----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítejte na stránkách o elektronických publikacích NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918, věnovaných epoše paroplachetních a parních válečných lodí, lidem, kteří na nich sloužili a událostem, s nimiž se jejich osudy provázaly. Většina témat těchto pojednání v rozsahu menších knih byla u nás takto zpracována poprvé, navíc do vzácných podrobností a vydáváme je tedy zejména pro náročnější a nejzvídavější příznivce námořní historie uvedeního období, jimž nestačí informace z českých webových stránek, krátkých článků v tištěných periodikách a populárních knížek s velkými obrázky a malými odstavci.

NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918 je elektronickou mutací i pokračováním publikací NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ, jejichž vydávání skončilo v létě 2017. Elektronická verze je totiž značně výhodnější, protože nyní můžeme publikace upravovat, doplňovat... a jejich majitelům gratis posílat aktualizované verze. To s papírovými publikacemi činit nelze, ledaže by vzniklo nové vydání, opět draze vyrobené a distribuované.

FORMA & CENY:

Publikace NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918 mají velikost A4 (to kvůli podrobným plánkům, schématům, mapám  apod.), rozsahy okolo 40 stran (max. 60 stran) a jsou ve formátu PDF; předsazena je barevná titulní strana. Prodejní ceny upřesníme 1.12., avšak majitelé papírových NÁMOŘNÍCH ŽURNÁLŮ HISTORICKÝCH mohou počítat se službou gratis - k jejich výtiskům jim na vyžádání zdarma poskytneme aktualizovanou e-verzi toho kterého titulu.       

Získání každého vydání NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815-1918 považujeme i za čestný slib odběratele, že tuto e-publikaci nebude ze svého počítače dále šířit.  

NÁMOŘNÍ HISTORII 1815–1918  tvoří (se spoluautory), rediguje a vydává Mgr. Milan Jelínek. Na jazykovou správnost těchto publikací, vydaných od září 2016, dohlíží Mgr. Milan Koudelka (s upřímným poděkováním vydavatele).

______________________________________________________________________________________

Navštivte také tyto stránky:

ENCYKLOPEDIE NÁMOŘNÍHO VOJENSTVÍ 1860-1918

Výklad stovek námořnických pojmů. Konzultativní projekt, který i Vy můžete doplňovat a upřesňovat.

Kontakt: jelinmi@seznam.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdovřilé upozornění: Vážení přátelé námořní historie, slušnost mi velí odpovídat na každý e-mail. Nyní však trávím většinu času na venkově, v místě, kde bohužel není dostupné připojení k internetu. Proto se omlouvám, že na některé vzkazy, dotazym přání... nemohu reagovat okamžitě, nýbrž až po návratu. Avšak odpovím určitě. Děkuji za pochopení. Milan Jelínek 

_______________________________________________________________________________________

 

PŘEDBĚŽNÝ SOUPIS TITULŮ V EDIČNÍM PLÁNU PUBLIKACÍ

"NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918"

Konkretizovaný soupis s anotacemi, grafickou stafáží a cenami zveřejníme 1. prosince 2017.

Tučně a žlutě jsou vyznačeny tituly, které od 1. prosince 2017 budeme postupně nabízet k distribuci, tučně a oranžově jsou vyznačeny hotové tituly, avšak k distribuci zatím neuvolněné, ostatní tituly jsou v tematickém plánu. Pokud se tituly NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918 shodují s tituly NÁMOŘNÍHO ŽURNÁLU HISTORICKÉHO, jde tu o nově redigované a doplněné e-verze.

Témata:

VÝVOJ

LODNÍ DĚLOSTŘELECTVO V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ

LODNÍ PARNÍ STROJE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ

KOLESA VERSUS LODNÍ ŠROUBY A VRTULE

PARNÍ STROJE NA ŘADOVÝCH KORÁBECH

 

01 - VELKÁ BRITÁNIE

BRITSKÉ PAROPLACHETNÍ ŘADOVÉ LODĚ

BRITSKÉ KOLESOVÉ A VRTULOVÉ FREGATY A KORVETY

BRITŠTÍ STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ I.

BRITŠTÍ STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ II.

BRITŠTÍ STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ III.

BRITSKÉ BATERIOVÉ OBRNĚNCE I.

BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE I.

BRITSKÉ BATERIOVÉ OBRNĚNCE II.

BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE II.

BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE III.

BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE IV.

BRITSKÉ BARBETOVÉ OBRNĚNCE I.

BRITSKÉ BARBETOVÉ OBRNĚNCE II.

ANATOMIE BITEVNÍ LODI ROKU 1900 I.

ANATOMIE BITEVNÍ LODI ROKU 1900 II.

ANATOMIE BITEVNÍ LODI ROKU 1900 III.

BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ I.

BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ II.

PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY I.

BRITSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY II.

