohonné soustavy… a hlavně lodní dělostřelectvo, převážně koncentrované do silně obrněné středolodní kasematy. Už tehdy v polovině šedesátých let 19. století však vyvstala otázka: „Budou tyto kapitální lodě ze strategického i taktického hlediska výhodnější než věžové obrněnce?“ Odpověď si necháme do jiných našich publikací, nyní aspoň několik ze jmen lodí, které v tomto sešitě představujeme: RESEARCH, ENTERPRISE, ZEALOUS, PENELOPE, HERCULES, SULTAN, ALEXANDRA. Každé...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 14 // 110,-

MALÁ VÍTĚZSTVÍ, VELKÉ PORÁŽKY: Druhé krátké ohlédnutí za literárním líčením vojensko-námořních příběhů francouzského autora z první poloviny 20. století Paula Chacka (viz i NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ č. 13 a 10). Nyní Vám nabízíme k přečtení kapitoly „Pět bitev, které se nekonaly“ a „Korzár KÖNIGSBERG – smrt v pralese“.

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 13 // 110,-

MALÁ VÍTĚZSTVÍ, VELKÉ PORÁŽKY: Ve dvacátých letech 20. století francouzský námořní důstojník Paul Chack sepsal mj. několik knih, v nichž velmi poutavým způsobem vylíčil některé významné námořní události za Velké války, především s účastí francouzských námořníků. Šest těchto knih vyšlo před druhou světovou válkou i u nás a staly se velmi populární. Soudobě však už jsou téměř zapomenuty a už jen zřídka se objevují v antikvariátech a soukromých nabídkách. A tak Chacka připomínáme malým výběrem. Jednu kapitolu, „Potopení dreadnoughtu SZENT ISTVÁN“, si lze přečíst už v NÁMOŘNÍM ŽURNÁLU HISTORICKÉM č. 10, nyní nabízíme pěkné líčení pouti německé Východoasijské eskadry křižníků k jihoamerickému pobřeží – jejího ostřelování Tahiti a vítězné bitvy u Coronelu a tragického...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 12 // 110,-

VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI 2 – konstrukce a příběhy: Také tento sešit stojí za přečtení, protože obsahuje (1) podrobné pojednání o legendě CONSTITUTION, jež nás vrátí hluboko do americké námořní minulosti a skončí v současnosti, (2) o boji legendárního, dodnes zachovaného chilského monitoru HUÁSCAR s přesilou u Pacogy, (3) máte možnost se seznámit s pozoruhodnými německými predreadnoughty série BRANDENBURG a (4) s ruskými pomocnými křižníky SMOLENSK & PETĚRBURG se v zajímavém líčení jejich akcí vrátíme do let rusko-japonské války 1904-1905. (Přepracovaný text celého svazku, odborné jazykové korektury.)

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 11 // v přípravě

VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI 1 – konstrukce a příběhy: Obsah sešitu Vás zavede do let šedesátých 19. století a dovíte se z něj, (1) jaké osudy měl malý pancéřník STONEWALL, který si v r. 1864 nechal americký Jih postavit ve Francii do války se Severem, dále (2) jak to bylo s ruskými eskadrami, které v l. 1863 a 1864 pobývaly v severoamerických přístavech Unie a proč vlastně se v New Yorku a San Francisku objevily, (3) jistě vás budou také zajímat první ruské monitory, jejichž vznik byl inspirován americkým MONITOREM (a taková SMERČ byla docela dobrá loď), (4) a ještě pojednáme o bitvě u Jasmundu v r. 1864 mezi pruskou eskadrou a dánskou eskadrou a vůbec o bojích na Baltském moři za války prusko/rakousko-dánské. (Přepracovaný text celého svazku, odborné...

