----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítejte na stránkách o publikacích NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 1815-1918, věnovaných paroplachetním a parním válečným lodím z let 1815-1918, lidem, kteří na nich sloužili a událostem, s nimiž se jejich osudy provázaly. Většina témat v těchto knihách byla u nás takto zpracována poprvé, navíc do vzácných podrobností. Vydáváme je jako bibliofilie, zejména pro ty příznivce historie námořního vojenství v uvedeném období, jimž nestačí informace z českých webových stránek a populárních knížek s velkými obrázky a malými odstavci.  Publikace mají formát A4 (kvůli podrobným plánkům, schématům, apod.), rozsah základní řady je 50–60 stran, rozsah speciálů různý. - Na této stránce Vám nabízíme přehled jednotlivých titulů NÁMOŘNÍHO ŽURNÁLU HISTORICKÉHO a možnosti jejich získání.

NÁMOŘNÍ ŽURNÁLY HISTORICKÉ tvoří (se spoluautory), rediguje a vydává Mgr. Milan Jelínek. Na jazykovou správnost publikací NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ vydaných od září 2016 dohlíží Mgr. Milan Koudelka, technické konzultace Ing. Štěpán Luňák (s upřímným poděkováním vydavatele).

______________________________________________________________________________________

Navštivte také tyto stránky:

ENCYKLOPEDIE NÁMOŘNÍHO VOJENSTVÍ 1860-1918

Výklad stovek námořnických pojmů. Konzultativní projekt, který i Vy můžete doplňovat a upřesňovat.

Kontakt: warships@seznam.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strpeníčko: Vážení Čtenáři a Přátelé, slušnost mi velí odpovídat na každý mail. Nyní však trávím hřejivé časy také na chalupě, do níž bohužel nelze zavést internet, a tak vyřizuji poštu vždy po návratu. Tudíž pokud ode mě nedostanete odpověď do jednoho dne, prosím o strpení, ale odpovím určitě!! V naléhavém případě mi lze zavolat na 737705826. Děkuji za pochopení i shovívavost a nadále se těším na Váš čtenářský zájem. MJ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený příznivci NÁMOŘNÍHO ŽURNÁLU HISTORICKÉHO!

Jelikož i produkce našeho občasníku má vývoj, dovolujI si Vás upozornit na změnu ve formě jednotlivých vydání. Zájem většiny příznivců o doposud vydané tituly je totiž uspokojen, bohužel však pro ty, kteří vyprodané tituly nevlastní a žádají o ně dodatečně, nejsme schopni zajist dotisky v miniaturních počtech, které se finančně nevyplatí ani nám, ani Čtenářům. Proto na podzim tohoto roku započne nová řada NÁMOŘNÍHO ŽURNÁLU HISTORICKÉHO a to sice v původním formátu A4, ale v jednodušším, sešitovém, ostatně vskutku „žurnálovém“ provedení a v menším rozsahu. Na mnohá přání i doporučení budou jednotlivá vydání v pořadově číslované řadě a za jednotnou cenu. Obsahovat budou jak reedice doposud vydaných textů, tak texty nové; všechny projdou odbornými korekturami. V původní podobě zůstanou jen monotematické speciály a doprodávané starší tituly. Nabídku hotových publikací připravených k prodeji zveřejníme 1. října 2016.

Vážení Čtenáři, upřímně Vám děkujeme za pozornost i za přízeň, kterou jste doposud NÁMOŘNÍM ŽURNÁLŮM HISTORICKÝM věnovali a věnovat budete, i za četná povzbuzení. Nadále se vynasnažíme nabízet Vám pojednání tematicky u nás zatím ojedinělá a dovedená do vzácných podrobností. Přejeme pěkný zbytek léta a těšíme se na Váš zájem i další kontakty s Vámi.

Milan Jelínek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODÁNÍ: (budeme upřesňovat)

Objednávky prosím písemně (e-mailem, dopisem).

