----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítejte na stránkách o publikacích, věnovaných paroplachetním a parním válečným lodí z let 1815-1918, lidem, kteří se na nich plavili a událostem, s nimiž se jejich osudy prolnuly. Většina témat v těchto knihách byla takto publicisticky u nás zpracována poprvé, navíc do vzácných podrobností. Souhrnný název publikací je NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 1815-1918 a jsou buď monotematické, nebo polytematické (sborníky VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI). Vydáváme je jako bibliofilie, tj. v minimálních nákladech, zejména pro ty příznivce historie námořního vojenství v uvedeném období, jimž nestačí běžné dějepisné informace. Publikace mají formát A4 a rozsah od 68 do 250 stran. - Na této stránce Vám nabízíme prostý přehled jednotlivých titulů a možnosti jejich získání. Chcete-li se o obsahu té které publikace dozvědět víc, klikněte prosím na název titulu - "svítí-li" a je-li podtržen., máme knihu v nabídce. Vážení přátelé námořní historie, předem děkujeme za Váš zájem a přejeme poutavou a obohacující četbu NÁMOŘNÍCH ŽURNÁLŮ HISTORICKÝCH!   

Navštivte také tyto stránky:

ENCYKLOPEDIE NÁMOŘNÍHO VOJENSTVÍ 1860-1918

Výklad stovek námořnických pojmů. Konzultativní projekt, který i Vy můžete doplňovat a upřesňovat.

Kontakt: warships@seznam.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVINKY V TISKU

Vážení příznivci námořní historie, letošní jaro edičně uzavřeme dalšími dvěma tituly z řady VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI (č. 6 a č.7) 

VÁLEČNÉ MINULOSTI 6

vyjdou 1. července 2016 a obsahují texty:

RUSKÉ VĚŽOVÉ FREGATY TYPŮ "ADMIRAL LAZAREV" A "ADMIRAL SPIRIDOV"

BARBETOVÉ OBRNĚNCE "MAGENTA", "MARCEAU" & "NEPTUNE"

RAKOUSKO-UHERSKÉ ŠIROMOŘSKÉ TORPÉDOBORCE SÉRIE "TÁTRA"

JAPONSKÉ NÁMOŘNÍ PROGRAMY 1870-1918 (II. část, dokončení)

PRVNÍ Q-LODĚ

Cena publikace: 210 Kč

VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI 7

vyjdou rovněž 1. července, jako nově redigovaný, doplněný a rozšířený nový tisk původního titulu, který byl dodatkem dvoudílné publikace "Lodě rusko-japonské války" (připravujeme rovněž reedici). Nyní svazek obsahuje texty:

STAVBA VÁLEČNÝCH LODÍ V PETROHRADĚ 1860-1914

PONORKY V RUSKO-JAPONSKÉ VÁLCE

RUSKÉ DOBROVOLNÉ LOĎSTVO

PARNÍKY SPOLEČNOSTI VÝCHODOSIBIŘSKÉ DRÁHY

ZKÁZA TORPÉDOVKY "208"

GENERÁLOVÉ M. NOGI & A. M. STESSEL (rozhodli o osudu ruské námořní základny Port Artur).

Cena publikace: 210 Kč

 

NOVÉ PUBLIKACE:

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE

Reedice už vyprodaného titulu. Kniha vychází v nové úpravě, nově redigovaná a doplněná o některá další fakta. Velmi obsáhlá práce do vzácných detailů pojednává o vývoji parních válečných lodí do r. 1860, od dělové lodi DEMOLOGOS po první širomořský pancéřník L´GLOIRE. Jednotlivé kapitoly se věnují stavbě a konstrukci lodí, pohonným soustavám, zbraním... a představují mnoho významných, zejména britských parních válečných lodí první poloviny 19. století - kolesových i vrtulových. V Česku zatím nevznikla kniha, která by o této etapě vývoje světového námořního vojenství (od 18.  po polovinu 19. století) pojednala tak podrobně a uvedla tolik skutečností u nás ještě nepublikovaných. Unikátní, velmi obsáhlé dílo. Vyšlo 16. května 2016.