POVSTÁNÍ BOXERŮ V ČÍNĚ 1900-1901

BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ III. (JAK VZNIKAL DREADNOUGHT)

BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ IV. (DREADNOUGHTY)

BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ V. (SUPERDREADNOUGHTY I.)

BRITSKÉ BITEVNÍ LODĚ VI. (SUPERDREADNOUGHTY II.)

BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY I.

BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY II.

MALÁ VÍTĚZSTVÍ, VELKÉ PORÁŽKY I. (P. Chack)

MALÁ VÍTĚZSTVÍ, VELKÉ PORÁŽKY II. (P. Chack)

 

02 - FRANCIE

A VYPLULY OBRNĚNCE („GLOIRE“...)

MLADÁ ŠKOLA

OBRNĚNCE "MLADÉ ŠKOLY"

FRANCOUZSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY

FRANCOUZKÉ TORPÉDOVKY

         

03 – NĚMECKO

TIRPITZOVA OCELOVÁ SÍLA

NĚMECKÉ BITEVNÍ LODĚ 1910–1916 I.

NĚMECKÉ BITEVNÍ LODĚ 1910–1916 II.

NĚMECKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY I.

NĚMECKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY II.

NĚMECKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY III.

VZESTUP A PÁD PEVNOSTI TSINGTAU I.       

VZESTUP A PÁD PEVNOSTI TSINGTAU II.

NĚMECKÁ NÁMOŘNÍ VÁLKA (románový příběh)

 

04 – RUSKO

LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY I.

LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY II.

LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY III.

DĚLOSTŘELECTVO LODÍ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY

 

05 – RAKOUSKO-UHERSKO

VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA I.

VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA II.

VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA III.

VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA IV.

VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA V.

PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J. V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA I.

PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J. V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA II.

FERDINAND MAX – TRAGICKÉ DOBRODRUŽSGVÍ V MEXIKU 1.

FERDINAND MAX – TRAGICKÉ DOBRODRUŽSGVÍ V MEXIKU 2.

JADRANSKÁ ZASTAVENÍ I.

JADRANSKÁ ZASTAVENÍ II.

VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 – rok 1914/1915

VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 – rok 1915

VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 – rok 1916

VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 – rok 1917

VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 – rok 1918

 

06 – ITÁLIE

VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 I.

VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 II.

VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 III.

VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 IV.

VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 V.

 

07 –  SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

ZKÁZA PANCÉŘNÍKU „MAINE“

 

08 – JAPONSKO

LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY IV.

LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY V.

LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY VI.

JAPONSKÉ NÁMOŘNÍ PROGRAMY 1870-1918

 

09 – NÁMOŘNÍ SBORNÍKY HISTORICKÉ

BRITSKÁ ZASTAVENÍ I.

RUSKÁ ZASTAVENÍ I.

RUSKÁ ZASTAVENÍ II.

NĚMECKÁ ZASTAVENÍ I.

NĚMECKÁ ZASTAVENÍ II.

ARGENTINSKÁ ZASTAVENÍ

a další tituly

O NÁMOŘNÍ HISTORII 1815-1918

V 19. století a v prvních dvou desetiletích 20. věku se na oceánech a mořích odehrálo velké množství významných a dramatických událostí, v onom období také lodě plachetní byly téměř zcela nahrazeny loděmi hnanými parními stroji (pak i turbínami) respektive lodními kolesy a vrtulemi, po lodích dřevěných se začaly stavět lodě ze železa respektive oceli a zkraje šedesátých let 19. století se na nich objevily novodobé pancíře, lodní děla-předovky nahradily zadovky, a to i nevídaných ráží, od sedmdesátých let se ujímala torpédová výzbroj, nemluvě o dalších novinkách, jakými byly např. světlomety, radiotelegrafická zařízení, rychlopalné zbraně, dálkoměry… Vzhledem k menšímu počtu českých zájemců o námořní historii, natož do r. 1918, je zájem nakladatelství o nevýhodonou nízkonákladovou produkci titulů s touto tematikou v podstatě nulový, a tak jsme vytvořili vlastní projekt – těmto velmi zajímavým, u nás bohužel už zapomínaným tématům byla zasvěcena ediční řada "Námořní žurnál historický". Tyto publikace obsahují mnoho až unikátních podrobností, z nichž mnohé ještě nebyly v české maritimní literatuře publikovány a řadu z nich nenajdeme podrobně zpracované ani na českém internetu. Jsou to tedy práce pro ty, kteří mají vpravdě hluboký zájem o historii námořního vojenství v 19. století respektive do r. 1918.