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 10 // 110,-

PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J. V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA II.:  Obsah této publikace navazuje na statě v NÁMOŘNÍM ŽURNÁLU HISTORICKÉM č. 9 – vzácný soubor líčení dramatických chvil na palubách různých rakouských válečných lodí v 19. století, zde letech 1866-1886, jak byly zapsány do úředních análů vídeňské námořní správy. Nově je tu zpracováno jen téma námořní bitvy u Lissy/Visu v r. 1866. – Apendixem hlavního obsahu sešitu je strhující líčení “Potopení dreadnoughtu SZENT ISTVÁN“ v r. 1918 z pera kdysi i u nás velmi populárního francouzského autora vojensko-námořních příběhů P. Chacka, účastníka Velké války. (Přepracovaný text celého svazku, odborné jazykové korektury.)

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 09 // 110,-

PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J. V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA I.: Námořní příběhy zrozené v konkrétních historických událostech vždy patřily k čtenářsky nejvyhledávanějším. Tato práce Vám nabízí vzácný soubor líčení dramatických chvil na palubách různých rakouských válečných lodí v letech 1820–1866, jak byly zapsány do úředních análů vídeňské námořní správy. Nově je tu zpracováno jen téma bitvy u Helgolandu v r. 1864, jinak jsou kapitoly převzaty ze stejnojmenného souboru, který u nás vyšel počátkem 20. století.- Apendixem je pojednání R. Grégra „Kotorská vzpoura trochu jinak“, poprvé publikované v r. 1991. (Přepracovaný text celého svazku, odborné jazykové korektury.)

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 08 // 110,-

BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE I.: Epochální souboj jižanského srubového obrněnce VIRGINIA se seveřanským věžovým pancéřníkem MONITOR 8. března 1862 na amerických Hampton Roads naznačil, že otočné a pancéřované dělostřelecké stanoviště na obrněné lodi má budoucnost. Ve Velké Británii jí zasvětil svoje úsilí kpt. C. P. Coles, jehož lodní dělové věže se staly světově známé. Jaké byly lodě, které je nesly? PRINCE ALBERT, ROYAL SOVEREIGN a pak širomořský obrněnec MONARCH a jeho Colesův konkurenční CAPTAIN… A co malé SCORPION a WIVERN? O všech v tomto sešitě podrobně pojednáváme a samozřejmě si všímáme i osudu CAPTAINU.

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 07 // v přípravě

BRITSKÉ BATERIOVÉ OBRNĚNCE I.: Když se v r. 1860 hrdě představila veřejnosti první širomořská pancéřová loď světa, francouzská fregata GLOIRE, Britové už měli ve stavbě podobné bočně-bateriové lodě, avšak – na rozdíl od dřevěné GLOIRE – železné, větší, mnohem vyzbrojenější i rychlejší. Jejich řada začala u WARRIORU (1861) a sesterské BLACK PRINCE (1862), a tyhle dvě elegantní fregaty následovaly další: DEFENCE a VALIANT, HECTOR, ACHILLES, AGINCOURT, NORTHUMBERLAND…, bylo jich dost. Vedle nich zakrátko vznikaly i lodě centrálně-bateriové a věžové, avšak bočně-bateriové fregaty a korvety byly ještě několik let nejrespektovanější. V tomto svazku přinášíme jejich podrobné popisy, kariérní výčty, plánky i fotografie. (Přepracovaný text celého svazku, odborné jazykové korektury.)

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 06 // v přípravě

BRITSKÉ ŽELEZNÉ KOLESOVÉ FREGATY:  Jestliže jsme ve III. dílu práce „Než vypluly obrněnce“ vylíčili vývoj dřevěných kolesových válečných lodí, převážně britských, a popsali jejich konstrukce a výzbroj, nemůžeme nechat bez povšimnutí ani kolesové lodě železné, opět britského Královského námořnictva. Nebyly to dominantní válečné lodě, ale dobře sekundovaly řadovým korábům, byly vhodné k průzkumu i rychlým zásahům… A tak z této práce se dovíte, jak se nejvýznamnější britské válečné „kolesáky“ včetně např. slavné TERRIBLE konstruovaly, zbrojily a poháněly a jaké měly osudy. (Přepracovaný text celého svazku, odborné jazykové korektury.)