ANATOMIE PREREADNOUGTU

Reedice už vyprodaného titulu. Kniha je v nové úpravě (text v soudobém stylu), s mnoha doplněními a po nové redakci. Její text v obecné rovině, ale opět do u nás předtím zatím nepublikovaných podrobností vypráví o bitevních lodích první generace - vrcholných predreadnoughtech, uvedených do služby v l. 1895-1912. Najdete v ní kapitoly o konstrukci a stavbě,  pancířích, zbraních, pohonných soustavách, kormidelních ústrojích, záchranných člunech..., doplněné mnoha fotografiemi, technickými ilustracemi, tabulkami apod. Opět dílo u nás naprosto unikátní námětem i šíří zpracování. V knize je vše, co by měl fanda s hlubším zájmem o historii válečných lodí přelomu 19. a 20. století vědět, tím spíše, že předchází velmi rozsáhlé práci "Britské bitevní lodě I. světové války", na níž začínáme pracovat. Vyšlo 16. května 2016 

VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI 5

Další sborník článků o válečných lodích let dávno minulých. Obsahuje vyprávění o italských lodích, které se zúčastnily bitvy u Visu v r. 1866, monografické zastavení u ruského křižníku-jachty ALMAZ, jenž jako jeden z mála lodí přestál bitvu u Cušimy v květnu 1905 a účastnil se i Velké války, rozsáhlé monografické pojednání o německých bitevních lodích série KÖNIG, údajně nejlepších, jaké Císařské námořnictvo mělo, a první část obsáhlého pojednání o japonských námořních programnech v l. 1870-1918. Samozřejmě je v publikaci mnoho fotografií, plánků, tabulek..., jak je V NÁMOŘNÍCH ŽURNÁLECH HISTORICKCÝH obvyklé. Kniha jistě opět vzbudí zájem fanoušků historie námořního vojenství, kteří mají rádi důkladná pojednání. Vyšlo 16. května 2016 

Příjem objednávek na warships@seznam.cz

LETOS ZATÍM VYŠLO:

- leden    NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE       360 Kč

- únor      ANATOMIE U-BOOTŮ 1906-1918  230 Kč

- březen  VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI  03  210 Kč

- březen  VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI  04  210 Kč

- duben   ANATOMIE PREDREADNOUGHTU  270 Kč

- květen   VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI  05  210 Kč

 

Strpeníčko: Vážení Čtenáři a Přátelé, slušnost mi velí odpovídat na každý mail. Nyní však trávím hřejivé časy také na chalupě, do níž bohužel nelze zavést internet, a tak vyřizuji poštu vždy po návratu. Tudíž pokud ode mě nedostanete odpověď do jednoho dne, prosím o strpení, ale odpovím určitě!! V naléhavém případě mi lze zavolat na 737705826. Děkuji za pochopení i shovívavost a nadále se těším na Váš čtenářský zájem. MJ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDIČNÍ ŘADA PUBLIKACÍ

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL historický 1815-1918

NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ jsou bibliofilie, publikace ve formátu A4, v rozsahu 80 až 240 stran (papír 80 g), v laminovaných deskách s barevným potiskem, v knižní vazbě s hřbetem. Neprocházejí odbornou jazykovou korekcí.

TITULY:

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE - vývoj parních válečných lodí 1800-1860 - 360 Kč

PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J.V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA 1820-1890 (bohužel vyprodáno).

FERDINAN MAX: TRAGICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ V MEXIKU 1864-1867 (bohužel vyprodáno)

BATERIOVÉ OBRNĚNCE VELKÉ BRITÁNIE - (dotisk) - 230 Kč

VĚŽOVÉ A BARBETOVÉ OBRNĚNCE VELKÉ BRITÁNIE  - v přípavě

VÁLKA NĚMECKO-FRANCOUZSKÁ 1870-1871 - (bohužel vyprodáno, ukončerno)

FRANCOUZSKÁ MLADÁ ŠKOLA - (bohužel vyprodáno)

ZAPOMENUTÉ NÁMOŘNÍ VÁLKY V ČÍNĚ 1884-1895 - v přípravě

RUSKÁ PLAVBA - (doprodáno, ukončeno)

TIRPITZOVA OCELOVÁ SÍLA - (bohužel vyprodáno)