S vydáváním těchto prací jsme začali někdy v r. 2003. Tehdy byly formátu A5, jako ediční řada „Válečné lodě v dějinách“, ale s touto malou verzí byly u dodavatele potíže, a tak jsme přešli na A4, změnili grafiku a tiskárnu a začali vydávat "Námořní žurnál historický", od léta 2016 spolupracujeme s profesionálním jazykovým korektorem... Soudíme však, že dnes čtenáři, kteří sešity "Námořní žurnál historický" potřebovali mít, už si je koupili, nevýhodou papírových publikací ovšem je, že je nelze doplňovat či jinak upravovat, ledaže by vzniklo to které vydání znovu, zaplaceno v tiskárně a opětovně uhrazeno čtenářem. Proto jsme se rozhodli přejít na elektronickou verzi "Námořních žurnálů", která takové změny bez dodatečných finančních nákladů za tisk publikací a poštovné umožňuje. A dovoluje nám to rovněž  majitelům papírových "Námořních žurnálů historických" i nových titulů NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918 v elektronické podobě (.pdf) posílat jejich aktualizované e-verze zdarma. 

Jinak platí už dříve řečené: Naší snahou je prostřednictvím NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918 poskytnout zájemci o dějiny námořního vojenství podrobný přehled o technickém a situačním vývoji vojenského námořnictví v 19. století respektive do r. 1918, zejména v Evropě. Tuto řadu doplňují samostatné knižní práce "Slavné bitvy admirála Tegetthoffa - Helgoland 1864 a Vis 1866" o posledních bojích paroplachetních pancéřníků a nástupu evropských "věžníků", sborník "V bojích a bouřích" a velmi obsáhlá, třídílná "Port Artur 1904-1905", která líčí i námořní fázi rusko-japonské války a podává dokonalý, do detailů propracovaný obraz ruského a japonského námořního i (pozemního) vojenství oné doby, ba zčásti tehdejšího vojenství obecně. Všechny uvedené knižní práce vyšly péčí nakladatelství Akcent.

Vážení přátelé – „námořníci“, velmi Vám děkujeme za přízeň i za zájem o staré lodě i NÁMOŘNÍ HISTORII 1815–1918 a upřímně rádi uvítáme každý další kontakt s Vámi.

Milan Jelínek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NÁS

Tyto stránky založil a rediguje Mgr. Milan Jelínek (Hradec Králové).

O autorovi stránek - autorovi NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918:

Mgr. Milan Jelínek (1947) vystudoval fakultu žurnalistiky UK v Praze (předtím Střední průmyslovou školu strojnickou v Hradci Králové) a většinu svého produktivního života pracoval jako redaktor v rozhlase, televizi a internetových novinách, praxi završil na Univerzitě Hradec Králové. O námořní vojenství hlavně druhé poloviny 19. století - s nezbytnými přesahy - se zajímá od mládí. Od léta 1959, kdy si jako dvanáctiletý kluk přečetl Novikovovu-Pribojovu "Cušimu", se nepřestal zabývat námořní fází rusko-japonské války v l. 1904–1905. Vrcholem tohoto zájmu je třídílná kniha "Port Artur 1904-1905" (Akcent, Třebíč, 2010-2012), na níž zpočátku spolupracoval s Bohuslavem Tesárkem (zemřel v r. 2003). Věnoval se však i dalším tématům, obsaženým např. v knize "V bojích a bouřích" (Akcent, 2015) i námořním bojům rakouských lodí v l. 1864 a 1866 ("Slavné bitvy admirála Tegetthoffa" (Akcent 1913), s oblibou vrací do současnosti staré, zapomenuté literárně-maritimní práce, viz zejména obnovené uvedení některých kapitol z Chackových knih ve svazku "Malá vítězství, velké porážky", oficiózní soubor záznamů o činnosti rakouských válečných lodí a jejich posádek v 19. století "Památné  události Jeho Veličenstva válečného námořnictva" či převyprávěná Plivierova práce "Císařovi kuliové" s novým titulem "Německá námořní válka". Čistě literárním počinem byla Jelínkova knížka sci-fi povídek "Poselství z Deneboly" (Kruh, Hradec Králové, 1989), neodolal vytvoření publicistické rekonstrukce největšího železničního neštěstí u nás "Tragédie u Stéblové" (Akcent, 2014), napsal řadu samostatných rozhlasových povídek, fejetonů a populárně-naučných pojednání.  

Jelikož autor těchto stránek považuje 19. století s přesahem do r. 1918 za období politicky, společensky, technicky, kulturně... i námořnicky velmi zajímavé, vydával papírové publikace "Válečné lodě minulosti" a "Námořní žurnál historický", vystřídané na podzim 2017 elektronickmi publikacemi  NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918, v nichž prezentuje veškerou svoji tvorbu věnovanou námořnímu vojenství v l. 1860–1918. Články v jednotlivých vydáních vznikaly po r. 1990, ba některé i dříve, řada z nich je precizovanou a doplněnou podobou kapitol vybraných z Jelínkových knih. Snad tato pojednání dobře poslouží všem, kteří stejně upřímně jako jejich autor mají rádi svět parních námořních "kolesáků", "šroubáků" a "vrtuláků", na které se bohužel už zapomíná a pro které v edičních plánech různých nakladaleství už není místo.