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 05 // 110,-

BRITSKÉ PAROPLACHETNÍ ŘADOVÉ LODĚ: Příznivci klasických plachetních válečných lodí je nemají rádi, protože parní stroje, jimiž se řadové koráby, fregaty i korvety od čtyřicátých let 19. století začaly osazovat, byly činitelé vskutku cizorodí. A příznivcům parních lodí zase vadí ty plachty… Přesto je vhodné se i u těchto zapomenutých britských dvou- a třípalubníků s až 131 děly zastavit, protože právě v jejich existenci se křížila stará doba dřevěných plachetních lodí s dobou lodí železných, parostrojních, bezplachetních. Popíšeme, jak se tyto lodě konstruovaly, jak se zbrojily… i jaké byly jejich osudy. Uvádíme také výčet všech britských řadových paroplachetních lodí, které se kdy dostaly do aktivní služby. (Přepracovaný text celého svazku, odborné jazykové korektury.)

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 04 // 110,-

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE IV.: Závěrečná část čtyřdílné práce se věnuje zavádění parních strojů na řadové plachetní lodě („blockships“, NAPOLÉON, AGAMEMNON, SANS PAREIL…), ale sleduje také nástup pancéřových plovoucích baterií, které se poprvé objevily za krymské války u Kinburnu v ústí Dněpru. Od nich už byl jen krok k širomořským pancéřníkům, z nichž jako první se v r. 1860 na mořích objevila francouzská obrněná fregata GLOIRE. Vylíčením této kapitoly námořního vojenství se otevírá obrovský námětový prostor mezi lety 1860-1918, jemuž věnujeme stránky všech následujících NÁMOŘNÍCH ŽURNÁLŮ HISTORICKÝCH. (Přepracovaný text celého svazku, odborné jazykové korektury.)

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 03 // 110,-

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE III.: V tomto pojednání sledujeme vývoj ke kolesové válečné lodi od prvních exemplářů (RISING STAR aj.) i zápolení mezi zastánci lodních kolesa a lodního šroubu potažmo lodní vrtule jako – po plachtoví – nejvhodnějších pohonných lodních prvků první poloviny 19. století. Nechybí stať o parníku ARCHIMEDES ani vylíčení známé „přetahované“ mezi „kolesákem“ ALECTO a „šroubákem“ RATTLER, jehož vítězství vedlo k nástupu i vrtulových válečných lodí, ale zajímavé jsou všechny kapitoly. – Apendixem práce je závěrečná část vyprávění o (ne)vynálezci lodního šroubu Josefu Resselovi. (Přepracovaný text celého svazku, odborné jazykové korektury.)

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 02 // 110,-

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE II.: Práce sleduje vývoj parního stroje od jeho prvopočátků (Papin, Savery, Newcomen… Watt) a snahy o jeho využívání k pohonu lodí, podrobně probírá život a technické dílo R. Fultona, až se dostává k popisu hlavních parostrojních soustav využívaných k pohonu válečných lodí do r. 1860. Kdo chce znát odpovědi na otázky odpovědi o počátcích lodního parostrojního pohonu, tady je najde. – Apendixem práce je druhá část vyprávění o (ne)vynálezci lodního šroubu Josefu Resselovi. (Přepracovaný text celého svazku, odborné jazykové korektury.)

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 01 // 110,-

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE I.: V první polovině 19. století vojensko-lodní stavitelství významně ovlivnil rozvoj námořního dělostřelectva. To sestávalo hlavně z předovek, ale objevily se i první prakticky využitelné zadovky, pak už s rýhovanými hlavněmi, zdokonalovaly se výbušné střely… Tento text vývoj lodního dělostřelectva do r. 1860 líčí a samozřejmě se zastavuje u takových jmen, jako byly Paixhans, Shrapnel, Wahrendorf… – Apendixem práce je první část vyprávění o (ne)vynálezci lodního šroubu Josefu Resselovi. (Přepracovaný text celého svazku, odborné jazykové korektury.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODÁNÍ:

Objednávky prosím písemně (e-mailem, dopisem).