NÁMOŘNICTVO ZA POVSTÁNÍ BOXERŮ V ČÍNĚ 1900 - (bohužel vyprodáno)

ANATOMIE PREDREADNOUGHTU - 290 Kč

POD CARSKOU VLAJKOU, ruské lodě  války s Japonskem 1904-1905 - (připravujeme)

POD VLAJKOU HINOMARU, japonské lodě války s Ruskem 1904-1905 - (připravujeme)

SEDM PORTARTURSKÝCH OBRNĚNCŮ - (bohužel vyprodáno)

RUSKÉ BITEVNÍ OBRNĚNCE U CUŠIMY - ve výhledu

BITEVNÍ LODĚ VELKÉ BRITÁNIE 1898-1918 - v přípravě

PANCÉŘOVÉ A BITEVNÍ KŘIŽNÍKY VELKÉ BRITÁNIE - (nyní bohužel vyprodáno)

KŘIŽNÍKY VELKÉ BRITÁNIE 1877-1918 - v přípravě

TORPÉDOBORCE VELKÉ BRITÁNIE 1894-1918 - přípravě

DĚLOVÉ ČLUNY VELKÉ BRITÁNIE 1854-1906 - v přípravě

BITEVNÍ KŘIŽNÍKY NĚMECKA 1914-1918 - (dotisk) - 250 Kč 

VÁLEČNÉ LODĚ RAK.-UHERSKA 1880-1918 - (dotisk) - 290 Kč

VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1880-1918 - 340 Kč (bohužel vyprodáno)

TSINGTAU 1914 - (bohužel vyprodáno)

MALÁ VÍTĚZSTVÍ, VELKÉ PORÁŽKY - reedice v přípravě

NĚMECKÁ NÁMOŘNÍ VÁLKA 1914-1918 - reedice v přípravě

ANATOMIE U-BOOTŮ (konstrukce 1906-1918) - 190 Kč

LODĚ PONĚKUD ZAPOMENUTÉ (doprodáno, ukončeno)

Sborníky:

VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI  01 - 210 Kč (bohužel vyprodáno)

VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI  02 - 210 Kč (bohužel vyprodáno)

VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI   03 - 210 Kč

VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI   04 - 210 Kč

VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI   05 - 210 Kč

VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI  06 - připravujeme 

VÁLEČNÉ LODĚ MINULOSTI  07 - připravujeme 

Dotazy prosím na: warships@centrum.cz nebo telefonicky na 737 705 826

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODÁNÍ:

Objednávky prosím písemně (e-mailem, dopisem).

Odběr poštou nebo osobně, po dohodě termínu. Poštou rozesíláme (A) doporučeně (jen po platbě předem), nebo (B) na dobírku.

Úhrady expedičních poplatků (balné, poštovné) za odeslání jednotlivých titulů:

     (A) Při platbě předem na účet nebo složenkou na adresu dodavatele činí expediční poplatek:

           za      1 výtisk   60 Kč

           za 2- 3 výtisky   80 Kč

           za 4-5 výtisků  100 Kč (do 2 kg)

           za 6 a více vtisků 150 Kč nebo dohodou (nad 2 kg jde o ceninu)

     (B) Při zaslání na dobírku činí expediční poplatek:

            za    1 výtisk   100 Kč  

            za 2-3 výtisky  130 Kč

            za 4-5 výtisků  160 Kč  (do 2 kg)

           za 6 a více výtisků 190 Kč nebo dohodou (nad 2 kg jde o ceninu)

Dodání do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky e-mailem. Prosím, neposílejte platby před potvrzením objednávky.