Odběr poštou nebo osobně, po dohodě termínu. Poštou rozesíláme (A) doporučeně (jen po platbě předem), nebo (B) na dobírku.

Úhrady expedičních poplatků (balné, poštovné) za odeslání jednotlivých titulů:

     (A) Při platbě předem na účet nebo složenkou na adresu dodavatele činí expediční poplatek:

           za      1 výtisk   -- Kč

           za 2- 3 výtisky   -- Kč

           za 4-5 výtisků  -- Kč (do 2 kg)

           za 6 a více vtisků -- Kč nebo dohodou (nad 2 kg jde o ceninu)

     (B) Při zaslání na dobírku činí expediční poplatek:

            za    1 výtisk   -- Kč  

            za 2-3 výtisky  -- Kč

            za 4-5 výtisků  -- Kč  (do 2 kg)

           za 6 a více výtisků --- nebo dohodou (nad 2 kg jde o ceninu)

Dodání do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky e-mailem. Prosím, neposílejte platby před potvrzením objednávky.

Platba předem na účet: 670 100 - 2208559638 - banka 6210

Nebo na adresu: Milan Jelínek, Pouchovská 747, Hradec Králové - 500 03

Publikace, jsou-li dostupné, lze zakoupit také v knihkupectví KRAKATIT, Jungmannova 14, Praha 1 (110 00).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NÁMOŘNÍM ŽURNÁLU HISTORICKÉM 1815-1918

V 19. století a v prvních dvou desetiletích 20. věku se na oceánech a mořích odehrálo velké množství významných a dramatických událostí, v onom období také lodě plachetní téměř zcela nahradily lodě hnané parními stroji (pak i turbínami) respektive lodními kolesy a vrtulemi, lodě dřevěné postupně vystřídaly lodě ze železa respektive oceli a zkraje šedesátých let 19. století se na nich objevily novodobé pancíře, lodní děla-předovky nahradily zadovky, a to i nevídaných ráží, od sedmdesátých let se ujímala torpédová výzbroj, nemluvě o dalších novinkách, jakými byly např. světlomety, radiotelegrafie, rychlopalné zbraně, dálkoměry… Právě těmto velmi zajímavým, u nás bohužel už zapomínaným tématům je zasvěcena ediční řada publikací NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ. Obsahují mnoho až unikátních podrobností, z nichž mnohé ještě nebyly v české maritimní literatuře publikovány a většinu z nich nenajdeme podrobně zpracované ani na českém internetu. Jsou to tedy práce pro ty, kteří mají vpravdě hluboký zájem o historii námořního vojenství v 19. století respektive do r. 1918.

S vydáváním těchto prací jsme začali někdy v r. 2003. Tehdy byly formátu A5, jako ediční řada „Válečné lodě v dějinách“, ale s touto malou verzí byly u dodavatele potíže, a tak jsme přešli na A4, změnili grafiku a tiskárnu, od léta 2016 spolupracujeme s profesionálním jazykovým korektorem... a je to jistě lepší. Naší snahou je prostřednictvím NÁMOŘNÍCH ŽURNÁLŮ HISTORICKÝCH poskytnout zájemci o dějiny námořního vojenství podrobný přehled o technickém a situačním vývoji vojenského námořnictví v 19. století respektive do r. 1918, zejména v Evropě. Tuto řadu doplňují samostatné knižní práce "Slavné bitvy admirála Tegetthoffa - Helgoland 1864 a Vis 1866" o posledních bojích paroplachetních pancéřníků a nástupu evropských "věžníků", sborník "V bojích a bouřích" a velmi obsáhlá, třídílná "Port Artur 1904-1905" (spoluautor B. Tesárek), která obsahuje i líčení námořní fáze rusko-japonské války, v níž jedinkrát v historii se v dominantní roli námořních  válečníků projevily pre-dreadnoughty a pancéřové křižníky; "Port Artur 1904-1905" podává dokonalý, do detailů propracovaný obraz ruského a japonského pozemního i námořního vojenství dané doby, ba zčásti tehdejšího vojenství obecně. Všechny uvedené knižní práce vyšly péčí nakladatelství Akcent.