Odběr poštou nebo osobně, po dohodě termínu. Poštou rozesíláme (A) doporučeně (jen po platbě předem), nebo (B) na dobírku.

Úhrady expedičních poplatků (balné, poštovné) za odeslání jednotlivých titulů :

     (A) Při platbě předem na účet nebo složenkou na adresu dodavatele činí expediční poplatek:

           za 1– 6 výtisků  90 Kč

           za 6–9 výtisků  100 Kč

           za 10 a více vtisků 140 Kč nebo dohodou (nad 2 kg jde o ceninu)

     (B) Při zaslání na dobírku činí expediční poplatek:

            za 1–3 výtisků 110 Kč

            za 4–6 výtisků 140 Kč

            za 7-a více výtisků 200 Kč nebo dohodou (nad 2 kg jde o ceninu)

Možnost změny podle ceníku České pošty vyhrazena.

Dodání do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky e-mailem. Prosím, neposílejte platby před potvrzením objednávky.

Platba předem na účet: 670 100 - 2208559638 - banka 6210

Nebo na adresu: Milan Jelínek, Pouchovská 747, Hradec Králové - 500 03

Publikace, jsou-li dostupné, lze zakoupit také v knihkupectví KRAKATIT, Jungmannova 14, Praha 1 (110 00).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NÁMOŘNÍM ŽURNÁLU HISTORICKÉM 1815-1918

V 19. století a v prvních dvou desetiletích 20. věku se na oceánech a mořích odehrálo velké množství významných a dramatických událostí, v onom období také lodě plachetní téměř zcela nahradily lodě hnané parními stroji (pak i turbínami) respektive lodními kolesy a vrtulemi, lodě dřevěné postupně vystřídaly lodě ze železa respektive oceli a zkraje šedesátých let 19. století se na nich objevily novodobé pancíře, lodní děla-předovky nahradily zadovky, a to i nevídaných ráží, od sedmdesátých let se ujímala torpédová výzbroj, nemluvě o dalších novinkách, jakými byly např. světlomety, radiotelegrafie, rychlopalné zbraně, dálkoměry… Právě těmto velmi zajímavým, u nás bohužel už zapomínaným tématům je zasvěcena ediční řada publikací NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ. Obsahují mnoho až unikátních podrobností, z nichž mnohé ještě nebyly v české maritimní literatuře publikovány a většinu z nich nenajdeme podrobně zpracované ani na českém internetu. Jsou to tedy práce pro ty, kteří mají vpravdě hluboký zájem o historii námořního vojenství v 19. století respektive do r. 1918.

S vydáváním těchto prací jsme začali někdy v r. 2003. Tehdy byly formátu A5, jako ediční řada „Válečné lodě v dějinách“, ale s touto malou verzí byly u dodavatele potíže, a tak jsme přešli na A4, změnili grafiku a tiskárnu, od léta 2016 spolupracujeme s profesionálním jazykovým korektorem... a je to jistě lepší. Naší snahou je prostřednictvím NÁMOŘNÍCH ŽURNÁLŮ HISTORICKÝCH poskytnout zájemci o dějiny námořního vojenství podrobný přehled o technickém a situačním vývoji vojenského námořnictví v 19. století respektive do r. 1918, zejména v Evropě. Tuto řadu doplňují samostatné knižní práce "Slavné bitvy admirála Tegetthoffa - Helgoland 1864 a Vis 1866" o posledních bojích paroplachetních pancéřníků a nástupu evropských "věžníků", sborník "V bojích a bouřích" a velmi obsáhlá, třídílná "Port Artur 1904-1905" (spoluautor B. Tesárek), která obsahuje i líčení námořní fáze rusko-japonské války, v níž jedinkrát v historii se v dominantní roli námořních  válečníků projevily pre-dreadnoughty a pancéřové křižníky; "Port Artur 1904-1905" podává dokonalý, do detailů propracovaný obraz ruského a japonského pozemního i námořního vojenství dané doby, ba zčásti tehdejšího vojenství obecně. Všechny uvedené knižní práce vyšly péčí nakladatelství Akcent.