Platba předem na účet: 670 100 - 2208559638 - banka 6210

Nebo na adresu: Milan Jelínek, Pouchovská 747, Hradec Králové - 500 03

Publikace, jsou-li dostupné, lze zakoupit také v knihkupectví KRAKATIT, Jungmannova 14, Praha 1 (110 00) nebo prostřednictvím firmy ABZ KNIHY Žoluděova 5, Ostrava-Zábřeh (700 30).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NÁMOŘNÍM ŽURNÁLU HISTORICKÉM 1815-1918

V 19. století a v prvních dvou desetiletích 20. věku se na oceánech a mořích odehrálo velké množství významných a dramatických událostí, v onom období také lodě plachetní téměř zcela nahradily lodě hnané parními stroji (pak i turbínami) respektive lodními kolesy a vrtulemi, lodě dřevěné postupně vystřídaly lodě ze železa respektive oceli a zkraje šedesátých let 19. století se na nich objevily novodobé pancíře, lodní děla-předovky nahradily zadovky, a to i nevídaných ráží, od sedmdesátých let se ujímala torpédová výzbroj, nemluvě o dalších novinkách, jakými byly např. světlomety, radiotelegrafie, rychlopalné zbraně, dálkoměry… Těmto velmi zajímavým, u nás bohužel už zapomínaným tématům je zasvěcena ediční řada publikací NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ. Obsahují mnoho až unikátních podrobností, z nichž mnohé ještě nebyly v české maritimní literatuře publikovány, a většinu z nich nenajdeme podrobně zpracované ani na českém internetu. Jsou to tedy práce pro ty, kteří mají vpravdě hluboký zájem o historii námořního vojenství v 19. století respektive do r. 1918 a kteří kvůli své snaze poznat i méně známé skutečnosti o válečných lodích a mnohého kolem nich nelitují utratit nějakou tu stokorunu. Takovým přátelům upřímně rádi za jejich zájem děkujeme.

S vydáváním těchto prací jsme začali někdy v r. 2003. Tehdy byly formátu A5, jako ediční řada „Válečné lodě v dějinách“, ale s touto malou verzí byly u dodavatele potíže (zpřeházené či vypadlé stránky, špatný tisk…), a tak jsme přešli na A4, změnili grafiku a tiskárnu, a je to jistě lepší. Naší snahou je prostřednictvím NÁMOŘNÍCH ŽURNÁLŮ HISTORICKÝCH poskytnout zájemci o dějiny námořního vojenství podrobný přehled o technickém a situačním vývoji vojenského námořnictví v 19. století respektive do r. 1918, zejména v Evropě. Tuto řadu doplňují samostatné knižní práce "Slavné bitvy admirála Tegetthoffa - Helgoland 1864 a Vis 1866" o posledních bojích paroplachetních pancéřníků a nástupu evropských "věžníků", sborník "V bojích a bouřích" a velmi obsáhlá, třídílná "Port Artur 1904-1905" (spoluautor B. Tesárek), která obsahuje i líčení námořní fáze rusko-japonské války, v níž jedinkrát v historii se v dominantní roli námořních  válečníků projevily pre-dreadnoughty a pancéřové křižníky; "Port Artur 1904-1905" podává dokonalý, do detailů propracovaný obraz ruského a japonského pozemního i námořního vojenství dané doby, ba zčásti tehdejšího vojenství obecně. (Všechny uvedené práce vyšly péčí nakladatelství Akcent)

NÁMOŘNÍ ŽURNÁLY HISTORICKÉ připravujeme takřka výhradně podle cenných zahraničních knižních zdrojů. Práce je to nesmírně zajímavá, což potvrdí každý historik, jenž tisíckrát poznal, co je to nikoliv opisovat prameny, nýbrž se virtuálně nořit do hluboké studny historie, objevovat v ní fakta a vynášet je na povrch současnosti. Každý průnik do 19. století a jeho časových přesahů tak připomíná návštěvu značně tajemného, už ztichlého a nehybného světa, v němž se lze pohybovat od místa k místu, od lodi k lodi, od osobnosti k osobnosti… a nahlížet na celky i detaily, prohlížet si je, vmýšlet se do vědomí dávných postav, vcítit se do prostředí přístavů či bojišť…, a to v době, hodině či vteřině, která nás zajímá. A pod tímto naším pohledem jako by se všechny ty dávné osoby, objekty i děje znovu rozpohybovaly. Je to úžasné! Satisfakcí pak je, když vše, co se podaří o tématu zjistit a zpracovat do podoby publikace, její čtenář přijme a je za to vděčný, neboť sám nemá možnosti vlastních hlubokých historiografických vhledů do minulosti.