NÁMOŘNÍ ŽURNÁLY HISTORICKÉ připravujeme takřka výhradně podle cenných zahraničních knižních zdrojů. Práce je to nesmírně zajímavá, což potvrdí každý historik, jenž tisíckrát poznal, co je to nikoliv opisovat prameny, nýbrž se virtuálně nořit do hluboké studny historie, objevovat v ní fakta a vynášet je na povrch současnosti. Satisfakcí pak je, když vše, co se podaří o tématu zjistit a zpracovat do podoby publikace, její čtenář přijme a je za to vděčný, neboť sám nemá možnosti vlastních hlubokých historiografických vhledů do minulosti.

Vážení přátelé – „námořníci“, velmi Vám děkujeme za přízeň i za zájem o staré lodě i NÁMOŘNÍ ŽURNÁLY HISTORICKÉ a upřímně rádi uvítáme každý další kontakt s Vámi.

Milan Jelínek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NÁS

Tyto stránky založil 4. března 2011 a rediguje Mgr. Milan Jelínek (Hradec Králové).

O autorovi stránek - autorovi NÁMOŘNÍCH ŽURNÁLŮ HISTORICKÝCH:

Mgr. Milan Jelínek (1947) vystudoval fakultu žurnalistiky UK v Praze (předtím Střední průmyslovou školu strojnickou v Hradci Králové) a většinu svého produktivního života pracoval jako redaktor v rozhlase, televizi a internetových novinách, praxi završil na Univerzitě Hradec Králové. O námořní vojenství hlavně druhé poloviny 19. století - s nezbytnými přesahy - se zajímá od mládí. Od léta 1959, kdy si jako dvanáctiletý kluk přečetl Novikovovu-Pribojovu "Cušimu", se nepřestal zabývat námořní fází rusko-japonské války v l. 1904-1905. Vvrcholem tohoto zájmu je třídílná kniha "Port Artur 1904-1905" (Akcent, Třebíč, 2010-2012), na níž zpočátku spolupracoval s Bohuslavem Tesárkem (zemřel v r. 2003). Věnoval se však i dalším tématům, obsaženým např. v knize "V bojích a bouřích" (Akcent, 2015) i např. námořním bojům rakouských lodí v l. 1864 a 1866 ("Slavné bitvy admirála Tegetthoffa"), s oblibou vrací do současnosti staré, zapomenuté literárně-maritimní práce, viz zejména obnovené uvedení některých kapitol z Chackových knih ve svazku "Malá vítězství, velké porážky" nebo oficiózní soubor záznamů o činnosti rakouských válečných lodí a jejich posádek v 19. století "Památné  události Jeho Veličenstva válečného námořnictva". Čistě literárním počinem byla Jelínkova knížka sci-fi povídek "Poselství z Deneboly" (Kruh, Hradec Králové, 1989), neodolal vytvoření literární rekonstrukce největšího železničního neštěstí u nás "Tragédie u Stéblové" (Akcent, 2010), napsal řadu samostatných rozhlasových povídek, fejetonů a populárně-naučných pojednání.  

Jelikož autor těchto stránek považuje 19. století s přesahem do r. 1918 za období politicky, společensky, technicky, kulturně... i námořnicky velmi zajímavé, vydává NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 1815-1918, v němž prezentuje veškerou svoji námořnickou tvorbu věnovanou námořnímu vojenství v l. 1860-1918. Články v jednotlivých vydáních vznikaly po r. 1990, řada z nich je precizovanou a doplněnou podobou kapitol vybraných z Jelínkových knih. Snad tato pojednání dobře poslouží všem, kteří stejně upřímně jako jejich autor mají rádi svět parních námořních "kolesáků", "šroubáků" a "vrtuláků", na které se bohužel už zapomíná.