NÁMOŘNÍ ŽURNÁLY HISTORICKÉ připravujeme takřka výhradně podle cenných zahraničních knižních zdrojů. Práce je to nesmírně zajímavá, což potvrdí každý historik, jenž tisíckrát poznal, co je to nikoliv opisovat prameny, nýbrž se virtuálně nořit do hluboké studny historie, objevovat v ní fakta a vynášet je na povrch současnosti. Satisfakcí pak je, když vše, co se podaří o tématu zjistit a zpracovat do podoby publikace, její čtenář přijme a je za to vděčný, neboť sám nemá možnosti vlastních hlubokých historiografických vhledů do minulosti.

Vážení přátelé – „námořníci“, velmi Vám děkujeme za přízeň i za zájem o staré lodě i NÁMOŘNÍ ŽURNÁLY HISTORICKÉ a upřímně rádi uvítáme každý další kontakt s Vámi.

Milan Jelínek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NÁS

Tyto stránky založil 4. března 2011 a rediguje Mgr. Milan Jelínek (Hradec Králové).

O autorovi stránek - autorovi NÁMOŘNÍCH ŽURNÁLŮ HISTORICKÝCH:

Mgr. Milan Jelínek (1947) vystudoval fakultu žurnalistiky UK v Praze (předtím Střední průmyslovou školu strojnickou v Hradci Králové) a většinu svého produktivního života pracoval jako redaktor v rozhlase, televizi a internetových novinách, praxi završil na Univerzitě Hradec Králové. O námořní vojenství hlavně druhé poloviny 19. století - s nezbytnými přesahy - se zajímá od mládí. Od léta 1959, kdy si jako dvanáctiletý kluk přečetl Novikovovu-Pribojovu "Cušimu", se nepřestal zabývat námořní fází rusko-japonské války v l. 1904-1905. Vvrcholem tohoto zájmu je třídílná kniha "Port Artur 1904-1905" (Akcent, Třebíč, 2010-2012), na níž zpočátku spolupracoval s Bohuslavem Tesárkem (zemřel v r. 2003). Věnoval se však i dalším tématům, obsaženým např. v knize "V bojích a bouřích" (Akcent, 2015) i např. námořním bojům rakouských lodí v l. 1864 a 1866 ("Slavné bitvy admirála Tegetthoffa"), s oblibou vrací do současnosti staré, zapomenuté literárně-maritimní práce, viz zejména obnovené uvedení některých kapitol z Chackových knih ve svazku "Malá vítězství, velké porážky" nebo oficiózní soubor záznamů o činnosti rakouských válečných lodí a jejich posádek v 19. století "Památné  události Jeho Veličenstva válečného námořnictva". Čistě literárním počinem byla Jelínkova knížka sci-fi povídek "Poselství z Deneboly" (Kruh, Hradec Králové, 1989), neodolal vytvoření literární rekonstrukce největšího železničního neštěstí u nás "Tragédie u Stéblové" (Akcent, 2010), napsal řadu samostatných rozhlasových povídek, fejetonů a populárně-naučných pojednání.  

Jelikož autor těchto stránek považuje 19. století s přesahem do r. 1918 za období politicky, společensky, technicky, kulturně... i námořnicky velmi zajímavé, vydává NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 1815-1918, v němž prezentuje veškerou svoji námořnickou tvorbu věnovanou námořnímu vojenství v l. 1860-1918. Články v jednotlivých vydáních vznikaly po r. 1990, řada z nich je precizovanou a doplněnou podobou kapitol vybraných z Jelínkových knih. Snad tato pojednání dobře poslouží všem, kteří stejně upřímně jako jejich autor mají rádi svět parních námořních "kolesáků", "šroubáků" a "vrtuláků", na které se bohužel už zapomíná.