Jenomže napsat publikaci v rozsahu až velmi silné knihy, což většinou NÁMOŘNÍ ŽURNÝLY HISTORICKÉ jsou, trvá – když nenastanou potíže – okolo půl roku. Proto chápeme čtenáře, kteří nám píší „kdy už zase něco bude“ či „kdy vyjde to či ono“, ale má-li být práce v obsahu dobrá, nelze její tvorbu uspěchat. Což je úděl každého autora, který nechce tvořit plagiáty, nýbrž se snaží téma rozkrýt v jeho co největší šíři, aby pak z tohoto úžasného ložiska historie vybíral fakta pečlivě zvážená a omytá a vkládal je do nového textu, propojoval je... Ale přece něco (od r. 2016): Pro ty, kteří za naše publikace nechtějí příiš utrácet, jsme připravili možnost objednávat si je u nás v nevázené formě, značně levnější. A některé texty zase není ani třeba draze "knihařit", takže jsme jim dali podobu sešitů v jednoduché sponkové vazbě. 

Vážení přátelé – „námořníci“, velmi Vám děkujeme za přízeň i za zájem o staré lodě i NÁMOŘNÍ ŽURNÁLY HISTORICKÉ a upřímně rádi uvítáme každý další kontakt s Vámi.

Milan Jelínek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NÁS

Tyto stránky založil 4. března 2011 a rediguje Mgr. Milan Jelínek (Hradec Králové).

O autorovi stránek - autorovi NÁMOŘNÍCH ŽURNÁLŮ HISTORICKÝCH:

Mgr. Milan Jelínek (1947) vystudoval fakultu žurnalistiky UK v Praze (předtím Střední průmyslovou školu strojnickou v Hradci Králové) a většinu svého produktivního života pracoval jako redaktor v rozhlase, televizi a internetových novinách, praxi završil na Univerzitě Hradec Králové. O námořní vojenství hlavně druhé poloviny 19. století - s nezbytnými přesahy - se zajímá od mládí. Od léta 1959, kdy si jako dvanáctiletý kluk přečetl Novikovovu-Pribojovu "Cušimu", se nepřestal zabývat námořní fází rusko-japonské války v l. 1904-1905, a vrcholem tohoto zájmu je třídílná kniha "Port Artur 1904-1905" (Akcent, Třebíč, 2010-2012), na níž zpočátku spolupracoval s Bohuslavem Tesárkem (zemřel v r. 2003). Věnoval se však i dalším tématům, obsaženým např. v knize "V bojích a bouřích" (Akcent, 2015) i např. námořním bojům rakouských lodí v l. 1864 a 1866 ("Slavné bitvy admirála Tegetthoffa"), s oblibou vrací do současnosti staré, zapomenuté literárně-maritimní práce, viz zejména obnovené uvedení některých kapitol z Chackových knih ve svazku "Malá vítězství, velké porážky" nebo oficiózní soubor záznamů o činnosti rakouských válečných lodí a jejich posádek v 19. století "Památné  události Jeho Veličenstva válečného námořnictva". Čistě literárním počinem byla Jelínkova knížka sci-fi povídek "Poselství z Deneboly" (Kruh, Hradec Králové, 1989), neodolal vytvoření literární rekonstrukce největšího železničního neštěstí u nás "Tragédie u Stéblové" (Akcent, 2010), napsal řadu samostatných rozhlasových povídek, fejetonů a populárně-naučných... pro pořady „Šťastný víkend!“ a „Habaděj!“, které vytvářel dramaturgicky i hudebně a které také moderoval, což ale je mizející minulost.  

Jelikož autor těchto stránek považuje 19. století se přesahem k r. 1918 za období politicky, společensky, technicky, kulturně... i námořnicky velmi zajímavé, vydává NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 1815-1918, v němž prezentuje veškerou svoji námořnickou tvorbu věnovanou námořnímu vojenství v l. 1860-1918. Články na souboru těchto webů vznikaly po r. 1990, řada z nich je precizovanou a doplněnou podobou kapitol vybraných z Jelínkových knih. Snad tato pojednání dobře poslouží všem, kteří stejně upřímně jako jejich autor mají rádi svět parních námořních "kolesáků", "šroubáků" a "vrtuláků", na které se bohužel už zapomíná.